8 pct. af byggeriets virksomheder, adspurgt kort før ikrafttrædelsen af krav om LCA, svarer, at de i høj grad oplever, at de eksisterende værktøjer er tilstrækkelig effektive til udarbejdelsen af LCA. Kilde: Byggeriets Modenhedsmåling 2023

LCAcollect – samarbejde fremmer forståelsen

Udviklingen af et nyt værktøj til indsamling og registrering af LCA-data er et håndgribeligt bevis på, at byggebranchen har forstået budskabet om, at samarbejde fremmer forståelsen for vigtigheden af en fælles bæredygtighedsagenda.

Samarbejde på tværs af alle aktører i byggebranchen samt ønsket om en fælles referenceramme for opsamling af bæredygtighedsdata – det er to af de primære argumenter for lanceringen af det nye værktøj LCAcollect, der blev lanceret i første version den 1. marts 2023. Et værktøj, der skal gøre det enkelt og overskueligt for såvel store som små virksomheder at registrere data og sende dem videre til eksempelvis LCAbyg.

LCAcollect er nemlig ikke en beregningsmotor, men en motor til at indsamle og registrere alle de data, der er essentielle med henblik på præcise udregninger af et byggeris CO2-aftryk. Herfra kan data eksporteres som en regnearksfil, lige som det på sigt er tanken, at de skal kunne importeres i BIM og 3D-modeller. Teknologisk er der dog ikke tale om en revolution. Det er der imidlertid i den måde, hvorpå branchen samarbejder om at udvikle værktøjet.

Morten Alsdorf, Senior Digital Transformation Director i COWIVi skal ikke konkurrere på at indsamle data. Vi skal konkurrere på at lave spændende og bæredygtige projekter.
Morten Alsdorf, Senior Digital Transformation Director i COWI

En helt ny og fælles platform

”Egentlig var vi gået i gang med at udvikle vores eget værktøj, men vi fandt ud af, at det ikke ville give nogen mening, hvis både vi og andre kørte sololøb. Derfor besluttede vi, at arbejdet skulle være for hele branchen”, fortæller Morten Alsdorf, der er Senior Digital Transformation Director i COWI. En række samarbejdspartnere er siden trukket ind i projektet, blandt andre Rambøll, der grundlæggende er konkurrent til COWI.

”Vi skal ikke konkurrere på at indsamle data. Vi skal konkurrere på at lave spændende og bæredygtige projekter. Derfor tog vi en strategisk beslutning i samarbejdets navn og investerede de nødvendige mandetimer i at få udviklet et værktøj, der forhåbentlig bliver til gavn og fælles bedste for hele branchen. Vi har været med til at skabe en ny praksis for samarbejde og en ny fælles platform”, uddyber Morten Alsdorf.

Søren Brøndum, adm. direktør, Byggeri Globalt RambøllDer er ikke nogen tvivl om, at LCAcollect vil være med til at drive digitaliseringsprocessen i byggebranchen på tværs af hele værdikæden.
Søren Brøndum, adm. direktør, Byggeri Globalt Rambøll

Værktøj til fællesskabets bedste

Søren Brøndum, der er direktør for globalt byggeri i Rambøll, er helt enig i de fordele, der ligger i at samarbejde om et fælles værktøj. Han fortæller, at Rambøll selv gik og puslede med et, men hurtigt fik blikket op for de stordriftsfordele, der ligger i at samarbejde, så Rambøll har ligeledes spenderet mandetimer i udviklingen, lige som Søren Brøndum har siddet med i den styregruppe, der blev ledet af Morten Alsdorf.

”Jeg er formand for byggeriudvalget i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), så vi har hjulpet til og har givet en hånd med på forskellige niveauer i projektet. Jeg er helt enig med Morten Alsdorf i, at vi ikke skal konkurrere på dataindsamling men på projekter og byggerådgivning. Derfor synes jeg, det har været helt naturligt at gå med i dette samarbejde”, siger Søren Brøndum.

En hjælp i digitaliseringsprocessen

”Når COWI og Rambøll kan samarbejde på den front, kan alle”, siger Morten Alsdorf med et smil. Han ser principielt samarbejdet som en klar styrke i forhold til den samlede byggebranche. Han kunne endda godt tænke sig endnu mere åbenhed i branchen de steder, hvor det giver mening. Det ser han nemlig ikke som nogen hindring for, at man kan konkurrere på de kerneydelser, hvor de enkelte aktører i branchen har deres spidskompetence. Søren Brøndum føjer til:

”Der er ikke nogen tvivl om, at LCAcollect vil være med til at drive digitaliseringsprocessen i byggebranchen på tværs af hele værdikæden, og jeg er sikker på, der er tale om et værktøj, som byggebranchen vil tage godt imod. For det første har vi nu en standard for, hvorledes data skal struktureres, og for det andet er der tale om et værktøj, der også henvender sig til de mindre og mellemstore virksomheder”.

Bjarke Fjeldsted, udviklingschef i MolioJeg ser LCAcollect som en nødvendighed, hvis byggebranchen for alvor skal leve op til en bæredygtighedsdagsorden.
Bjarke Fjeldsted, udviklingschef i Molio

Demokratisering af dataindsamling

Netop dette synspunkt er vigtigt for Frederik Waitz, der er Vicedirektør i Rådet for Bæredygtigt Byggeri. Hvis et sådant værktøj virkelig skal give mening, er det nemlig essentielt, at det spredes ud til hele værdikæden, da både kravene i bygningsreglementet og EU’s bæredygtighedstaksonomi vil få betydning for alle virksomheder uanset størrelse og branche.

”LCA-beregninger har været en håndholdt, besværlig samt ikke mindst tidskrævende proces. Derfor har jeg store forventninger til, at det nye værktøj både vil facilitere og effektivisere dataindsamling samtidig med, at det giver historisk sporbarhed i forhold til, hvilke beslutninger, der træffes hvornår i takt med, at et byggeprojekt folder sig ud”, siger Frederik Waitz. Han mener desuden, at værktøjets tilgængelighed vil være med til at demokratisere processen for dataindsamling.

Frederik Waitz, vicedirektør i Rådet for Bæredygtigt ByggeriLCA-beregninger har været en håndholdt, besværlig og tidskrævende proces. Derfor har jeg store forventninger til det nye værktøj.
Frederik Waitz, vicedirektør i Rådet for Bæredygtigt Byggeri

En helt åben udviklingsplatform

Sammen med Rådet for Bæredygtigt byggeri er det tanken, at Molio skal drifte den videre vedligeholdelse og udvikling af LCAcollect. Tilsammen har de to organisationer meget bred berøringsflade med den samlede byggebranche og ifølge udviklingschef, Bjarke Fjeldsted, fra Molio er et af værktøjets styrker, at det bygger på en såkaldt Open Core tilgang, der er en åben udviklingsplatform.

”Jeg ser LCAcollect som en nødvendighed, hvis byggebranchen for alvor skal sikre, at byggeri både er bæredygtigt og effektivt. Desuden synes jeg, det et stærkt partnerskab med Rådet for Bæredygtigt Byggeri. LCAcollect skal videreudvikles sammen med branchen og vil blive tilgængeligt både i en gratis version og på sigt også i en betalingsversion, når værktøjet kan endnu mere”, siger Bjarke Fjeldsted.

Tags: , , ,
Gruppen bag LCAcollect

LCAcollect er et nyt, fælles digitalt værktøj til byggebranchen, som skal hjælpe alle i byggeriets værdikæde med at indsamle dokumentation til Bygningsreglementets nye klimakrav per 1. januar 2023. COWI og Arkitema startede projektet, og siden er det blevet videreudviklet i samarbejde med Rådet for Bæredygtigt Byggeri og Molio – Byggeriets Videnscenter.

Gruppen bag det nye digitale værktøj tæller også Rambøll, DI Byggeri, FRI, Danske Arkitektvirksomheder, CG Jensen, Bygherreforeningen, BUILD og BLOXHUB, lige som Bolig- og Planstyrelsen er med i projektet som observatør. De initiale udviklingsomkostninger er afholdt af COWI, mens Realdania støtter projektet med 4,8 millioner kroner, hvilket er med til at sikre, at værktøjet kan videreudvikles.

Værktøjet LCAcollect

  • Værktøjet samler oplysninger om alle bygningens materialer til grundlag for LCA-beregninger
  • Indsamlingen foregår via en webportal.
  • Kildekoden til værktøjet bliver delt som et Open Core projekt, hvilket betyder, at alle brugere kan bidrage til den videre softwareudvikling.
  • Open Core er en type udviklingsmodel, hvor den bagvedliggende kildekode er tilgængelig for offentligheden, hvilket betyder, at enhver kan se og bidrage med ændringer til opbygningen af programmet.
  • LCAcollect vil være tilgængeligt gennem åbne API’er (Application Programming Interface) således, at det nemt kan integreres i branchens øvrige workflows og med eksisterende brancheværktøjer.
  • Beregningen for dokumentationen foregår efterfølgende i LCAbyg eller andre beregningsværktøjer.