"Hvis man pålagde det offentlige at vælge mere grønt – både i forbindelse med egen drift og ved indkøb af transportydelser – kunne det brede sig til resten af transportsektoren og dermed komme miljøet til gavn" siger Erik Østergaard, administrerende direktør, Dansk Transport og Logistik.

Sæt den grønne omstilling i 5. gear

Ifølge FN er det afgørende, at vi har fokus på en bæredygtig udvikling inden for den globale transportsektor, hvis vi skal nå de 17 fastlagte mål. Michael Svane, branchedirektør i Dansk Industri og Erik Østergaard, direktør i DTL, bakker op
– men erkender også, at der er bump på vejen mod en grøn omstilling.

Kigger man på de seneste data fra Det Internationale Energiagentur (IEA), viser de at klimapåvirkningen fortsat stiger i transportsektoren – i modsætning til andre brancher, som f.eks. bygge- og produktionssektoren, hvor den er faldende. Dette beror på, at netop disse sektorer i høj grad benytter sig af klimavenlig produceret elektricitet, men det viser også at elektriciteten endnu ikke har indtaget transportsektoren – og slet ikke den tunge trafik.

Ifølge Erik Østergaard er det da også en af de største udfordringer, når man taler grøn omstilling i transportsektoren:

”Det kræver en god forsyningsinfrastruktur, hvis vi skal lykkes med at gøre transportsektoren mere miljøvenlig. Kigger man ud over Danmark er der pt kun 16 steder man kan tanke biogas og der er slet ingen steder, hvor man kan tanke LNG (flydende gas). Så hvad er incitamentet til overhovedet at skifte til alternative brændstoffer?”

Han understreger samtidig, at det er dyrere både at investere i og køre med en varebil på biogas frem for en tilsvarende på diesel på de danske landeveje, og der bør derfor efter hans mening kigges grundigt på vores afgiftssystem. Michael Svane bakker op:

”Kigger man på afgiftsystemet i f.eks. Tyskland, så er den tunge trafik her enten helt afgiftsfritaget eller man betaler en lavere afgift, hvis man kører ”grønt” – en klar økonomisk fordel, som vi herhjemme kun kan drage nytte af, hvis vi bevæger os over grænsen. Samtidig betyder det, at staten går glip af afgifter, da de udenlandske lastbiler ofte kører gennem Danmark uden at tanke, da vi ganske enkelt ikke har kapaciteten.”

Transport foregår jo ofte over grænser, og vi er derfor nødt til at have fælles fodslag, hvis der ikke skal ske en skæv­vridning af markedet og konkurrence­evnen
Erik Østergaard

Ny struktur på afgiftsområdet

Det er samtidig et klart signal om, at mange lande omkring os allerede er i fuld gang med at omstille til en mere bæredygtig transportsektor, og det bekymrer Erik Østergaard:

”Transport foregår jo ofte over grænser, og vi er derfor nødt til at have fælles fodslag, hvis der ikke skal ske en skævvridning af markedet og konkurrenceevnen,” siger han og efterlyser i samme åndedrag, at der findes en fælles EU-løsning på problemstillingen. Det kan synes bizart, at alle andre områder end netop afgifter er EU-dikterede, men årsagen skal med stor sandsynlighed findes i, at vi her i landet har en tradition og et ønske om, selv at styre vores afgifter og skatter. Og her er det på sin plads at ”tænke sig klogt om”: Danmark opkræver ca. 50 mia. årligt fra brugerne af vejene i form af bl.a. diesel-, benzin-, registrerings-, vejbenyttelses- og vægtafgifter – og ændrer man på disse, betyder det alt andet lige et kæmpe hul i kassen. Det vil derfor være nødvendigt at finde en afgiftsstruktur, der ikke efterlader et hul, og klogt som samtidig giver incitament til at tage aktiv del i den grønne omstilling.

Det offentlige bør sætte standarden

Ifølge både Erik Østergaard og Michael Svane skal en del af løsningen findes på EU plan. Men de mener også at det offentlige har et væsentligt ansvar:

”Som en af samfundets absolut største indkøbere af transportydelser, bør det ­offentlige være med til at sætte standarden – og gerne sætte den højt”. Således siger Michael Svane, og Erik Østergaard stemmer hurtigt i:

”Hvis man pålagde det offentlige at vælge mere grønt – både i forbindelse med egen drift og ved indkøb af transportydelser – kunne det brede sig til resten af transportsektoren og dermed komme miljøet til gavn.”

Hvad fremtiden byder, når det gælder kampen for et bedre klima, kan vi kun gisne om. Men ifølge Michael Svane er der ingen tvivl om, at vi vil se et klart udskilningsløb i transportbranchen.

”Der vil være dem der kan følge med omstillingen – og dem der ikke enten kan eller vil. Men man skal både være politisk og markedsmæssigt tonedøv, hvis man ikke hopper med på vognen,” forklarer han.

Vi har forstået alvoren – nu skal vi i dialog

Han er dog også af den overbevisning, at det vil give en række nye muligheder, såsom bedre distribution baseret på andre typer af køretøjer, f.eks. cykler og mindre varevogne, der nemt kan komme gennem byen og han forudser også en række nye spillere på markedet.

Det betyder dog ikke, at man i branchen blot forholder sig aftenvendende på andre aktører og mere globale retningslinjer. Branchen arbejder allerede med tiltag, der kan være med til at reducere CO2-udledningen og dermed bidrage til et bedre klima. Det gælder bl.a. de særlige modulvogntog, der blev indført i 2008, som ikke blot øger produktiviteten, men også minimerer klimaaftrykket markant. Således giver disse en kraftig brændstofbesparelse, eftersom blot to af disse kan erstatte minimum tre almindelige lastbiler.

”Mange gør allerede meget for at bidrage til udviklingen, og det er mit klare indtryk, at branchen har forstået alvoren. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det nok skal lykkes, men der skal trykkes lidt mere på speederen, hvis vi skal i mål. Transportbranchen er klar til at tage en dialog – så det er bare et spørgsmål om at komme i gang,” slutter Erik Østergaard.

 

Michael Svane, branchedirektør,
Dansk Industri.

Erik Østergaard, administrerende direktør, Dansk Transport og Logistik