Foto: Adobe Stock

Nye muligheder for de danske Supply Chains

De fleste virksomheder søger enten nye forretningsmuligheder eller er under pres – et pres der ikke bliver mindre med tiden, og som kommer flere forskellige steder fra.

Det kan være fra markedet, hvor nye konkurrenter dukker op, enten i direkte konkurrence eller med nye produkter eller ydelser, der pludseligt kan fratage virksomheden dens markedsposition og som dermed bliver ”disruptet”. Det kan også komme fra den interne effektivitet, hvor evnen til at tjene penge eller tjene penge nok i forhold til konkurrenterne bliver mindre, hvorved virksomheden bliver mindre attraktiv både for ejere såvel som fra medarbejdere og kunder.

Direkte afledt af disse faktorer må virksomheden skabe sig et væsentligt bedre og hyppigere overblik over interne såvel som eksterne forhold for at finde den rigtige vej frem og navigere hurtigt og sikkert. Dertil kan de nye teknologier hjælpe i samarbejde med et moderne it-system og en langt større mængde data, som både er skabt internt men også er eksterne data, så man kan sammenholde virksomheden med omverdenen. Teknologierne er idag til stede på et niveau hvor de direkte kan anvendes i virksomhedens it setup, selvom der diskuteres modenhed og pålidelighed heraf.

Virksomhedens fremtidige succes er i høj grad nu et spørgsmål om at anvende it og teknologi. Det forretningsmæssige behov har været der længe, og man kan se, at mange kæmper med presset og optimerer for fuld fart i dag. Man skal ikke forvente at behovet for løbende optimering bliver mindre, og derved bliver behovet for teknologianvendelsen forventeligt større over tid. Der er til gengæld omfattende muligheder i virksomhedens Supply Chain.

Anvendelsen af standardløsninger baseret på den nye teknologi giver resultater her og nu. De kan både øge den interne effektivitet og samtidigt også kundeservicen. Det er således både virksomhedens top- og bundlinie, der påvirkes positivt.

I den moderne supply chain anvendes de nye teknologier: Mobile, Blockchain, IoT, RPA, 3D Print, Big Data og AI/ML. Der er allerede mange muligheder til stede i dag gennem standardløsninger fra it leverandørerne f.eks.:

 

  • Sporbarhed af hvor produkterne kommer fra, hvordan de er produceret og hvordan de er distribueret, samt dokumentation for alle aktiviteter.
  • Optimering af Transport gennem realtidsoplysninger, så man bedre kan beregne et ankomsttidspunkt til et lager, for dermed at planlægge mandskabet, så de er klar til at modtage varerne og så lastbilen ikke skal holde og vente.
  • Service maintenance er også et kendt eksempel, hvor man kan registrere forbrug og slitage af forekellige komponenter, så man kan forudsige fornuftigt tidpunkt for udskiftning, så nedetid minimeres.
  • Online tilbagemelding af enhver handling i forsyningskæden er med til at opdage afvigelser, når de sker, så man kan nå at reagere før skaden bliver for stor, samt hvorledes man kan kan indhente det tabte.
  • Simulering af forskellige scenarier understøtter at man kan tage bedre beslutninger. Det er muligt at lave en digital kopi af sin produktion eller logistik, så man kan sammenligne reliteterne med de teoretiske værdier, så man kan simulere sig frem til mulige løsninger for at se, hvordan man eventuelt kan gøre det bedre.
  • Mobile muligheder både på dataopsamlingssiden og på it bruger siden gør, at væsentligt flere online data er til ­rådighed, og at man kan arbejde med dem uden nødvendigvis at være siddende ved et skrivebord, så forretningen bremses ­minimalt.

Den gode nyhed er, at disse muligheder ikke alene er forbeholdt de større virksomheder. Teknologierne er efterhånden i et niveau hvor alle også mindre virksomheder kan være med, og da it systemerne i dag er cloud-baserede, er der kommercielle modeller, der netop imødekommer virksomhedens størrelse, og hvor prisen derved bliver overkommelig. Man skal ikke længere investere i programmer eller computere, men i stedet betale en leje for brug af systemerne.

Man kan ofte se at virksomheder vurderer det som værende en overordentlig stor opgave at udskifte eller anskaffe den nye teknologi og de nye systemer. Mange starter fra en ende af med en trinvis tilgang hertil, men der findes leverandører, der samlet dækker hele forsyningskæden. Fordelen her er, at man kan implementere hele processen for et lille forretningsområde, og så efterfølgende skalere op til hele virksomheden. Det giver en væsentlig sikkerhed for at man kan opnå de ønskede resultater og tilmed på en væsentlig kortere horisont – også da systemerne på forhånd er sammenhægende. Derved skal man heller ikke bekymre sig om løbende opgradering som kan forekomme uafhængigt af hinanden.

Teknologierne og systemerne er til rådighed og de fleste virksomheder store som små kan hurtigt drage nytte heraf på sikker vis, og dermed bevare eller forbedre deres markedsposition med forbedringer på både top- og bundlinie.

Christian Clausen, Account Director,
ERPM and SCM, Oracle