Heidi Schütt Larsen. Foto: Cirkulær Økonomi i Dansk Retursystem.

Vi tager din flaske én gang til

1. juli kommer der pant på juice og saft. Det betyder, at 52 mio. flere flasker og dåser om året, heraf mange af plastik, bliver genanvendt til gavn for miljø og klima. Men hvad er det, der gør pantsystemet klimavenligt? Og hvorfor siger vi i Dansk Retursystem, at plastik er fantastisk?

Fra i dag kan du se Linse Kessler aflevere sin tomme saft- og juiceflasker i flaskeautomaten i Dansk Retursystems nye kampagnefilm. Kampagnen sætter fokus på plastik, som har fået et blakket ry, fordi det gennem mange år er endt i naturen og i havene. Med kampagnen vil Dansk Retursystem oplyse danskerne om plastikkens historie, og om at plastik kan være et fantastisk materiale, hvis bare det genanvendes og f.eks. ikke ender i naturen og i havene.

Foto: Cirkulær Økonomi i Dansk Retursystem

Og når det kommer til drikkeemballager af plastik med pant, så har vi ret godt styr på dem i Danmark. For her kommer 93% plastikflasker med pant retur og bliver genanvendt til nye emballager til drikke- eller fødevarer. Det sikrer det danske pantsystem. Faktisk afleverer danskerne hver dag 3,8 mio. tomme flasker og dåser retur. Det bliver til 1,4 mia. om året – et tal, der er vokset eksponentielt siden det nuværende pantsystem så dagens lys i 2002 i forbindelse med indførelsen af engangsemballager.

Lukket kredsløb sikrer bedre genanvendelse

Helt overordnet kan man sige, at målet med pantsystemet er, at en flaske skal blive til en ny flaske, og en dåse skal blive til en ny dåse. Når man på den måde genanvender flasker til nye flasker, så holder man dem i et lukket kredsløb, hvor materialerne bliver ved med at leve op til de høje krav til netop fødevareemballager. I det perfekte lukkede kredsløb kan man blive ved med at smelte den samme flaske om til en nye flaske igen og igen. Og jo mere, vi genanvender, jo færre nye råstoffer bliver brugt, og des mere CO2 sparer vi.

Sådan bliver en flaske til en flaske

Når juice- og saftflasker fra den 1. juli bliver en del af pantsystemet, vil de indgå i det samme flow som de 1,4 mia. andre flasker og dåser indgår i. Mere end 15.000 butikker, kontorer, restauranter er tilmeldt systemet, og vi henter ca. 900 steder hver dag. For at optimere transporten og dermed spare CO2 har vi udviklet nye biler, hvor der kan transporteres meget store mængder – helt op til 250.000. De tomme flasker og dåser køres til en af vores to fabrikker i Hedensted i Jylland eller i Hedehusene på Sjælland.

Foto: Cirkulær Økonomi i Dansk Retursystem.

Foto: Cirkulær Økonomi i Dansk Retursystem.

På fabrikkerne bliver de tomme emballager talt og sorteret. Det er vigtigt, at materialerne bliver adskilt i rene fraktioner af hensyn til den efterfølgende genanvendelsesproces. Herefter bliver de mast sammen i baller af hhv. plastik og aluminium. En balle består af ca. 16.000 plastikflasker eller 22.000 dåser. Glasflasker bliver sorteret for sig.

Vi afsætter plastmaterialet til nøje udvalgte genanvendelsesanlæg flere steder i Europa, da der ikke er danske anlæg, som kan sikre et ’flaske til flaske loop’. Kontrakterne indeholder gensidige forpligtelser, og Dansk Retursystem fører løbende kontrol med anlæggenes performance i forhold til miljø og kvalitet. Og selvfølgelig bliver både lågene og etiketterne også genanvendt.

Fremtiden mod mere cirkulær økonomi

Over de seneste fem år har der været en stigning på ca. 30% af engangsemballager, og med pant på juice- og saftemballager stiger mængderne yderligere. Det giver udfordringer i forhold til kapaciteten på vores fabrikker. Derfor bygger vi en mere effektiv fabrik i Høje Taastrup, hvor vi kan sikre en højere kvalitet af materialerne til gavn for både miljøet og klimaet. Fabrikken ventes færdig i 2020.

Vi oplever i øjeblikket en stigende interesse og efterspørgsel fra flaskeproducenternes efter genanvendt plastik – og den hilser vi velkommen. En høj efterspørgsel og fokus på design til genanvendelse er afgørende for den aktuelle omstilling til cirkulær økonomi. Med nye mål om øget brug af genanvendte materialer fra såvel producenter som fra EU, synes den stigende efterspørgsel heldigvis at være kommet for at blive. Så med danskernes gode pantvaner, kan vi sikre, at flasker og dåser bliver til nye igen – og igen.