Foto: Hans Søndergård, Copyright: Dansk Industri.

Nu skal der handles!

Netop hjemkommen fra årets folkemøde på Bornholm står ét indtryk tilbage, nemlig at der nu skal handles. Den grønne omstilling i ikke mindst transportsektoren var et gennemgående tema i mange debatter m.v. Nu handler det ikke længere om ord. Der skal konkrete handlinger og løsninger til. Det står klart, at den grønne omstilling ikke kan ske uden, at det koster.

Udfordringen bliver at mindske transportens klimabelastning samtidig med at fastholde og udvikle mobiliteten for personer og gods.

Kodeordet her er grøn vækst. Verdensmålene for bæredygtighed sætter en robust ramme for denne udvikling. Vi har fortsat brug for at skabe den vækst, der er grundlaget for velstand og velfærd.
Transporten kikker ind i alternative drivmidler. El i transportsektoren er en markant markør i denne udvikling. For den tunge transport er det primært biogas, som vi kikker på.

Vi skal også blive mere effektive i transportsystemet. I den danske transportsektor er vi dygtige til at være effektive. Nu skal vi formå at være klimaeffektive.

Jeg ser mange eksempler på, at transportvirksomhederne i dagligdagen har fokus på gaslastbiler, elbiler og hybridlastbiler. Vi er på vej, men med et reduktionsmål for Danmarks CO2-udledning på tværs af sektorer på 60 % og måske endnu 70 % i 2030 skal vi accelerere investeringerne. Det gælder ikke mindst i transportsektoren.

Klima handler om, at vi skaber en sammenhæng mellem transportpolitik, energipolitik og skattepolitikken. Vi har et skatte- og afgiftssystem, som reelt i dag er utidssvarende.

Vi kan heller ikke løse alle udfordringerne nationalt. Væsentlige dele af landvejstransporten er grænseoverskridende. Vi må og skal derfor også vende blikket mod EU. Vi har brug for et EU, der sætter ambitiøse standarder for køretøjer og drivmidler. At ikke alle EU-lande har samme tilgang til klimaet, som vi har i Danmark og Nordeuropa, er ikke et argument for at vende ryggen til EU.

Den grønne omstilling handler ikke kun om biler og drivmidler. Det handler mindst lige så meget om mennesker. Og i virksomhederne handler det om medarbejderne.

Et centralt led i en klimaeffektiv transportsektor er, at vi løbende styrker medarbejdernes kompetencer. En målrettet indsats i den enkelte virksomhed som i transportbranchen som helhed kan og vil gøre en stor forskel.

Folkemødet demonstrerede, at der er både en evne og vilje til at levere varen.

Branchen kan ikke gøre det på egen hånd, men vi har brug for politikerne og andre beslutningstagere. Marked og lovgivning skal gå hånd i hånd.

Den grønne omstilling hjælpes godt på vej af den teknologiske udvikling. Vi når ikke målet om en markant reduktion af transportens C02, hvis ikke vi også ser på adfærden. Det gælder lige fra forbrugeren, chaufføren, vognmanden, transportkøberen – ja kort sagt os alle sammen.