Sponseret af Linde Gas A/S

Et kig ind i den moderniserede tørisfabrik, hvor de blanke og tykke metalrør til højre ”spytter” tøris i piller ud. Fabrikken kan producere op til 30 tons tøris i døgnet, og det er rigeligt til at dække hele Danmarks behov for tøris. Til venstre ses Henrik Thellemann og til højre ses Flemming Kay – begge fra Linde Gas A/S. Henrik er Key Account Manager for Biotek- og Farmaceutisk industri. Flemming Kay er markedschef for Food-afdelingen hos Linde Gas A/S.

Tøris i lange baner

For at kunne dække den stigende efterspørgsel af tøris har Linde Gas A/S (tidligere AGA) opgraderet sin tørisfabrik i Taulov. Med opgraderingen er produktionskapaciteten øget ­betydeligt, og selve tørisproduktionen er blevet mere grøn og bæredygtig. Det er en god nyhed for alle de transportvirksomheder, som bruger – eller overvejer – at bruge tøris som kølemiddel under transporten. Vi har besøgt Lindes tørisfabrik i Taulov og bringer her en reportage fra fabrikken.

Ikke langt fra motorvejen E20 ligger den lille by Taulov. Byen har knap 4000 indbyggere med et pænt stort industriområde beliggende nord for motorvejen. Netop i dette område har Linde opført en tørisfabrik, som netop er blevet moderniseret, da efterspørgslen efter tøris stiger og stiger. Efter moderniseringen har tørisfabrikken øget sin produktionskapacitet betydeligt for at kunne sikre en stabil levering af tøris til de mange tøriskunder fremover.

I takt med det øgede salg af fødevarer over nettet forventer vi, at efterspørgslen af tøris vil stige betydeligt i de kommende år
Flemming Kay

På en solbeskinnet og lidt kølig dag drejer vi ind af indkørslen til tørisfabrikken. Luften er frisk og klar, og allerede ved min bil bydes vi hjerteligt velkommen af Flemming Kay, der er markedschef for levnedsmiddelafdelingen i Linde. Flemming Kay har været ansat hos Linde Gas A/S siden 1993, og hvis der er en person, der ved noget om tøris og gasser til fødevareindustrien, så er det Flemming. Sammen bevæger vi os ind i et mødelokale, hvor vi får en snak om Lindes produktion af tøris i Taulov. Efter denne snak tager vi en tur rundt med Flemming og besigtiger hele den imponerende tørisfabrik.

Fuldt tryk på ansvarlig ­tørisproduktion

Den opgraderede tørisfabrik i Taulov blev indviet i starten af året og er Lindes største tørisproduktionsanlæg i Norden. Som nævnt er produktionskapaciteten skudt gevaldigt i vejret, der produceres ca. 30 tons i døgnet, så det er muligt at dække hele Danmarks forbrug af tøris i de kommende år. Fabrikken fremstår nu som en topmoderne og automatiseret fabrik med en mere bæredygtig produktion. I forbindelse med moderniseringen af fabrikken har Linde Gas A/S nemlig investeret i et genvindingsanlæg, så en stor del af den CO2, der tidligere forsvandt ud i atmosfæren, genanvendes, dvs. ledes tilbage i en stor ”genbrugstank” og herefter genanvendes til fremstilling af ny tøris.

Forsyningssikkerheden i højsædet

Ud over lagertanke i Taulov, modtager Linde Gas A/S også CO2 via egen lokal terminal, og hvis det ikke skulle være nok, kan produktionen også få CO2 via jernbane fra Linde i Sverige.

”Med denne produktionskapacitet kan vi garantere, at vores tøriskunder kan få leveret al den tøris, de har brug for. Og da vi kører med nathold, kan vi faktisk levere fra dag til dag,” fortæller Flemming Kay.

Linde har sat fuld turbo på produktionen af tøris for at kunne følge med den stigende efterspørgsel. Tøris bruges typisk som kølemiddel, bl.a. til transportkøling og afkøling af fødevarer i forbindelse med produktion, og Linde leverer enorme mængder tøris til de formål hos danske virksomheder.

Tørisen distribueres fra 44 depoter, der er placeret ud over det ganske land. Herfra leveres tørisen til kunderne, der kan bestille lige fra 15 kg og op til mange tons tøris.

Tøris er et fremragende kølemiddel, som finder bred anvendelse i dansk industri, både i fødevareindustrien, cateringbranchen, detailhandlen, i biotek- og farmaceutisk industri samt transportindustrien.

Brug af tøris ved nethandel

Flere og flere fødevarer handles over nettet, og her er det vigtigt, at forhandleren holder fødevaren forsvarligt nedkølet under forsendelsen ud til forbrugerne. Nogle af vores store detailkæder har en betydelig handel med fødevarer over nettet – og disse virksomheder anvender netop tøris som kølemiddel under transporten ud til forbrugerne.

”I takt med det øgede salg af fødevarer over nettet forventer vi, at efterspørgslen af tøris vil stige betydeligt i de kommende år,” fortæller Flemming Kay.

Forhold ved tøris under transport

Ofte anvendes tøris som kølemiddel af varer under transport i f.eks. lastvogne. Når tøris er pakket sammen med andre varer, så er lasten at betragte som farligt gods. Derfor skal chaufføren have et ADR-bevis for, at kunne køre med tøris. Ligeledes skal lastbilen være forsynet med et advarselssymbol, der angiver, at der kan være fare for kvælning. I praksis betyder det, at chaufføren skal lufte lastrummet ud i et par minutter, inden han eller hun bevæger sig ind i selve lastrummet.

Tøris fordamper ved stuetemperatur til CO2, der er en usynlig gas. Selv små mængder af CO2 vil kunne mærkes i næsen som en stikkende og prikkende fornemmelse. Det er en god advarsel om, at der er fare på færde, og det er nødvendigt at lufte ud, så gassen kan komme væk. Gassen i sig selv er ikke giftig at indånde og kan hverken brænde eller eksplodere, men alt for meget CO2 i kroppen kan påvirke åndedrætsrefleksen og således udgøre en risiko.

Placering i Taulov

Linde har gennem lang tid haft deres CO2-gas oplaget i store tanke i Taulov. Da man så senere besluttede at opføre en tørisfabrik i Danmark var det meget passende at opføre fabrikken ved siden af deres CO2-lager. Ligeledes havde Linde i forvejen ledige lokaler ved CO2 tankene, og disse lokaler var lette at indrette og få godkendt til tørisproduktion. En anden fordel ved Taulov-placeringen er, at der i forvejen er anlagt jernbanespor, hvilket var meget belejligt, da CO2-gassen bl.a. bliver transporteret i store jernbanetankvogne. Så både mht. til produktionslokaler og logistik gav det god mening at placere tørisfabrikken i Taulov.

Nyt produkt der holder 20% længere på kulden

I forbindelse med opgraderingen af tørisfabrikken i Taulov har Linde udvidet sortimentet med tøris i skiver, produceret efter en helt ny teknologi, hvor man foretager en såkaldt dobbeltkomprimering af tørisen, inden den skæres i skiver. Den nye produktionsteknologi, som Linde er de første til at anvende i Danmark, betyder, at skiverne kan afgive kulde i op til 15-20% længere tid.

I praksis betyder det, at det er muligt at holde sine varer kolde endnu længere – forhold som har stor betydning, når f.eks. fødevarer skal transporteres over længere strækninger.

Tøris i skiver er meget efterspurgt som kølemiddel i forbindelse med køling under transport med lastbil og i forbindelse med flycatering.

Tags: ,
Om Linde Gas A/S

Linde Gas A/S er en del af Linde plc, en globalt ledende industriel gas- og ingeniørvirksomhed. Virksomheden beskæftiger ca. 80.000 mennesker globalt og betjener kunder i mere end 100 lande verden over. Linde leverer innovative og bæredygtige løsninger og skaber langsigtet værdi for alle interessenter.

Virksomheden bidrager til at gøre verden mere produktiv ved at levere produkter, teknologier og tjenesteydelser, der hjælper kunderne med at forbedre deres økonomiske og miljømæssige ydeevne.