Mange store virksomheder er med helt fremme i anvendelsen af 3D-printteknologi, men når det gælder udbredelsen blandt de små og mellemstore virksomheder, er der stadig et stykke vej førend man kan kalde 3D-print for en almindelig og udbredt teknologi. Foto: Jesper Damvig

Kæmpe potentiale for danske virksomheder i 3D-print

3D-print i industriel skala er ikke bare kommet for at blive – det er en teknologi, der udvikler sig lynhurtigt, både når det gælder nye produktionsmetoder og anvendelse af helt nye materialer. Især for de små og mellemstore virksomheder venter et kæmpe potentiale ved at tage 3D-print i brug.

Der går næsten ikke en dag uden, at man hører om nye landvindinger og nye anvendelsesområder inden for 3D-printteknologi. Mange store virksomheder er da også med helt fremme i anvendelsen, men når det gælder udbredelsen blandt de små og mellemstore virksomheder, er der stadig et stykke vej førend man kan kalde 3D-print for en almindelig og udbredt teknologi. I hvert fald hvis man spørger en ekspert på området.

3D-print i industriel skala har efterhånden vundet indpas hos flere af de store danske virksomheder, men potentialet er stadig stort. Især de små og mellemstore virksomheder går glip af de konkurrencefordele, som teknologien giver. Den er nu så moden, at også den type virksomheder med stor fordel kan drage nytte af den,
Jeppe Skinnerup Byskov, centerchef ved Teknologisk Institut.

Dansk virksomhed i stor vækst

Han føjer til, at 3D-print blandt andet giver mulighed for at skabe komponenter med større designfrihed, lettere vægt og ikke mindst kortere produktionstid, og han er ikke i tvivl om, at væksten inden for især print af slutprodukter lige nu står over for sit store gennembrud. 3D-print anvendes også til prototyper og værktøjer, men lige nu er det altså især i produktionsindustrien, at 3D-printerne sprøjter komponenter ud.

Det kan man også mærke hos Prototal Damvig 3D-printed Solutions, hvor man producerer til såvel en række af landets største virksomheder og opstartsvirksomheder som offentlige myndigheder. Man gør sig blandt andet gældende inden for robotindustrien, medicinalindustrien samt sundhedssektoren, og ifølge Chief Operating Officer Jesper Damvig, oplever man voksende interesse for 3D-print og det store potentiale, som produktionsformen Additive Manufacturing  (AM) udgør.

Læs også: 3D print sikrede designere frihed, hastighed, kvalitet og minimalt spild

Printvolumen vokser konstant

”Det er især over de seneste 5 år, at vi har kunnet mærke denne tendens, og den samlede volumen er vokset, når vi tæller både den egentlige produktion og udvikling af prototyper med”, fortæller Jesper Damvig. Han understreger dog, at 3D-print ikke er et mirakelværktøj, der kan løse alle produktionsmæssige udfordringer i et snuptag. Den vurdering er Jeppe Skinnerup Byskov fra Teknologisk Institut enig i.

Det er især over de seneste 5 år, at vi har kunnet mærke denne tendens, og den samlede volumen er vokset, når vi tæller både den egentlige produktion og udvikling af prototyper med,
Jesper Damvig, Chief Operating Officer

”Det er ikke altid, at en 3D-printet komponent vil være 1:1 konkurrencedygtig med en traditionelt produceret komponent. Derfor handler det om virkelig at forstå præcist hvor, 3D-print giver værdi. Gør man det, står virksomhederne til gengæld overfor et potentiale af dimensioner”, siger Jeppe Skinnerup Byskov, der dog ikke mener, at 3D-print på sigt fuldstændig  vil overtage de traditionelle produktionsprocesser som f.eks. sprøjtestøbning.

Det er stilheden før stormen

Som han vurderer situationen lige nu, mener han, at 3D-print på globalt plan tegner sig for ca. 0,1 pct. af produktionen i den totale fremstillingsindustri, men siger videre, at den andel naturligvis vil vokse, da 3D-print i stadig højere grad bliver et ekstra redskab i værktøjskassen. Det er en udvikling, som Teknologisk Institut naturligvis bakker op om, for selv om kendskabet til 3D-print er fint, kniber det altså stadig med at udnytte mulighederne.

Læs også: 3D print sikrede designere frihed, hastighed, kvalitet og minimalt spild

”I dag er det kun ca. 25 pct. af de danske fremstillingsvirksomheder, der i en eller anden udstrækning benytter sig af 3D-print, men jeg er sikker på, vi oplever en form for ketchupeffekt – lige pludselig kommer det til at gå stærkt”, siger Jeppe Skinnerup Byskov omkring det forhold, at en del virksomheder forholder sig afventende. Nye materialer vil nemlig også være med til at øge interessen. Til det siger Jesper Damvig:

Helt nye materialer på vej

”I samarbejde med den britiske designvirksomhed HEXR har Protal Damvig skabt et 3D-printet alternativ til den konventionelle cykelhjelm, som er produceret af Polyamid 11. Det er et planteolieprodukt, der er et bæredygtigt alternativ til traditionelle materialetyper, og dermed er et godt bevis på den innovationskraft, der ligger i 3D-print. En innovationskraft, der på en lang række områder vil være med til at understøtte  vores ønske om et mere bæredygtigt samfund”.

Ud over muligheden for at udvikle helt nye materialetyper indebærer 3D-print nemlig også den fordel, at eksempelvis reservedele kan produceres på stedet i stedet for at skulle transporteres den halve jord rundt. Som et ekstremt, men tankevækkende eksempel på det, nævner Jeppe Skinnerup Byskov således, at man råder over sin egen 3D-printer på den internationale rumstation ISS til produktion af reservedele.

Tags: , , , ,
Nationalt hub for 3D-print

Teknologisk Institut har på en række områder været med til at understøtte udvikling og brug af 3D-print, blandt andet i samarbejde med flyproducenten Boeing og flyselskabet Lufthansa. Hos Protal Damvig råder man over en række højt specialiserede printteknologier og her man siden opstarten i 1995 ligeledes løst flere opgaver for flyindustrien. Industriel 3D-print er kommet for at blive, og der bakkes op om teknologien på nationalt plan.

Dansk AM Hub er Danmarks nationale samlingspunkt for additive Manufacturing (AM). Der arbejder for at gøre Danmark verdensførende i at anvende AM til bæredygtighed. Dansk AM Hub er initieret og udviklet af Industriens Fond og har i dag knap 50 virksomheder som medlemmer. Prototal Damvig er medlem i AM-udvikler kategorien, som er de danske spydspidsvirksomheder, som kan udvikle og udbrede AM-teknologien til danske virksomheder.