Nyt distrikt skal tiltrække viden

Lyngby skal have et veludviklet innovationsdistrikt i 2025. Visionen er at udvikle Lyngby-Taarbæk til en af Europas førende videns- og universitetsbyer med de bedste vilkår for uddannelse, forskning, erhverv og entreprenørskab

Nye som etablerede. Store som små. Alle virksomheder skal opleve, at Lyngby har en stærk sammenhængskraft, og at byen bobler af innovation, entreprenørskab, handel og liv. Derfor har Vidensbyen lanceret en ny strategi, der sætter ord og mål på ambitionerne for Lyngbys erhvervsliv.

”Når nye virksomheder flytter til Lyngby- Taarbæk, skal de opleve, at de bliver suget ind i et netværk, hvor relationer og en stærk samarbejdskultur gør det nemt at udfolde og udvikle forretningsaktiviteter og få testet sin teknologi. De etablerede virksomheder og de offentlige aktører skal være med til at dyrke det samarbejde og tiltrække nye virksomheder, der kan bidrage med ny viden,” siger Marianna Lubanski, der er administrerende direktør i Vidensbyen.

Strategien er vedtaget af Vidensbyens bestyrelse, der rummer repræsentanter fra internationale virksomheder, uddannelsesinstitutioner og repræsentanter fra Lyngby- Taarbæk kommune, herunder borgmester Sofia Osmani.

”Det er et stærkt offentligt-privat samarbejde, der står sammen om en femårig strategi for Lyngby-Taarbæk Vidensby. Dialogerne om samarbejde er veletableret, og der er et højt vidensdelingsniveau mellem Vidensbyens aktører. Nu skal vi have omsat det til reelle projekter,” siger Marianna Lubanski. Virksomheder og uddannelses- og forskningsinstitutionerne og de miljøer, de skaber, har en selvforstærkende effekt. Hvis virksomheder ude fra kan se, at virksomheder i Lyngby trives og nyder godt af at samarbejde på tværs, kan det ifølge Marianna Lubanski have en stærk tiltrækningskraft. Næste skridt i samarbejdet er nu at skabe et innovationsdistrikt i Lyngby.

Internationalt potentiale

”Lyngby skal have et innovationsdistrikt fordi det kan skabe en overordnet ramme, der understøtter forskning, innovation, uddannelse og entreprenørskab. Det er en fysisk afgrænset og kompakt ramme, hvor virksomheder, det offentlige og uddannelsesinstitutioner står skulder ved skulder og skaber værdi gennem samarbejde,” siger Marianna Lubanski.

Med strategien tager Lyngby nu det næste skridt ind i en fremtid, hvor viden bliver endnu vigtigere, og hvor innovation, bæredygtighed, partnerskaber og livskvalitet bliver afgørende for Lyngbys evne til at tiltrække og fastholde virksomheder, talenter og borgere.

”Mange virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Vidensbyen er har et globalt udsyn og er aktive mange steder i verden eller ønsker at store dele af verden kommer til Lyngby.

Et stærkt innovationsdistrikt skal være med til at tiltrække internationalt talent såvel som internationale virksomheder til gavn for byens fortsatte udvikling og byens handelsliv,” siger Marianna Lubanski.

Tags: ,
Hvad er et innovationsdistrikt?
  • At Innovationsdistrikt er et geografisk afgrænset område, hvor førende forskningsorienterede anker-virksomheder og institutioner samler sig og knytter forbindelser til startups, inkubatorer og acceleratorer.
  • Et Innovationsdistrikt integrerer innovations- og vækstpotentialet for virksomheder i et levende bymiljø med erhverv, boliger og handel.
  • Distriktet er fysisk kompakt, let tilgængeligt og med god infrastruktur. Et Innovationsdistriktbygger videre på byens indre værdier: Nærhed, tæthed, autentisitet og levende byrum. Kilde: Brookings Institution