Helhedsplanen for det nye Firskovvejområde strækker sig over 300.000 kvadratmeter.

Fremtidens firskovvej: Ny bydel på vej

Nærmest ekskluderet fra resten af centrum af Kgs. Lyngby ligger flere industrivirksomheder gemt væk på Firskovvej og Nørgaardsvej. Et nyt udviklingsprojekt skal knytte området bedre sammen med resten af byen med opførelsen af et moderne og grønt byområde

Kgs. Lyngby får snart en ny bydel. Tæt på station og bymidte rummer området omkring Firskovvej et stort potentiale for udvikling og fornyelse. I dag er det afskårede industrikvarter adresse for tunge industrivirksomheder som et autoværksted, en trælasthandel og en bilfabrikant. Nu skal området omdannes og genetableres til en fortættet, mangfoldig og levende bydel, der med sin helt egen profil rodfæster sig i Lyngbys DNA. Tegnestuen Tredje Natur har fået til opgave at udvikle en helhedsplan for Firskovvej- området, som strækker sig over 300.000 kvadratmeter. Ambitionen er at skabe en visionær og innovativ bydel?, der kan lokke familier og unge til i beboelsesområder, men også skabe rum for at de eksisterende virksomheder kan folde sig ud i nye rammer.

På det nye Firskovvej-område skal der være en større pallette af aktiviteter. Det er alt fra sportsaktiviteter til cafeer og åbne arealer.

“Projektet skal integrere området med resten af Lyngby, men også sikre at Firskovvej bidrager med noget nyt til bylivet i Lyngby, så alt fungerer sammen. Det nye Firskovvej skal ikke konkurrere med handlen i resten af byen eller trække gæster væk fra centrum, men derimod tilbyde noget, som Kgs. Lyngby ikke har endnu,” siger Flemming Rafn Thomsen, der er medstifter af Tredje Natur og ansvarlig for projektet omkring Firskovvej. Helhedsplanen, som Tredje Natur står bag, er både et positivistisk billede, men også et udtryk for, hvordan fremtidens Kgs. Lyngby bør udvikle sig mod et mere holistisk bybillede.

Et byrum for alle

Med tiden ønsker kommunen at udvikle forretningsområdet på Firskovvej til at være en blanding af boliger, virksomheder og større butikker. De nye bygninger og byrum skal være af høj arkitektonisk kvalitet med stier og forbindelser til det rekreative område Ermelundskilen, der ligger mod nord. ”Vi vil gerne gøre det nye område til et behageligt sted at være ved at skabe et godt mikroklima. Vi forsøger at reducere mængden af vind i området ved at opføre bygninger, der er en smule forskudte eller roterede. Vi vil også sørge for at solen kan skinne igennem en masse sprækker mellem bygningerne, så vi får et behagelige offentlige områder med luft og lys og med rigeligt plads til træer,” siger Flemming Rafn Thomsen. Samtidig er mange af byrummene konstrueret med evnen til at tilbageholde overskydende regnvand for at sikre, at klimaforandringerne ikke skaber oversvømmelser.

“Det er DNA’et vi har arbejdet med og som passer til Kgs. Lyngby profil. Et holistisk fokus på biodiversitet, bæredygtighed Helhedsplanen for det nye Firskovvejområde strækker sig over 300.000 kvadratmeter. FUTURE KGS. LYNGBY 11 og et solidt kendskab til, hvordan byer og byrum fungerer bedst og forbedre deres indbyggeres liv,” siger Flemming Rafn Thomsen. Det nye byrum skal summe af aktivitet, og der vil være mange forskellige funktioner i området. Det kan være et terræn for skatere, freerunnere der dyrker parkour eller borgere såvel som gæster, der bare ønsker at slappe af. Håbet er, at Firskovvejområdet kan være med til at skabe et nyt, unikt og integreret byområde med særlig urban karakter og moderne identitet, så det dermed også kan tiltrække et yngre segment.

”Det er mennesker, der skaber bylivet. Men vi har en ambition også at tiltrække det unge segment. De yngre generationer vil bruge byen på en helt anden måde, end man kan i Lyngby i dag. Der skal være en større pallette af aktiviteter. Det er alt fra sportsaktiviteter til cafeer og åbne arealer, hvor de unge kan være en mere naturlig del af bylivet,” forklarer Flemming Rafn Thomsen.

Bedre mobilitet

Hele projektet er blevet sat i aktion i forbindelse med opførelsen af den nye letbane, da Firskovvej skulle hjælpe med at lette trafikken i det centrale Lyngby. Men letbanen er ikke den eneste tilføjelse, der søger at forbedre trafikken og mobilitetten i hele Lyngby. Nye cykelstier og fodgængerstier i Firskovvej-området skal forbinde tidligere isolerede dele af byen.

Flemming Rafn Thomas er medstifter af Tredje Natur, og er ansavarlig for projektet.

Der er nogle forbindelser, der skal styrkes, samtidig med at vi udnytter de muligheder, der er i dag. Letbanen er først og fremmest en oplagt mulighed for at skabe et bæredygtigt alternativ til den stigende trafik i Hovedstadsområdet. Der er også indfaldsveje og en lokalbane, der går lige til området. Derudover er der gode muligheder for at etablere den bløde trafik med cykler og stier til området,” siger Flemming Rafn Thomsen og fortsætter:

“Målet er også at give tilbage til Lyngby, samtidig med at det beriger området. Så det ikke kun er en perifer oplevelse uden for byen, men at Firskovvej skaber nye destinationer, passager, flydende trafik og åbne rum. Det er et område, der kan give tilbage til Lyngby, og som binder forskellige dele af byen sammen.” Firskovvej skal understøtte byens DNA og de holistiske retningslinjer skal give det nye område en særlig nærhed med grønne og blå områder og en god infrastruktur.