Sponseret af Cphbusiness

Foto: Cphbusiness

Sammen står vi stærkere

Størstedelen af de studerende på Cphbusiness Lyngby har svært ved at se sig selv i byen. Men et ny innovationsdistrikt kan ifølge uddannelseschefen for erhvervsakademiet fastholde de skarpe dimittender og skabe rammer for samarbejde på tværs af virksomhederne og uddannelsesinstitutionen

På Nørgaardsvej i centrum af Lyngby går knap 1.500 studerende med drømmen om enten at starte deres egen virksomhed eller finde et job, hvor de kan arbejde med teknologi eller innovation. Det betyder, at Cphbusiness Lyngby udstyrer de studerende med mange af de kompetencer, der efterspørges i fremtiden – både på arbejdsmarkedet og som menneske.

Siden 2012 har studerende haft deres daglige gang på Cphbusiness Lyngby – en af afdelingerne på landets største erhvervsakademi Copenhagen Business Academy (Cphbusiness). Det er dog langt fra alle virksomheder og borgere i Lyngby-Taarbæk, der har hørt om erhvervsakademiet. Og det er en skam. For udover at tilbyde virksomhederne kloge hoveder, når de studerende har afsluttet deres studier, så skal alle studerende i virksomhedspraktik i tre til seks måneder i løbet af deres studietid.

”De uddannelsesretninger, vi tilbyder, falder godt i tråd med virksomhedslandskabet i Lyngby-Taarbæk, der er præget af videnstunge virksomheder og et sundt handelsliv. Så de kompetencer, vores studerende har, er i høj grad efterspurgte blandt virksomhederne. Det vil derfor være en stor gevinst for alle parter, hvis vi kan knytte et tættere bånd, for vores studerende er en gave for virksomhederne,” siger Michael Huss Svejstrup, der er uddannelseschef på Cphbusiness Lyngby. Cphbusiness’ egne evalueringer viser, at over 90 procent af de virksomheder, der har studerende i praktik, er meget tilfredse med de studerende og praktikforløbet. ”Vores studerende ønsker at bruge deres viden ude i den virkelige verden. De har et solidt gåpåmod, og de vil ud og teste deres kompetencer af. Vores evalueringer viser helt tydeligt, at praktikvirksomhederne er voldsomt tilfredse med den måde, som vores studerende går til opgaverne på, og hvordan de får dem løst. Så jeg synes virkelig, vi kan stå inde for vores slogan; Uddannelse du kan bruge til noget,” siger Michael Huss Svejstrup.

Forbinder sig ikke med Lyngby

Lyngby-Taarbæk er en kommune i rivende udvikling. Det har den været i flere år. Men der mangler noget. Ifølge Michael Huss Svejstrup er der stadig et stykke vej, hvis man vil være en studieby med alt, hvad det indebærer. Der mangler især et socialt byrum, hvor de studerende har lyst til at opholde sig i længere tid. Og det er en stor udfordring, hvis man skal blive ved med at tiltrække de skarpe studerende. ”Langt de fleste af vores studerende identificerer sig ikke med Lyngby-Taarbæk. De ser byen som et sted, man studerer, og ikke meget mere end det. Der er brug for flere opholdsrum til fælles aktiviteter udendørs og indendørs, og der er behov for, at man forbinder Firskovvej med resten af byen. Der er nogle fysiske barrierer for at bevæge sig rundt. Du skal ikke langt væk fra Lyngby Hovedgade, før det føles som et unaturligt sted at bevæge sig rundt som studerende”, siger Michael Huss Svejstrup.

Du skal ikke langt væk fra Lyngby Hovedgade, før det føles som et unaturligt sted at bevæge sig rundt som studerende
Michael Huss Svejstrup

Hvis Cphbusiness Lyngby fremover skal være i stand til at tiltrække nye studerende, skal det lokale samfund også afspejle det. Det skal ifølge Michael Huss Svejstrup give de unge en god idé om, hvad de kan bruge Lyngby til, når de har fri fra studiet, og når de har afsluttet deres uddannelse. Det er ifølge ham ikke tilfældet i dag.

Samarbejde er nøglen

”Men det er ikke bare ’de andres skyld’”, siger Michael Huss Svejstrup. Erhvervsakademiet tager også et ansvar for at gøre Lyngby til en attraktiv studieby. Rektor for erhvervsakademiet Cphbusiness Ole Gram-Olesen er tiltrådt bestyrelsen for Lyngby-Taarbæk Vidensby, hvor man arbejder aktivt med udviklingen af Lyngby- Taarbæk. Et vigtigt indsatsområde for Vidensbyen er at udvikle et innovationsdistrikt, der beror på tankerne bag et såkaldt ’triple helix’-samarbejde. Det betyder med andre ord, at man forener de stærke kræfter, der er i Lyngby på tværs af virksomheder, det offentlige og uddannelsesinstitutioner.

“Jeg vil arbejde for, at vi i fællesskab i Vidensbyen forholder os til, hvordan vi på tværs af virksomheder og institutioner kan deles om fysiske lokationer, så vi ikke behøver investere i det hele hver for sig. Vi kunne eksempelvis godt bruge et iværksætterhus, hvor virksomheder og uddannelsesinstitutioner går sammen om at skabe rammer for at arbejde sammen på kreativ vis. Man kunne skabe nye produkter, services og løsninger – også fra det offentlige – som ikke ser dagens lys, når vi nørder hver for sig,” siger Michael Huss Svejstrup og fortsætter:

”Det vil skabe nye netværk og give vores studerende lyst til at blive hængende lidt længere, og det vil samtidig have en afsmittende effekt på handel og caféliv, fordi Lyngby pludselig bliver et sted, du som ung studerende forbinder med mere end din undervisning.”

Tags: ,

MIchael Huss Svejstrup,
uddannelseschef på Cphbusiness Lyngby.

CPHBUSINESS - COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY
  • Danmarks største erhvervsakademi med mere end 5.500 fuldtidsstuderende og ca. 4.000 deltidsstuderende, der videreuddanner sig sideløbende med deres job.
  • Cphbusiness har  afdelinger i København, Lyngby og Hillerød og aktiviteter på Bornholm.