Byudvikling skaber byggerod – teknologi skal være med til at rydde op

Lyngby vokser, og den kommende letbane skal være med til at binde byens vokseværk sammen. Det skaber byggerod i en årrække som særligt rammer trafikanterne, men med nye teknologier skal mobiliteten sikres undervejs

Lyngby er midt i en transformationsfase. Området er allerede godt forbundet med sin centrale beliggenhed i Greater Copenhagen både med motorvejsnettet og resten af Norden gennem Helsingør. Men byen vokser, og skal den holdes samlet, kræver det, at man sikrer mobiliteten internt. En af kortene til at løse den opgave er Letbanen, som har været undervejs i mange år, og nu begynder at materialisere sig.

”Letbanen er en del af den kollektive trafik, og det giver en mulighed for byudvikle tæt på de stationer, der kommer, hvor borgerne får lettere adgang til den kollektive trafik,” siger Lene Mårtensson, centerchef for trafik, miljø og bæredygtighed i Lyngby- Taarbæk Kommune. Arbejdet med linjen, som trækkes fra Ishøj til Lyngby, begyndte allerede sidste efterår, hvor man begyndte at flytte ledninger og anlægge tilstødende infrastruktur. Næste år begynder anlægsarbejdet af strækningen for alvor og forventes at fortsætte i fem år. Det kommer særligt til at påvirke trafikken på Klampenborgvej, så allerede nu han man sat gang i tiltag, som skal sikre gode trafikforhold undervejs.

Teknologiske tiltag hjælper i byggeroddet

Byggeriet foregår frem mod 2025, hvor flere centrale dele af Lyngby vil blive ramt. ”Der er jo en periode nu, mens letbanen etableres, hvor den påvirker trafikafviklingen. Og i den forbindelse gør man rigtig meget ud af at omdirigere trafikken og vejlede bilisterne om, hvor de kan køre hen i stedet for, så man får afviklet trafikken på en fornuftig måde, når den centrale færdselsåre ved Klampenborgvej bliver lukket af,” siger Lene Mårtensson. Der er allerede udpeget veje, hvor omkørslen skal ledes hen, og kryds er ombygget for at regulere trafikken bedre. Samtidig skal et parkeringssystem sikre, at trafikanterne hurtigere kan finde den ledige parkeringsplads og dermed ikke køre unødigt rundt. Og på den måde skal teknologiske kneb, være med til at lette trafikken.

”Vi bruger allerede forskellige teknologier for at få trafikken afviklet bedre. Blandt andet med radarer i centrale kryds for at sikre, at lyser indstiller sig efter trafikintensiteten i stedet for at have faste omløbstider. Det er jo en del af at få trafikken til at køre mere smidigt,” siger Lene Mårtensson.

Vi skal kigge på, hvad de oplever af problemer, og hvad vi kan gøre for at løse dem
Henrik Grell

Netværk skal finde løsninger

Samtidig er der under Vidensbyen netop oprettet et nyt netværk omhandlende mobilitet, som også skal byde ind med løsninger på eventuelle trafikale problemer.

”Vi håber at være konkrete i mobilitetsnetværket. Alle ved jo godt, at de næste fem år er en aktiv periode for det fysiske miljø i Lyngby. Der er byudvikling, byen vokser og der kommer nye transportmuligheder med letbanen – men selvfølgelig skal man også kigge på udfordringerne de næste fem år med anlægsprojekter indtil letbanen er færdig. Så jeg tror, at vi kommer til at fokusere på, hvordan vi får tingene til at fungere smidigt i anlægsfasen,” siger Henrik Grell, Senior Specialist ved COWI og tovholder på Vidensbyens netværk om mobilitet, som kun lige har begyndt arbejdet. Ved at samle ideer på tværs af kommune, erhvervsliv og uddannelser håber netværket at kunne frem til konkrete småprojekter og delløsninger med udgangspunkt i, hvad trafikanterne oplever ude i bylivet.

”Vi skal kigge på, hvad de oplever af problemer, og hvad vi kan gøre for at løse dem. Og jeg håber, at der gennem netværket opstår nogle ideer, der kan tages fat i og blive til konkrete projekter, som ellers ikke ville være opstået,” siger han.

Ny mikromobilitet skal diskuteres

Mens de begge nævner nye mikromobilitetskoncepter, som el-løbehjul, delecykler og eldrevne lejebiler, som mulige løsninger til at styrke mobiliteten i Lyngby, er der endnu ikke taget en beslutning på dét område.

”Der er ikke truffet nogen beslutning på det område for forskellige koncepter med biler og cykler, hvor man bare kan leje sig ind. Der er relativt mange henvendelser på det, og der skal i den kommende tid tages en politisk drøftelse af, hvad man vil på område. Men det er klart, at det er nogle af de koncepter, der ses i andre byer, som jo også banker på her,” siger Lene Mårtensson. Endeligt skal der ses samlet på den kollektive trafik (letbane, privatbane, S-tog og busser), for at sikre at den bindes tilstrækkelig sammen og det er let for brugerne at benytte tilbuddene.