Marianna Lubanski håber at man får mulighed for at teste mobilitetsløsninger under udbygningen af Letbanen.

Lyngby i beta-version

De næste fem år er Lyngby i en midlertidig fase under udbygningen af Letbanen. Det er en unik mulighed for at teste mobilitetsløsninger fra selvkørende busser, delebils- og delecykelordninger og digitale platforme, der skal gøre det lidt sjovere og nemmere at være borger i Lyngby – både under udbygningen og efter

I løbet af de næste fem år vil Lyngby være præget af Letbane-byggeriet, der vil gøre Klampenborgvej ufarbar. Det er på en og samme tid en udfordring såvel som en mulighed for infrastrukturen i Lyngby. ”Vi har en gylden mulighed lige nu for at teste løsninger, der kan regulere de besøgendes bevægelsesmønstre, så der er aktiviteter i hele Lyngby – og at de aktiviteter bliver stilet mod relevante brugere, der kan få en forbedret mobilitet.

Det bliver ét stort eksperimentarium, og når man er færdig om fem år, så håber jeg, at man har indarbejdet læringspunkter og teknologiske værktøjer, som man kan teste i den her periode,” siger Marianna Lubanski. Gennem byggefasen vil Vidensbyen finde løsninger, der er til gavn for borgere, ansatte og studerende, når Letbanen står klar om fem år. Her er man især inspireret af Smart Campus på DTU, hvor iværksættere og forskere har mulighed for at teste deres teknologiske løsninger ude i virkeligheden.

Løsninger der har til formål at gøre livet bedre for dem, der bor og arbejder i byen. ”Hele byen kan være platform for iværksættere og nye innovative løsninger. Vi skal have den store mængde viden, der er i Lyngby, i spil til gavn for den by, der kommer efter etableringen af Letbanen. Vi ser gerne, at man gør byen til et testmiljø for nye digitale løsninger, så iværksættere og virksomheder har mulighed for at teste deres nye produkter i den virkelige verden,” siger Marianna Lubanski.

Skal kunne mærkes

Marianna Lubanski sammenligner den midlertidige fase i Lyngby med en betaversion af et stykke software, der testes og modificeres undervejs som den endelig løsning bliver til. ”I dag skal man lede længe, hvis man skal have en oplevelse af, at Lyngby er en Vidensby, og at der produceres viden og noget af Danmarks skarpeste iværksætteri. Tag DTU Skylab. Her får man virkelig en fornemmelse af, at der er en vibe, og det summer af viden, der bliver omsat til ny teknologi. Den samme nerve skal vi have placeret et centralt sted i Lyngby,” siger hun.

Det er ikke hensigten, at Lyngby skal ændre sig markant, fra det borgerne kender i dag. Men i Vidensbyen ønsker man at supplere med smarte og innovative løsninger. ”Vi skal allesammen øve os i at forstå, hvordan fremtidens by skal være. Når teknologi er bedst, lægger vi ikke mærke til det, så fungerer vores hverdag ’bare’”, siger hun og fortsætter:

”Det er her Vidensbyen skal stå distancen. Vi skal have involveret alle de kompetencer, vi har i omegnen. Vi skal vise, at vi kan samarbejde, og at to hoveder tænker bedre end ét. Der er så meget viden, data og teknologi i Vidensbyen, og det her er en god anledning til at få det i spil,” siger Marianna Lubanski.

Tags: ,
SOM ET LED I VIDENSBYENS NYE STRATEGI VIL MAN:

• Bidrage til at identificere hvilke indsatser, der kan afhjælpe trængselsudfordringerne i Vidensbyen ved at arbejde med tekniske, praktiske og kommunikative løsninger

• Arbejde med intelligent datahåndtering. Byens aktører ligger inde med store mængder af data om byen og dens infrastruktur. Vidensbyen vil gennem netværk og partnerskaber facilitere en bevægelse, hvor data deles mellem partnere for at skabe helhedsorienterede og sammenhængende løsninger.

• Udvikle de midlertidige byrum, der opstår i Lyngby pga. anlægsbyggeri, herunder i Letbanens anlægsfase. De midlertidige rum kan fungere som urbane test labs, der kan skabe byliv, inklusion og formidling ift. interessenter samt samle erfaringer og data om midlertidighed i byen.

• Tiltrække interne og eksterne midler til nye udviklingsprojekter om mobilitet – fx midlertidighed, interaktiv (digital) kommunikation og formidling.

• Facilitere et nyt netværk med fokus på mobilitet. Netværket skal fungere som et rådgivende team for Vidensbyen, kommunen og medlemmer med større anlægsprojekter i strategiperioden.