Hvis begrebet grøn it for alvor skal give mening, stiller det imidlertid også store krav til producentansvaret. Både når det gælder udvikling samt produktion af hardware, og når det gælder muligheden for at tage produkter retur samt recirkulere dem.

Genbrug af it kan sagtens give et plus på bundlinjen

Grøn it er om ikke guld værd så dog en skilling værd. I hvert fald nok til, at en af de helt store aktører på distributionsfronten – Atea – har lanceret et effektivt genbrugsprogram. Og de store hardwareproducenter bakker også op om genbrugstanken.

Vigtigheden af at tænke i de grønne it-baner gennemsyrer i dag hele værdikæden lige fra producent til slutkunde, og i IT-Branchen, som er medlemsorganisation for en bred skare af de it-virksomheder, der agerer på det danske marked, arbejder man intenst på at være facilitator for det grønne mindset, der skal bygge bro mellem medlemsvirksomhedernes viden og kundernes behov.

I IT-Branchens bæredygtighedsudvalg er en række producenter, distributører, forhandlere samt serviceudbydere repræsenteret, og blandt disse finder man en af Nordens helt store it-distributører, nemlig Atea, der også er en markant spiller på det danske marked. Her har man lanceret programmet GoItLoop, der helt konkret betyder, at slutkunderne kan levere produkterne tilbage, når de har udtjent deres værnepligt.

Tog 450.000 enheder retur

”Alene sidste år tog vi på nordisk plan ca. 450.000 enheder retur. 45 pct. blev helt eller delvist recirkuleret på materialeniveau, mens hele 55 pct. blev sat i stand, så de kunne genbruges i deres eksisterende form”, fortæller Annette Otto, der er ansvarlig for People, Brand and Sustainability hos Atea. Hun føjer til, at dette program ud over at have fokus på bæredygtighed naturligvis også er et salgsmæssigt aktiv.

Især i den offentlige sektor kigger man ofte mere fokus på pris og kvalitet, så det vil være rart, hvis bæredygtighedstanken kommer til at spille en mere markant rolle i de offentlige udbud,
Annette Otto, People, Brand and Sustainability, Atea

”De grønne tanker trives både hos slutkunderne og forhandlerne, og det skal vi selvfølgelig kunne matche som distributør”, siger Annette Otto videre og føjer til, at GoItLoop er under konstant udvikling. En af nøglefaktorerne er nemlig, at det skal være så nemt som muligt at blive en del af, så derfor sørger Atea for at opstille metalbure hos slutkunderne til indsamling af det brugte udstyr helt uden, at forhandleren skal involveres.

Plads til endnu mere grønt

”Ud over, at det skal være nemt, skal der også være en forretningsmodel. Det er ikke fordi, der er de store penge i programmet, men der bliver en skilling til både os og slutkunden. Det er vigtigt, for hvis man skal have penge op af lommen, kan man være nok så grøn i sit tankesæt – men reelt kommer der ikke til at ske noget”, siger Annette Otto videre. Hun kunne dog godt tænke sig, at der kom endnu mere fokus på grøn it.

”Især i den offentlige sektor kigger man ofte mere fokus på pris og kvalitet, så det vil være rart, hvis bæredygtighedstanken kommer til at spille en mere markant rolle i de offentlige udbud”. Hun er imidlertid godt klar over, at eksekveringen handler om en hårfin balance mellem mål, sanktioner og belønning. Men budskabet har fænget i en lang række organisationer, blandt andre hos Gladsaxe Pædagogiske Videncenter i Gladsaxe Kommune og i Rødovre Kommune.

Tryghed i håndteringen

I begge kommuner er man glad for at kunne bakke op om FN’s verdensmål, og konkret giver Ateas returordning mere styr over de enkelte produkters livscyklus, både for så vidt angår, hvor enhederne er, hvad der sker med dem og, om de bliver håndteret korrekt. Det er især vigtigt af hensyn til overholdelse af GDPR lovgivningen. Tryghed går desuden hånd i hånd med økonomi, da de kasserede produkter på den måde bliver penge værd.

Hvis begrebet grøn it for alvor skal give mening, stiller det imidlertid også store krav til producentansvaret. Både når det gælder udvikling samt produktion af hardware, og når det gælder muligheden for at tage produkter retur samt recirkulere dem. Det arbejder man aktivt med hos to af de store hardwareproducenter, nemlig HP og Dell. Her er Sustainable Development Goals (SDG) en del af forretningsstrategien.

Designet til bæredygtighed

Både HP og Dell er med i IT-Branchens bæredygtighedsudvalg, og ifølge Stinna Goldbach, som er ansvarlig i HP for de printsalgsprogrammer, der retter sig mod distributionskanalen og dens forhandlere, er der egentlig ikke noget nyt i, at man tænker bæredygtigt. Det har man bestræbt sig på altid, og udvikler i dag sine produkter under fællesnævneren Design for Environment.

Vi mærker helt klart en øget interesse for cirkulær it hos vores kunder, og naturligt nok tyder meget på, at interessen er størst i de virksomheder, hvor man i forvejen tænker bæredygtigt i forhold til sine egne produkter og ydelser,
Stinna Goldbach, Commercial Program Manager, HP

”Vi mærker helt klart en øget interesse for cirkulær it hos vores kunder, og naturligt nok tyder meget på, at interessen er størst i de virksomheder, hvor man i forvejen tænker bæredygtigt i forhold til sine egne produkter og ydelser”, fortæller Stinna Goldbach, der samtidig har noteret sig en betydelig øget interesse for Corporate Social Responsibility og dermed en grøn tankegang i virksomhedernes indkøbsstrategi.

Ser frem til præcise standarder

Det samme har Christian Riise, der er kommunikations- og marketingdirektør i Dell Technologies i Danmark. Ganske som Sif Neldeborg fra IT-Branchen ser han frem til, at grøn it i fremtiden vil kunne måles og vejes ud fra givne standarder, lige som tankesættet efter hans mening i langt højere grad skal indarbejdes i udbudsprocedurerne i såvel den offentlige som den private sektor.

”Samtidig er det vigtigt, at vi som producent ser på grøn it som en businesscase. Det handler om meget mere end blot energiforbrug. Det handler også om hele den cirkulære tankegang fra produktdesign med miljørigtige komponenter og emballage, en forsyningskæde med leverandører som opfylder samme høje standarder, samt de udfordringer, der ligger i at tage produkter retur, når de er udtjent, hvad enten de kan genbruges som komponenter eller skal nedbrydes til recirkulering”, siger Christian Riise.

Tags: , , , ,
I selskab med 65.000 andre virksomheder

Atea er platincertificeret hos EcoVadis. Det er et uafhængigt vurderingsbureau der hjælper organisationer med at evaluere deres værdikædes Corporate Social Responsibility arbejde. På verdensplan er mere end 65.000 virksomheder blevet auditeret gennem EcoVadis. De gennemgår 21 forskellige CSR-indikatorer, der dækker over 4 temaer, nemlig miljø, menneske- og arbejdstagerrettigheder samt etisk og bæredygtigt indkøb.