Sponseret af Right People Group

"Jeg er overbevist om, at fremtidens vindervirksomheder er dem, der formår at kombinere en dygtig stab af faste medarbejdere med eksterne ressourcer, der hentes ind efter behov,” siger Søren Rosenmeier, der er International CEO i freelance konsulenthuset Right People Group.

Sådan gør IT-konsulenter „on demand“ din virksomhed agil og konkurrencedygtig

Antallet af selvstændige IT-konsulenter er i vækst i både den private og offentlige sektor, og det er der god grund til.

Den stigende digitalisering åbner for et væld af muligheder, som kan give virksomheder en konkurrencemæssig fordel – hvis de altså formår at omsætte mulighederne til konkrete løsninger. Brugen af eksterne konsulenter gør det nemt at plukke præcis de kompetencer, der er brug for, på en økonomisk forsvarlig måde.

Kombinér dygtige faste ­medarbejdere med fleksible ­freelance konsulenter

”Jeg er overbevist om, at fremtidens vindervirksomheder er dem, der formår at kombinere en dygtig stab af faste medarbejdere med eksterne ressourcer, der hentes ind efter behov,” siger Søren Rosenmeier, der er International CEO i freelance konsulenthuset Right People Group.

”I enhver organisation er der behov for dygtige, faste medarbejdere, der har det store overblik og den dybe viden inden for virksomhedens kerneområde. Dem, der sætter retningen og tager de strategiske beslutninger. Men til at føre disse beslutninger ud i livet, er freelance konsulenter en både effektiv og økonomisk forsvarlig løsning, der sikrer, at man kan tilpasse sig skiftende teknologier og udviklinger i markedet.”

Det er en klar tendens, at det øgede behov for digitalisering fører til en stigende brug af freelance IT-konsulenter. I Tyskland, hvor Right People har sit internationale hovedkontor, er markedet for formidling af IT-konsulenter vokset med cirka 10 procent hvert år siden 2013 til en estimeret omsætning på 11,1 mia. Euro i 2017.

Staff on Demand is a necessary characte­ristic for speed, ­functionality and ­flexi­bility in a fast-changing world
Salim Ismail, Exponential Organizations

”Staff on demand” gør organisationen agil uden, at budgettet løber løbsk

Nogle virksomheder bruger freelancere, fordi de ikke kan finde en passende profil til fastansættelse, men ifølge Søren Rosenmeier er der rigtig mange, der helt bevidst vælger selvstændige konsulenter:

”Ved at bruge eksterne konsulenter henter man en masse kompetencer ind i sin virksomhed. Det kan være helt konkrete kompetencer, som organisationen mangler, men også en masse læring og indsigt, som konsulenten har indsamlet gennem sine tidligere opgaver. Der ligger en kæmpe værdi i at bruge de læringer til at undgå fejl og omveje, som andre har lavet, og til at få det nødvendige vidensgrundlag til at træffe de rigtige strategiske beslutninger hurtigt.”
”En af udfordringerne ved at agere i den digitale tidsalder er at forudse hvilke kompetencer, der vil være brug for, bare et halvt år ude i fremtiden. Det stiller store krav til organisationernes omstillingsparathed, og med mindre man har budget til at have en mindre hær af eksperter fastansat inden for alle tænkelige områder, så er freelance konsulenter vejen frem.”

Der det dig, der definerer succeskriterierne

Right People Group har mere end 10 års erfaring med at formidle selvstændige konsulenter, primært inden for IT, og Henrik Arent, der er direktør for den danske del af selskabet, har et par gode råd til de organisationer, der bruger eksterne konsulenter:

”Det er vigtigt, at have styr på, hvilken profil, I mangler, og hvad vedkommende skal bidrage med i projektet. Hvis det ikke er klart defineret, risikerer man at hyre en forkert kompetenceprofil, eller at resultatet ikke bliver, som man har ønsket.”

”Vi hjælper gerne vores kunder med at indkredse kravene til den freelance konsulent, de søger. Mange bliver positivt overraskede over, hvilke kompetencer man kan få i freelancemarkedet, og hvor hurtigt, konsulenterne kan starte på projektet.”

Tags: ,
Konsulentchefens 3 bedste råd:

Henrik Arent, ­Direktør for Right People Group Aps

Sådan får du mest værdi ud af dine freelance konsulenter

Klare forventninger: Definér tydeligt, hvad du forventer af konsulenten. Hvilke deliverables, deadlines og kvalitetskrav skal han/hun leve op til? Hvis du ikke selv har gjort dig klart, hvad du forventer at få ud af konsulentens arbejde, kan det være svært for vedkommende at blive en succes.

Briefing og information: Selvom en konsulent ikke er en del af din faste stab, har han eller hun stadig brug for at være velinformeret for at kunne levere bedst muligt. Sørg for at introducere vedkommende for nøglepersoner i organisationen, så konsulenten selv kan indhente de nødvendige informationer.

Overlevering af viden: Sørg for, at dine faste medarbejdere lærer af konsulenten, så I får det fulde udbytte af den løsning, der bliver implementeret. Mange glemmer at udnytte de muligheder, der ligger i sidemandsoplæring, når man tager en freelance konsulent om bord.