Teamet i ConTech Lab består af (fra venstre) Christina Hvid, Frederik Krogsøe, Ole Berard, Christina Haupt Toft, Sophia Wesche og Mayes Ali. I løbet af 2021 skal de være med til at gennemføre i alt 5 pionérprojekter, der alle tager udgangspunkt i konkrete udfordringer i byggebranchen. (Foto: Molio/ConTech Lab)

Pionérprojekter skal være med til at transformere byggebranchen

Digitalisering er for alvor på vej ind i byggebranchen, og data skal i høj grad være med til at forme fremtidens byggeri. Det første pionérprojekt fra ConTech Lab er netop nu med til at skubbe den proces i gang.

Byggebranchens fælles udviklingsplatform – ConTech Lab – der så dagens lys i efteråret, er nu klar til at rulle sit første pionérprojekt ud. Det sker i tæt samarbejde med entreprenørvirksomheden Aarsleff, og fokus er at skabe transparens, så både bygherre og projektteam løbende kan få et præcist overblik over såvel et byggeprojekts økonomi som dets færdiggørelsesgrad. I løbet af 2021 gennemføres i alt fem pionérprojekter.

De tager alle afsæt i konkrete brancheudfordringer og i konkrete byggeprojekter, hvor ConTech, som er en forkortelse af Construction Technology, er midlet til at nå målet om en mere bæredygtig og produktiv byggebranche. Dermed har ConTech Lab etableret sig som et initiativ, hvor byggeriets virksomheder sammen kan udvikle sig og eksperimentere med nye anvendelsesområder for data.

Mangler det fælles overblik

Digitalisering og teknologi skal nemlig i høj grad være med til at skabe fremtidens byggeri for så vidt angår både produktivitet og bæredygtighed. En af de helt konkrete brancheudfordringer er, at selv om bygherre og projektteam i selve udførelsesfasen gerne vil have bedre indblik i økonomi og færdiggørelsesgrad på et byggeprojekt, mangler branchen en fælles metode og struktur til at skabe denne transparens.

Manglende overblik og manglende gennemsigtighed leder ofte til øget risici, fejl og misforståelser, som betyder forsinkelser og konflikter. Det presser indtjeningen og produktiviteten,
Christina Hvid, administrerende direktør i ConTech Lab

Byggebranchen har ikke en fælles tilgang til hverken hvilke data, der skal indsamles eller måles på, og i byggeprojekterne eksisterer der ikke en entydig og fælles standard for det vigtige link mellem tid og økonomi. Derfor mangler forudsætningerne ofte for at kunne skabe et samlet, fælles overblik. Det kan blandt andet skyldes, at data er spredt over mange systemer.

Kræver opbakning og samarbejde

”Manglende overblik og manglende gennemsigtighed leder ofte til øget risici, fejl og misforståelser, som betyder forsinkelser og konflikter. Det presser indtjeningen og produktiviteten”, siger Christina Hvid, der er administrerende direktør i ConTech Lab. Hun fortæller videre, at det første pionérprojekt løber over 4 måneder.

Desuden understreger hun, at problemløsningen kræver bred opbakning og tværgående samarbejde. Derfor er der brug for virksomheder som Aarsleff, der tør være pionér, være med til at præge udviklingen og ikke mindst i fællesskab være med til at prøve nye muligheder af. Første del af processen går ud på at definere selve projektet med projektteamet, således at der opnås fælles forståelse af formål og output.

Fokus på økonomi og færdiggørelse

Et af nøglebegreberne er, hvorledes byggebranchen kan arbejde sammen om at definere en fælles referenceramme for, hvor effektiv man er i forhold til målsætningen. Det betegnes som Key Performance Indicator (KPI), men udfordringen er, at den kan defineres på mange forskellige niveauer. Derfor tager det første pionérprojekt afsæt i at skabe et fælles billede af, hvad der er vigtigst at måle på i forhold til projektøkonomi og færdiggørelsesgrad. 

I Aarsleff har vi fokus på digitalisering og ønsker at bidrage til en fælles forståelse af KPI’er inden for økonomi og færdiggørelsesgrad samt, hvorledes disse skal visualiseres og bruges i praksis af såvel bygherre som de udførende parter. Vi har en forhåbning om, at projektets resultater kan komme hele branchen til gode og blive den første byggesten til en datamodel 1.0,
Jesper Kristian Jacobsen, administrerende direktør i Aarsleff.

Til gavn for hele byggebranchen

Projektet supporteres endvidere af eksperter i datadesign fra Alexandra Instituttet samt eksperter i projektøkonomi fra DTU. Således udtaler Christian Thuesen, der er lektor hos DTU og leder af deres Project Lab, at i takt med den stigende kompleksitet af byggeriet, udfordres branchens evne til at planlægge og styre økonomi, tid og kvalitet.

”Med ingeniørers kernefaglighed indenfor teknologi og matematik er de nøglepersoner til at adresserer denne udfordring, og derfor er vi i gang med at styrke vores eksisterende forsknings- og undervisningsaktiviteter indenfor projektplanlægning og styring. I den kontekst er pionerprojektet et vigtigt skridt i udviklingen af fremtidige ingeniørkompetencer og værktøjer til gavn for byggeriet”, siger Christian Thuesen videre.

Tags: , , ,
Projektets 3 nøglefaser

Det forventede udbytte af ConTech Labs første pionérprojektet deles over tre faser:

  • En beskrivelse af KPI’erne i byggeriets datamodel 1.0 samt ”good practice” i forhold opsætning og dataindsamling.
  • Interaktive dashboards, hvor målet er at virksomhederne selv kan drive og genskabe tilsvarende dashboards på fremtidige projekter.
  • Udarbejdelse af formidlingsmateriale, så løsningen kan anvendes uden involvering af ConTech Lab og komme hele branchen til gode.