Sponseret af Strøjer Tegl

Jørgen Strøjer (tv) er indehaver af Strøjer Tegl og Kasper Damsø (th) er direktør i virksomheden.

Mursten: Bæredygtigt i flere tusinde år

Traditionelt dansk byggeri er den klassiske mursten. Sådan har vi bygget i mange år. Men hvorfor egentlig? Og hvordan hænger det sammen med bæredygtighed? Det ved de noget om hos Strøjer Tegl som har været på markedet i over 150 år, og i dag producerer 50 mio. mursten om året.

Hvad er det mest markante, vi ser på en køretur gennem det danske landskab? Naturen? Markerne? Gode bud, men ofte er det de gamle bygninger; gamle gårde, slotte og de gamle kirker. De er tilsyneladende uforgængelige og står som noget urokkeligt i både kultur og landskab. Den fysiske uforgængelighed skyldes byggematerialerne. Det er nemlig solide mursten.

Genbrug er ikke nyt

Den historiske og kulturelle værdi, vi tillægger de gamle bygninger, er nok af nyere dato, men det er genbrugstanken til gengæld ikke. Det ved man noget om i en virksomhed som Strøjer Tegl, der selv har godt 150 år på bagen.

”Tag en ruin som Kalø Slot” siger virksomhedens direktør Kasper Damsø og uddyber:

”Slottet blev opført i 1300-tallet for 700 år siden, men allerede for 350 år siden begyndte man at bryde det ned. Men stenene blev genbrugt. De blev sejlet til København, hvor de står den dag i dag. Nu som den bygning, der hedder Kunsthallen Charlottenborg på Kgs. Nytorv.”

For Kasper Damsø er det en af de små historier om mursten, der fortæller, at produktet har bevist sin værdi som et bæredygtigt produkt.

Dagens klimaudfordringer

I forhold til klima er der stor fokus på energiforbruget i bygninger. På europæisk plan står energiforbruget i bygninger for op mod 40% af vores samlede energiforbrug – og med politiske målsætninger om at reducere CO2 aftrykket med op til 70% så skal der selvfølgelig være fokus på dét.

”I murstensbranchen har vi nok ikke være gode nok til at fortælle om hvor bæredygtige mursten er, både i forhold til levetid, genbrug og genanvendelse” lyder det fra Kasper Damsø.
Ordene falder når vi kommer ind på træ, som af mange fremhæves som det mest bæredygtige bygningsmateriale. Dét synes Kasper Damsø ikke er helt retfærdigt overfor mursten.
”I bæredygtighedsmålinger opererer man med en livscyklus på 150 år, men virkeligheden er jo, at et muret hus ofte lever meget længere end det. Masser af de bygninger, som vi dagligt benytter, er flere hundrede år. ”

Mursten er også innovative

Men når noget af det moderne byggeri ikke engang holder i 50 år, så er det ikke murstenene der er problemet. De gamle muremestervillaer står der endnu. Og selv de huse, som for 50 år siden var moderne og innovative, men som i dag brydes ned, bliver ofte erstattet af nye murede huse – og så bliver materialerne genanvendt. Det er ifølge Kasper Damsø bæredygtighed. Men udfordringen er, at man ikke har været gode nok til at fortælle det.

Produktionen på Strøjer Tegl er den mest moderne i Norden.

”Når huse har været firkantede i århundreder, så er det fordi, det er det mest effektive. Kan man så kombinere det med, at de også ser pæne ud, så har man altså en bygning, der kan bruges i mange hundrede år,” siger Kasper Damsø

Og selvom murstenen i dag stort set ser ud som for 1.000 år siden, så er der sket en stor udvikling. For eksempel arbejdes der med tilsætning af knuste mursten og helt murværk inklusive mørtel til leret, således at den murede facade er 100% genanvendelig, så derfor er mursten også innovative og det oplagte valg til cirkulært og bæredygtigt byggeri, forsætter Kasper Damsø

Bæredygtig produktion

Hos Strøjer Tegl har massive investeringer gennem årene ændret det 150 år gamle teglværk til i dag at være blandt de mest moderne teglværk i hele Europa.

”Vi bruger biogas – i form af naturgas – til vores produktion og på el-siden arbejder vi målrettet mod kun at bruge grøn strøm, ”siger Kasper Damsø.

”Samtidig har vi allerede for mange år siden igangsat en løbende proces med at reducere energiforbruget. Effektiviseringer og reduktion af energiforbruget er noget en virksomhed som vores, altid har og har haft som en af de vigtigste prioriteringer. Det er både sundt for klimaet, godt for økonomien og så har det at spare på energien alle dage været sund fornuft.”

Bæredygtighed er også lig genanvendelse. Ikke alle sten kan, i lighed med dem fra Kalø Slot genanvendes direkte til nyt byggeri. Genbrugte sten kan ikke umiddelbart ydeevnedeklareres, som nye sten og er derfor ikke egnet til alle typer af byggeri. Men derfor kan murstenene stadig genanvendes og Strøjer Tegl har teknologi, der løser den udfordring.

”Vi kan i dag knuse alle sten og endda en del andre byggematerialer, som fx toiletter, håndvaske og Rockwool og genbruge det i produktionen. Det går ind og erstatter det sand som vi ellers skulle have brugt til at blande i leret, så på den måde bliver byggeaffaldet igen til mursten og vi sparer det sand, der også er ved at være en knap ressource.”