Camilla Haustrup Hermansen, Direktør og medejer i Plus Pack og Formand for­ ­Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi

Danmark har potentiale til at gå foran og vise vejen

Vi skal omstille Danmark til en cirkulær, grøn økonomi, hvis vi skal nå i mål med at reducere CO2-udledningerne med 70 procent i 2030.

Mange tror, at den grønne omstilling kun handler om bæredygtig energi. Det gør den ikke. Faktisk løser det kun 55 procent af udfordringen. Analyser viser, at 45 procent af de globale CO2-udledninger stammer fra produkter og materialer, som vi forbruger. Vi når altså ikke de ambitiøse klimamål uden at ændre vores produktions- og forbrugsvaner. Den viden skal vi handle på.

Danskerne efterspørger politisk mod og handlekraft til fordel for klimaet. Virksomhederne er klar til at levere bæredygtige løsninger. Og regeringen har inviteret dansk erhvervsliv ind i 13 klimapartnerskaber, som skal komme med bud på initiativer, som virksomhederne selv kan løfte i dag, samt med politiske anbefalinger til virkemidler, der vil sikre endnu flere grønne initiativer i fremtiden.

I Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi vil vi pege på de veje, hvor cirkulær økonomi kan levere væsentlige CO2-reduktioner, både i Danmark og globalt set. Visionen er, at Danmark i 2030 er verdens førende cirkulære økonomi, som kan vise vejen til klimaneutralitet i 2050. I virkeligheden drømmer vi om et affaldsfrit samfund. Et samfund, hvor det vi i dag kalder affald og spild, bliver betragtet som værdifulde ressourcer. Danmark har potentialet til at gå foran og vise verden, hvad der er muligt i den grønne omstilling. Og cirkulær økonomi kan rent faktisk sikre de langsigtede løsninger.

Læs også om hotelkæden Sinatur der har bæredygtighed som en forankret del af hotellernes kultur

En cirkulær økonomi stræber mod at afkoble økonomisk vækst og forbrug af ikke fornybare ressourcer, blandt andet ved at bevare produkter og materialer i brug så længe som muligt, gennem design at udfase al affald, og udvikle og implementere cirkulære løsninger, forretningsmodeller og teknologier.

Design spiller hermed en afgørende rolle. Cirkulært design betyder, at produkter designes til lang levetid og i materialer, der let kan genanvendes efter endt levetid. Vi skal altså gøre op med den lineære tankegang, hvor vi udvinder råstoffer, fremstiller produkter, forbruger dem for så at smide det hele ud igen. Det giver simpelthen ingen mening længere. Vi skal gentænke design, produktion, salg og forbrug, så materialer og ressourcer kan indgå i nye produkter, bruges igen, deles eller sælges som en service.

Fremtidens bæredygtige løsninger skal ikke alene reducere CO2-udledningen i virksomhederne, men også i Danmark – og i resten af verden. Det er den nye virkelighed, som vi alle skal stemple ind i. Og det kan kun gå for langsomt.

Hos Green Solution House bor du på naturens præmisser