Umiddelbart bliver det byggebranchen, der vil få mest glæde af den jobskabelse, som beregningerne fra IDA og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd indikerer. FOTO: IDA

Grønne investeringer skaber tusindvis af nye job

Ingeniørforeningen IDA og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har regnet på det – og resultatet er klart. Over de næste 10 år kan grønne investeringer skabe masser af nye arbejdspladser.

Det er ikke så længe siden, mange trak på smilebåndet, når talen faldt på bæredygtighed og grøn omstilling. Det blev opfattet som lidt luftigt og måske endda lidt frelst. I hvert fald noget, man ikke for alvor behøvede forholde sig til. I dag ser verden meget anderledes ud. Virksomhederne har fundet ud af, at det at tænke grønt ikke blot er noget, omverdenen forventer. En grøn forretningsstrategi kan i høj grad også ses på bundlinjen.

Nu er det dokumenteret, at det grønne bæredygtighedsunivers også skaber arbejdspladser. Ingeniørforeningen IDA lancerede i maj måned sit klimasvar »Transport og energiløsninger 2030« som opfølgning på regeringens klimaplan, og i samarbejde med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har man nu foretaget en beregning, der viser, at ud over at indfri regeringens målsætning om reduktion af CO2 udslippet, vil initiativet også være med til at skabe 415.000 nye jobs over en 10-årig periode.

Et klimamæssigt Kinder-æg

»I en post-coronatid med stigende arbejdsløshed og økonomisk krise er grøn genstart på alles læber. Derfor spiller det ind i den politiske dagsorden, at vi nu kan komme med konkrete beregninger, der viser, at massive investeringer i klimaløsninger kan skabe mange gode og grønne job i Danmark,« siger formand for IDA, Thomas Damkjær Petersen. Han anbefaler endvidere investering i energieffektivisering samt produktionsanlæg fremfor import af brændsel og siger videre:

Vælger vi at investere klimaklogt i den grønne omstilling, opnår vi for det første at nå regeringens målsætning om at reducere CO2 udslippet med 70 pct. i 2030 samt at gøre Danmark til grøn frontløber i forhold til omverden. For det andet får vi investeringerne retur, blandt andet i form af besparelser på fossilt brændsel, og for det tredje skaber vi en masse job til en række faggrupper til gavn for erhvervslivet«, siger altså Thomas Damkjær Petersen og kalder effekten for et klimamæssigt Kinder-æg.

 

Der skal fokus på kompetence

Med 181.000 årsværk fordelt over 10 år skaber de anbefalede projekter i IDAs’ klimasvar mest beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen, mens industrien bidrager med 128.000 årsværk, og service bidrager med godt 103.000 årsværk. 53 pct. af jobbene vil blive besat med faglært arbejdskraft, mens 22 pct. vil blive besat med ufaglært arbejdskraft. 7 pct. vil have en kort, videregående uddannelse, mens de resterende 18 pct. af jobbene vil blive besat af personer med en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

»I den politiske debat har fokus længe været rettet mod at fastsætte en målsætning for den grønne omstilling for blot i mindre grad at rette sig mod, hvorvidt vi råder over den nødvendige kompetence for at nå i mål med ambitionerne. Derfor anbefaler vi, at der udarbejdes en national kompetencestrategi, der identificerer såvel behov som barrierer. På den måde kan vi løbende uddanne og efteruddanne medarbejdere med de nødvendige kompetencer,« siger Thomas Damkjær Petersen.

Tags: ,
3 tværgående anbefalinger fra IDA
  • Danmark har brug for en langsigtet vision og en aktiv energiplanlægning. Energiplanlægningen skal både ske nationalt i energi-og klimaplaner og lokalt/regionalt i relation til den kommunale planproces.
  • Forskning, udvikling og demonstration indenfor energi- og transportløsninger er nødvendig for, at Danmark kan nå sine klimamål.
  • Danmark har brug for en revision af afgifts- og tarifsystemerne indenfor transport og energi, så afgifter og tariffer bidrager til og ikke modarbejder den grønne omstilling.