Sponseret af Lidl

Chief Operating Officer Marcus Gustafsson (th) og Head of Logistics Allan Nielsen (tv) ses her foran de to nye lastbiler, der netop er taget i brug og opererer fra kædens logistikcenter i Køge. Foto: Henrik Malmgreen.

Lidl kører grønt på de danske landeveje

Dagligvarekæden Lidl er langt fremme med tankerne om bæredygtig distribution. To nye Scania lastbiler med ­klimavenlig biogas som drivmiddel samt moderne cryoteknologi er det rullende eksempel på, at køletransport kan blive næsten helt CO2 neutral.

Hvis vi som land skal nå i mål med regeringens klima­ambition om, at Danmarks CO2 udslip i 2030 skal reduceres med 70 pct. i forhold til 1990, kræver det en indsats på alle områder. Over de seneste år er vi allerede nået langt, men i takt med et øget ressourceforbrug i samfundet kræves det desuden, at de politiske og miljømæssige ambitioner understøttes af ny teknologi. Et eksempel herpå er to helt nye gasdrevne lastbiler, som to af dagligvarekæden Lidl’s vognmænd netop har taget i brug til distribution af fødevarer med udgangspunkt fra deres logistikcenter i Køge.

Bæredygtighed er en ­bevidst og målrettet strategi hos Lidl. Det giver både god ­mening og er sund fornuft
Marcus Gustafsson

”Som et led i vores klimastrategi for Lidl Danmark har vi et mål om at blive CO2 neutrale i 2020. Derfor reducerer vi vores udledning indenfor blandt andet transportområdet og har gjort det til en klar strategi for Lidl her i Danmark. Derfor er vi naturligvis glade for det samarbejde, vi har haft med Scania Danmark, der har bygget bilerne for os, drevet af klima­neutralt brændstof, og KH One Stop, som har leveret den cryoteknologi, der gør, at køletransporten kan udføres med 97 pct. CO2 reduktion”, siger Head of Logistics fra Lidl, Allan Nielsen, samtidig med at han understreger vigtigheden af at komme i gang nu.

Miljø som bevidst strategi

Med det mener han, at selvom den teknologiske udvikling går så hurtigt, og vi indenfor få år vil se eldrevne eller hybride lastbiler i stor stil, er der ikke nogen grund til at vente. Dels fordi de to nye lastbiler allerede nu udmærker sig ved at være endog særdeles klimavenlige. Udover, at de drives af gas, der er 100 pct. CO2 neutralt og udleder 73 pct. mindre partikelmasse end Euro6-krav, anvender de nemlig en kølingsmetode baseret på cryoteknik, som reducerer CO2 udledningen med 97 pct. Til sammenligning kan nævnes, at et traditionelt køleanlæg i en lastbil udleder op til 15 ton CO2 pr. år, men når cryoteknikken endnu ikke er helt CO2 neutral, skyldes det, at der skal bruges ressourcer til opsamling, filtrering, kondensering og transport af den flydende CO2.

De to nye lastbiler er opbygget i samarbejde mellem Lidl og Scania Danmark, mens KH One Stop har leveret cryokøleteknikken Foto: Henrik Malmgreen.

”I Lidl har vi i flere år haft skarpt fokus på virksomhedens bæredygtighedsstrategi indenfor logistik, og vi har allerede en lastvogn med en anden grøn teknologi i drift. Med de to nye lastbiler synes vi imidlertid, vi tager endnu et skridt i den rigtige retning, og der er ikke nogen tvivl om, at vi skal videre ad den vej. Bæredygtighed er en bevidst og målrettet strategi hos Lidl. Det giver både god mening og er sund fornuft”, siger Chief Operating Officer Marcus Gustafsson, og føjer til, at man også indenfor renovationsområdet løbende har fokus på den cirkulære økonomi.

Lastbiler med mange fordele

De nye lastbiler har en række andre fordele. Blandt andet kan nævnes, at mens et dieseldrevent transportkøleanlæg typisk støjer op til 80 dB, er støjen fra lastbilernes kølekasse, lift og det cryotekniske anlæg er under 60 dB, hvilket er den maksimale grænse for at opnå den såkaldte PIEK-godkendelse for natdistribution i byerne. PIEK-godkendelsen er et hollandsk koncept, der er ved at brede sig i Europa i forbindelse med godkendelse af distribution i byområder. Den reducerede støj gør det i stigende grad muligt at levere varer udenfor dagtimerne på tidspunkter, hvor lastbilerne er til mindst gene for trafikken i byerne.

”Et generelt lavere støjniveau på hele lastbilen som sådan gør det væsentlig mere fleksibelt for os at distribuere varer til vores forretninger på tidspunkter, hvor vi generer andre mindst muligt. De nye lastbiler larmer mindre, når de kører, og køleanlægget er markant mere støjsvagt, ligesom betjening af liften og kørsel med pallevogn larmer mindre på grund af en lydisolerende belægning. Så alt i alt har vi kun grund til at være tilfredse med de nye lastbiler”, siger Allan Nielsen.

Tags: ,
Ny teknologi med mange fordele

Lidl’s to nye gasdrevne lastbiler er bygget i samarbejde med Scania Danmark, Igloocar Danmark og KH One Stop, der har leveret køleteknikken. Køling med cryoteknik har en lang række fordele sammenlignet med traditionelle køleanlæg, der anvender dieselmotorer til at drive anlægget. I et sådant udleder kompressorerne op til 15 ton CO2 pr. dieselanlæg pr. år, mens cryoteknikken er 97 pct. CO2 neutral. Den flydende CO2, som bruges til kølingen, bliver opsamlet i udledningen fra industrien, f.eks. i forbindelse med produktionen hos raffinaderier.

Yderligere fordele er højere kølekapacitet i forhold til traditionelle dieselkøleanlæg, Desuden skal nævnes en række foranstaltninger, der gør dem mere trafiksikre, blandt andre lavtsiddende cyklistvindue i passagerdøren, 360 graders kamerasystem, cyklistværn på begge sider af bilen, ekstra bagudrettet arbejdslys til manøvrering samt aflæsning og gule advarselsblink, der advarer andre trafikanter, ved parkering.