Både i Norge og i Sverige er man meget længere fremme med højt træbyggeri. Her er et eksempel fra den svenske by Ør, som er tegnet af Arkitema, der i dag ejes af COWI. Foto: Arkitema

Nu er træ for alvor på vej ind i byggeriet

Træ kan i høj grad gøre et byggeri mere grønt og bæredygtigt, men indtil nu har sikkerheden været det store benspænd. Det er der dog nu kommet en afklaring på. Ansvaret er så at sige fordelt.

Københavns Kommune er på vej med sit første udbud, hvor det er udspecificeret, at der i byggeriets bærende konstruktioner skal anvendes træ. Nærmere bestemt CLT – Cross Laminated Timber. Udbuddet gælder udvidelsen af Heerupskolen i Vanløse og viser vejen mod helt nye tider i byggebranchen, når det gælder den grønne omstilling. For nylig åbnede Københavns Kommune endvidere op for, at der kan opføres træbygninger i op til 45 meters højde, såfremt de placeres i den skrappeste af Bygningsreglementets brandklasser, nemlig klasse 4.

Det er et tiltag, der modtages positivt mange steder i byggebranchen, da træ ikke kun giver nye muligheder rent arkitektonisk, men også er et materiale, der er attraktivt ud fra et bæredygtigheds hensyn. Således ser landets boligminister, Kaare Dybvad (S), gerne, at der bygges mere i træ, og at det som materiale sidestilles med beton. Det har han tidligere gjort sig til talsmand for på den årlige Building Green konference. Men også andre glæder sig.

 

Styr på ansvarsfordelingen

»I virkeligheden er det ikke, fordi beslutningen i Københavns Kommune byder på så meget nyt i forhold til det at bygge i træ. Der er snarere tale om, at man nu for alvor har fået styr på ansvarsfordelingen, men det er da bestemt også et skridt på vejen til, at vi kan få mere gang i træbyggeriet. Ikke bare i København, men i hele landet«. Det siger certificeret brandrådgiver Anders Bach Vestergaard fra COWI Danmark.

Ind til nu har træbyggeri ikke været højere end 3-4 etager, men snart vil man altså kunne stræbe højere mod himlen. Ganske som vores nabolande har gjort det i mange år. Anders Bach Vestergaard mener dog, at vi i Danmark ikke bare kan efterligne, hvad man gør i Norge og Sverige, men at vi er nødt til at drage vores egne erfaringer – og nu er der ikke længere noget, som bør holde os tilbage.

 

Nu skal der gang i træbyggeriet

»For mig at se er der ikke nogen undskyldning for ikke at komme i gang. Heller ikke set ud fra brandtekniske hensyn«, siger han og føjer til, at udmeldingen fra Københavns Kommune i virkeligheden mest handler om en mere præcis fortolkning af det, der allerede står i Bygningsreglementet. Det drejer sig ganske enkelt om ansvarsfordeling, herunder ansvaret for de bærende konstruktioner, mener han.

»Der er nu kommet klarhed over rollefordelingen i byggeriet, forstået på den måde, at det ikke er den tekniske sagsbehandling i kommunen, men den certificerede
brandrådgiver, der afgør, om et byggeri i træ lever op til de sikkerhedsmæssige krav«, siger Anders Bach Vestergaard. Der er for så vidt ikke tale om ændringer i selve sikkerhedsniveauet, men at dokumentationsforpligtelsen og dermed ansvaret fremadrettet ligger hos brandrådgiveren.

 

Træ er fremtidens materiale

Hvis man skal tro den engelske arkitekt Andrew Waugh vil udviklingen nærmest komme af sig selv. På Build in Wood konferencen tidligere på året sagde han ifølge Dagens Byggeri nemlig, at ”Klimakrisen vil dominere byggeriet i det 21. århundrede, på samme måde som beton gjorde det i det 20. århundrede”.
Netop i disse år arbejder betonindustrien med at reducere CO2 aftrykket i deres produkter, men ikke desto mindre tror Andrew Waugh meget på træ som fremtidens byggemateriale. Blandt andet i form af CLT-produkter, som blandt andet anvendes i Trenzenia projektet i Bergen og omfatter opførelsen af 1.500 CO2 neutrale boliger i en kunstig sø i bymidten.

 

Tags: ,
Vi halter langt efter i Danmark

Når det gælder byggeri i træ, halter Danmark langt efter Norge og Sverige. I 2015 opførtes et træhus på 14 etager i Bergen, og sidste forår åbnede verdens højeste træbygning på 85,4 meter i Brumunddal ved Oslo. Bygningen er opført næsten udelukkende i limtræ, kun med afstivende betondæk på de øverste af de 18 etager.

I Sverige er det mere end 25 år siden, de første boligblokke i træ blev opført i Växsjö, hvor man i 2018 præsenterede strategien ”Växjö – Europe’s first modern wood city” og nu har vedtaget, at halvdelen af alt nybyggeri skal være træbaseret. Målet er at reducere klimaaftrykket, og fra 1993 til 2018 er der faktisk sket en CO2 reduktion på 59 pct. pr. indbygger. (Kilde: Dagens Byggeri.)