Regeringen satser yderligere på vedvarende brint gennem Power-to-X teknologi (PtX). Foto: Presse

Brint skal redde Danmarks ære og sikre klimaambitionerne

Hvis Danmark skal nå i mål i forhold til ambitionerne om at reducere CO2 udslippet med 70 pct. inden 2030, kræver det lidt af et mirakel. Derfor er regeringen nu gået ind i et europæisk storskalaprojekt på brintområdet.

Selv for regeringen kan det vist ikke være nogen hemmelighed, at hvis ambitionerne om at reducere CO2 udslippet med 70 pct. i 2030 skal lykkes, er det nødvendigt hurtigt at skrue op for indsatsen. Det er i hvert fald den melding, man hører fra flere sider, Klimarådet inklusive. Derfor er det næppe nogen tilfældighed, at man nu vil satse yderligere på vedvarende brint gennem Power-to-X teknologi (PtX).

Regeringen har derfor besluttet at gå ind i et europæisk storskalaprojekt på brintområdet. Det skal både bidrage til at indfri klimamålsætningerne og styrke danske virksomheders eksportmuligheder. Foreløbig er der afsat 77,6 mio. kr. af til at styrke udvikling af produktion og anvendelse af vedvarende brint på tværs af EU. Det skal være med til at udvikle grøn brændsel i sektorer, hvor det i dag ikke er muligt at elektrificere direkte.

Grøn politik skaber vækst

Det kan f.eks. være i forbindelse med skibs- og luftfart samt forskellige former for industrielle processer, og erhvervsminister Simon Kollerup udtrykker glæde over, at Danmark er beviset på, at en grøn politik ikke står i modsætning til hverken vækst eller arbejdspladser. Tusindvis af danskere arbejder i dag med grønne teknologier, der ikke fandtes tidligere, og Danmark er et grønt foregangsland. Den styrkeposition gælder det om at fastholde. 

Danske virksomheder har et enormt potentiale på området, og det skal vi understøtte, så vi forbliver blandt de bedste i Europa, får udviklet nye eksportmuligheder og samtidig hjælper med at indfri vores klimaambitioner,
Simon Kollerup

”Derfor er jeg glad for, at vi deltager i projektet om brint, så vi understøtter udviklingen og brugen af vedvarende brint som brændstof. Danske virksomheder har et enormt potentiale på området, og det skal vi understøtte, så vi forbliver blandt de bedste i Europa, får udviklet nye eksportmuligheder og samtidig hjælper med at indfri vores klimaambitioner”, sagde Simon Kollerup, da samarbejdet blev annonceret.

PtX skal bringe os i mål

I alt 23 lande på tværs af EU deltager i arbejdet med etableringen af det såkaldte IPCEI-projektet med Tyskland og Frankrig i spidsen, og ifølge klima-, Forsynings- og Energiminister, Dan Jørgensen når vi ikke i mål med den grønne omstilling i Europa, hvis ikke vi investerer i nye grønne teknologier og sætter gang i udviklingen af nye og grønne brændstoffer som f.eks. brint.

”Vi går forrest i Danmark, og er med til at støtte danske virksomheder, der vil bygge nogle af Europas største PtX-anlæg. Med deltagelsen i dette storstilede europæiske brintprojekt fortsætter vi udviklingen af fremtidens grønne Europa. Når vi fremover skal være klimaneutrale, er det netop store PtX-projekter, der hjælper os med at opnå de ambitiøse klimamålsætninger”, siger Dan Jørgensen

Nu er der fokus på området

Netop inden for PtX-teknologi er der sket meget på det seneste. Det er således ikke mere end et års tid siden, at Energinet og Dansk Energi i fællesskab udtalte sig kritisk om udviklingshastigheden på området. Nu er der for alvor kommet fokus på emnet, og ikke mindst fra politisk side er det kommet højt op på dagsordenen. Både her i Danmark og altså også i EU.

Meget tyder på, at det kommer til at gå stærkt med udviklingen af bæredygtige brændstoffer i form af såvel vedvarende bring som kulstoflagring i løbet af de kommende år. Derfor har DI Energi nedsat et Advisory Board med repræsentanter fra virksomheder inden for energi og forsyning, fødevarer- og transportsektoren samt procesindustrien. Foreløbig har 32 virksomheder sagt ja til at deltage i arbejdet.

Det er nu der skal investeres

Blandt disse kan nævnes Haldor Topsøe, Ørsted, Energinet, Danfoss, FLSmidth, SAS og Københavns Lufthavne. I Klimaaftalen for energi og industri fra den 22. juni 2020 blev det besluttet at støtte udviklingen af PtX og CO2-fangst med en tilskudsordning og en pulje til fremme af disse teknologier. For at understøtte udviklingen, besluttede forligspartierne i Folketinget, at der skal laves en samlet strategi.

”Nye projekter på området skyder frem over alt i øjeblikket. Det er derfor afgørende, at vi er hurtige på aftrækkeren og investerer samfundets penge de rigtige steder, så vi får størst mulig klimagevinst og sikrer, at danske virksomheder er med helt fremme i udviklingen”, siger Troels Ranis, der er branchedirektør i DI Energi. Næste skridt i den grønne omstilling er altså at få tung transport, containerskibene samt luftfarten over på grønne brændstoffer.

Tags: , ,
Brintstrategi på europæisk plan

EU-Kommissionen lancerede den 8. juli 2020 en europæisk brintstrategi samt Den Europæiske Alliance for Ren Brint (European Clean Hydrogen Alliance). Alliancen sætter rammen for, at private og offentlige interessenter kan drøfte, hvordan relevante aktører i EU kan fremme et europæisk marked for vedvarende brint gennem investeringer samt drøfte, hvilke regulatoriske flaskehalse, der kan være forbundet med arbejdet.

Indsatsen er fra Kommissionens side tænkt som et led i EU’s omstilling til en klimaneutral økonomi. Danmark blev d. 16. september 2020 indmeldt i brintalliancen for at fremme anvendelsen af vedvarende brint samt sikre de rette rammevilkår, som kan understøtte danske styrkepositioner og sikre et åbent og velfungerende europæisk marked for vedvarende brint.

(Kilde: EU-Kommissionen)