Sponsoreret af Rockwell Automation

Corona-krisen har været en miljømæssig øjenåbner

Da verden lukkede ned, faldt det globale CO2 udslip markant. Det har været med til at øge bevidstheden omkring nødvendigheden af grøn omstilling. Den skal ske ved hjælp af teknologi, digitalisering og ikke mindst automatisering.

Selv om det naturligvis sker på en trist baggrund, har Corona-krisen og COVID-19 for alvor åbnet vores øjne for de udfordringer, det globale CO2 udslip udgør for vores klima. Da verden lukkede ned i foråret, gik der ikke ret lang tid, førend de første satellitbilleder viste os alle en tydelig effekt af nedlukningen af tusindvis af industrivirksomheder.

Nemlig i form af et fald i CO2 udslippet på næsten 8 pct. til et niveau, der var det laveste i mere end 10 år. Helt konkret har det betydet en øget bevidsthed både blandt virksomheder og beslutningstagere omkring, hvad vi kan gøre for både at mindske forbruget af verdens ressourcer og at skrue op for hastigheden i virksomhedernes grønne omstilling. En omstilling, der blandt andet skal understøttes af en digital transformationsproces.

Læs også: Digital Transformation: The 2020 Customer Insight Report

Det er vigtigt at der handles nu

Der er to nøglebegreber i den sammenhæng. Life Cycle Assessment (LCA) er en holistisk metode til at vurdere produkter eller produktsystemers miljøbelastning gennem hele deres livscyklus – lige fra udvinding af råmaterialer og fremskaffelse af naturressourcer, fremstilling af selve produktet til brugen af det inklusive vedligeholdelse og reparation. Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) er ligeledes kommet i fokus blandt alverdens virksomheder.

Vi kan naturligvis ikke ændre verden fra den ene dag til den anden, men der er ikke nogen tvivl om, at Corona-krisen har været med til at ændre verdenssamfundets syn på, hvorledes, vi behandler kloden,

Der er heller ikke nogen tvivl om, at det er vigtigt at handle nu, og i den sammenhæng er det vigtigt at holde sig for øje, hvorledes teknologi, digitalisering og ikke mindst automatisering kan være med til at hjælpe os på rette vej. De tre nøgleord som Rockwell Automation ser på er: innovation, produktivitet og bæredygtighed.

Læs også: Digital Transformation: The 2020 Customer Insight Report

Smart produktion er fremtiden

Vores mission er at forbedre livskvaliteten for verdens befolkning ved at udvide hvad der er muligt for os mennesker at gøre. Blandt andet gennem det vi kalder for Smart Manufacturing. Et helt konkret eksempel er projektet Kalundborg Symbiosen, som Rockwell Automation er aktiv medspiller i. Kalundborg Symbiosen vil være verdens førende industrielle symbiose med en cirkulær tilgang til produktion. Det er et lokalt partnerskab, bestående af 11 offentlige og private virksomheder, hvor man tilvejebringer, deler og genanvender ressourcer for fælles og øget værdiskabelse.

 

Foto: Rockwell Automation

Her er Social and Corporate Governance virkelig rykket helt frem i miljøbevidstheden, og her kan et spildprodukt fra én virksomhed blive til en ressource i en anden. De 11 virksomheder har sammen med deres rådgivere skabt et netværk af energimæssigt forbundne kar, som gør det muligt at spare 100 gigawatt energi, 3,6 mio. ton vand samt 635.000 ton CO2. Det er ikke alene godt for miljøet – det giver endvidere en samlet bundlinjebesparelse på 150 mio. kr. Det beviser med al tydelighed, at grøn omstilling også er en god forretning.

Tags: ,
Få indblik i hvordan digital transformation påvirker EMEA-organisationer

Download ‘Digital Transformation: Customer Insight’ rapporten fra 2020 og få indsigt hvordan det går for din branche. Rapporten er et resultat af en grundig undersøgelse blandt 350 globale beslutningstaere.

Du får indsigt i:

  • De vigtigste områder der kan forbedres
  • De forskellige faser og tilgange til digital transformation
  • Hvilke teknologier betragtes som mest afgørende for succes
  • Hvilke udfordringer vil du sandsynligvis møde, når IT og OT konvergerer

Hent rapporten her: Digital Transformation: Customer Insight