Sponseret af Astrazeneca

50 millioner træer skal plantes i løbet af de næste fem år, som del af den nye strategi som at blive CO2-negativ. Her plantes de første i Australien i februar i år.

Vil være CO2-negativ om 10 år: Medicinalgigant går forrest med ny, ambitiøs klimaplan

AstraZeneca, som er én af verden største medicinalvirksomheder, vil være CO2-neutral i 2025, mens hele værdikæden skal være CO2-negativ i 2030. Og når en virksomhed af dén kaliber tager ansvar og søsætter en så ambitiøs strategi, kan det virkelig flytte noget.

Det er nok de færreste, der tænker klima, når de tager deres medicin. Alligevel kunne medicinalkæmpen AstraZeneca under World Economic Forum i Davos afsløre en ambitiøs strategi, som har fremskudt virksomhedens planer om at blive CO2-negative mere end et årti.

“Klimaforandringer er en presserende trussel mod folkesundheden, miljøet og bæredygtigheden af den globale økonomi. Siden 2015 har vi reduceret vores CO2-udledning og vandforbrug markant, men det er tid til at handle endnu hurtigere og øge vores indsatser,” sagde Pascal Soriot, den øverste chef for AstraZeneca, under World Economic Forum.

AstraZeneca har afsat én milliard dollars til sine klimaaktiviteter i strategien ’Ambition Zero Carbon’, som blandt andet skal optimere produktionen, udvikle nye inhalatorer og plante 50 millioner træer. Den overordnede målsætning er, at få virksomheden til at være CO2-neutral i 2025 og hele værdikæden til at være CO2-negativ i 2030.

Vores størrelse giver en vægt og et ansvar. Det er jo der, hvor vi kan sætte krav til vores ­under­leverandører, så det på den måde kan være hele værdikæden, vi tager med i strategien
Martin Strandberg-Larsen, Vice President Market ­Access & Pricing for AstraZeneca i Norden og Landechef for ­AstraZeneca i Danmark

Med strategien ønsker det svensk/britiske selskab at gå forrest i en industri, der endnu ikke for alvor er kommet i klimasøgelyset. En del af målet med den ambitiøse plan er da også netop at skabe internationale samarbejder, som kan rykke branchen.

”Forpligtelserne vi har påtaget os i dag, som en del af vores ’Ambition Zero Carbon’-strategi, gør os i stand til at øge hastigheden i vores reduktion af virksomhedens påvirkning på klimaet og inspirere til samarbejder på et globalt niveau, som kan have effekt på politiske ændringer,” siger Pascal Soriot.

Nye ambitioner til gammel plan

For AstraZeneca er det ikke nyt at satse på klimaet. ’Ambition Zero Carbon’ bygger nemlig videre på en dagsorden, der har været i virksomheden længe – og som allerede har vist store fremskridt.

”Siden 2015 har vi reduceret vores CO2-udledningen med 80 procent i den svenske produktion, hvor al elektriciteten allerede kommer fra genanvendelige ressourcer som vind og vand. De nye ambitioner bygger dermed videre på en vedholdende og målrettet indsats,” siger Martin Strandberg-Larsen, der er Vice President for AstraZeneca i Norden og fungerende Landechef for AstraZeneca i Danmark.

Damppumpe installeret i Gøteborg.

Mens virksomheden er vokset over de seneste år, har den formået at reducere både CO2-udledning og vand- og el-forbrug på global skala. Dette resulterede i starten af året i, at AstraZeneca som en af meget få globale virksomheder opnåede A-liste rangering for fjerde år i træk på klimaområdet – den højeste rangering i det såkaldte ‘Carbon Disclosure Project’.

AstraZeneca viser altså allerede, at vækst og klima godt kan forenes. Og fremover skal det i branchen være helt naturligt at tænke bæredygtighed ind i den måde, man driver forretning på.
”Det er jo grundlæggende set godt for forretningen og produktionen at optimere og satse på effektivitet. Men vi ser det også som værende i en hel naturlig sammenhæng med vores kerneområde omkring sundhed – så det er en gevinst at arbejde bæredygtigt hele vejen rundt,” siger Martin Strandberg-Larsen.

Grøn fra produktion til sundhedseffekter

For at blive CO2-neutrale allerede om fem år, trækker AstraZeneca i en lang række grønne håndtag.

”Det gælder i høj grad, i produktion og logistik, men vi arbejder med hele vores værdikæde,” siger Martin Strandberg-Larsen.

Energi- og vandforbrug i produktionen og el-biler til de ansatte er oplagte initiativer. Men AstraZeneca har også fokus på den livscyklus, deres produkter indgår i.

”Vi skal indgå i partnerskaber og sammen med sundhedsvæsenet finde løsninger på at nedbringe det samlede klimaaftryk. Eksempelvis kan forebyggelse af hospitalsindlæggelser mindske CO2-aftrykket betydeligt, når man kigger på det samlede patientforløb,” siger Martin Strandberg-Larsen.

Kan flytte noget i kæden

Det endnu mere ambitøse mål er at blive CO2-negativ – altså at fjerne CO2 fra atmosfæren i stedet for at bidrage – på tværs af både virksomheden og værdikæden.

AstraZeneca har ikke tænkt sig at løfte opgaven ved bare at købe kvoter, men har i stedet søsat et skovplantningsprojekt, hvor 50 millioner træer skal plantes over de næste fem år. De er allerede startet i Australien i februar i år, mens der også er træer på vej til Frankrig og Indonesien.

Jeg er meget stolt over at blive en del af AstraZeneca, som en virksomhed der udover at hjælpe patienter med at udvikle og få adgang til ny innovativ medicin også sætter sine bæredygtigheds­ambitioner så højt
Anna-Lena Engwall, Nordisk chef for AstraZeneca

Men træplantning gør det ikke alene. Skal virksomheden lykkes med at blive CO2-negativ, kræver det, at hele værdikæden spiller sammen. Og med over 60.000 ansatte globalt og en omsætning på over 150 mia. kroner har det en stor vægt i forsyningskæden, når AstraZeneca går ud og sætter klima-krav.

”Vores størrelse giver en vægt og et ansvar. Det er jo der, hvor vi kan sætte krav til vores underleverandører. ”På den måde tager vi hele værdikæden med i strategien. Og vi når kun de ambitioner, der ligger i strategien, hvis vi arbejder bredt sammen omkring bæredygtighed,” siger Martin Strandberg-Larsen.

Klimaet og sundhed

For at sikre, at strategien bliver en success, er der også gjort mere end bare at afsætte penge til at føre den ud i livet. Det har været afgørende for AstraZeneca at forankre strategien i deres kernemålsætning om sundhed, som er fundamentet for virksomhedens success.

 

Solcellepanel på taget af AstraZeneca i Macclesfield. Foto: AstraZeneca.

”Vores styrke – også når vi kigger på bæredygtighed – er der, hvor vi kan gøre den største forskel. Det handler selvfølgelig om sundhed, at redde liv og øge menneskers livskvalitet, men vi mener også, at der er en stærk forbindelse mellem sundhed, bæredygtighed og klima,” siger Martin Strand­berg-Larsen.

Det er tydeligt, at der er opbakning til AstraZenecas ambitioner på alle niveauer i virksomheden også hos den nyligt tiltrådte Nordiske chef for AstraZeneca ­Anna-Lena Engwall.

”Jeg er meget stolt over at blive en del af AstraZeneca, som en virksomhed der udover at hjælpe patienter med at udvikle og få adgang til ny innovativ medicin også sætter sine bæredygtighedsambitioner så højt”.

Tags: ,
Bæredygtighed i AstraZeneca
  • Virksomheden fik 20. Januar 2020 en A-liste rating for fjerde år i træk fra NGO’en ‘Carbon Disclosure ­Project’. AstraZeneca blev anerkendt for sin indsats for at reducerede CO2-udledning, ­modarbejde ­klimarisici og udvikle lavudlednings-økonomien. Dagen efter modtog virksomheden en placering blandt de 100 mest bæredygtige virksomheder på ‘Corporate Knights’-listen.
  • Virksomheden har netop offentliggjort sin ‘Ambition Zero ­Carbon’-strategi, som skal gøre virksomheden CO2-neutral i 2025 og hele værdikæden CO2-negativ i 2030. Det sker blandt andet ved at effektivisere ­produktionen, indføre el-biler, plante 50 millioner træer og tænke CO2-udledning under hele patientforløbet. Der er afsat en milliard dollars til strategien.
  • Bæredygtighedsstrategien er baseret på tre søjler: Adgang til ­sundhed, Miljøbesskyttelse, samt Etik og Gennemsigtighed.
  • AstraZeneca er engageret i sundheden for patienter, ­medarbejdere, klimaet og de fællesskaber virksomheden indgår i gennem sine medicin, investeringer og partnerskaber.