Sponsoreret af Danske Tegl

Den danske teglværksbranche har i årevis registreret og opsamlet produktionsdata. Derfor er en reduktion i CO 2 aftrykket på 48 pct. ganske veldokumenteret. Dels er selve produktionsprocessen optimeret, dels recirkuleres vand, lige som overskudvarme genbruges. (Foto: Danske Tegl)

Den danske teglbranche på vej mod klimamålet

Den danske teglbranche er godt på vej til at nå regeringens mål om 70 pct. reduktion af CO2 aftrykket – og selv om det altid er den sidste bid vej, der er den sværeste, er branchens direktør ikke i tvivl om, at man når målet.

“Når man tænker på, at vi tilhører en industri, der traditionelt set har haft et ry for at bruge rigtig megen energi, synes jeg godt, vi kan være lidt stolte. Allerede i dag er det lykkedes os at reducere CO2 aftrykket i vores produktion med 48 pct., men vi fortsætter naturligvis ufortrødent frem mod regeringens mål om 70 pct. reduktion i 2030”. Det siger Gitte Krusholm Nielsen, der er administrerende direktør i brancheorganisationen Danske Tegl.

Denne indsats er naturligvis ikke opnået sådan lige på en studs, men er resultatet af en årelang indsats, hvor såvel produkt- som driftsoptimering har været i højsædet. Ikke nødvendigvis fordi grøn omstilling har været skåret i neon som et mantra, men lige så meget fordi, der ifølge Gitte Krusholm Nielsen er tale om en branche, som historisk har været drevet ud fra et princip om, at et teglværk skal være en sund forretning. At der så samtidig er tale om en positiv sideeffekt på klimasiden, er jo kun en fordel.

De danske teglværker er allerede nået langt i bestræbelserne på at reducere branchens CO2 aftryk. Det er ifølge administrerende direktør i Danske Tegl i høj grad sket ved rettidig omhu – og man skal nok nå helt i mål,
Gitte Krusholm Nielsen

En branche uden spild

»I dag er vi med i klimapartnerskabet for energiintensiv industri, og med en gennemsnitlig reduktion på 48 pct. for den samlede produktion i teglbranchen, synes jeg at vi har god grund til at være tilfredse«, siger Gitte Krusholm Nielsen videre og føjer til, at ud over den markante reduktion i CO2 aftrykket er der to andre glade budskaber at slå på tromme for. Dels at mursten er et særdeles miljøvenligt byggemateriale, der holder i generationer, dels at alt spild i produktionen er elimineret.

»Alt kasseret materiale – f.eks. en brænding, der er gået galt – genbruges, lige som års arbejde med optimeringer og investeringer betyder, at det idag er en stribe nyere anlæg, vores medlemsvirksomheder råder over. Anlæg, hvor man typisk fyrer med naturgas iblandet biogas«, siger Gitte Krusholm Nielsen videre. Hun føjer til, at de interne krav om forbedringsmål har været initieret lige siden 2002, og at man desuden har arbejdet med energiledelse på brancheniveau i samarbejde med Energistyrelsen.

Kan godt nå 70 pct.

Andre industrier har naturligvis også været gennem en omstillingsproces, men strategien om at tænke og arbejde energirigtigt fandt altså relativt tidligt vej til teglbranchen. Når man allerede i dag har nået en markant reduktion af CO2 aftrykket, vil et naturligt spørgsmål være, hvorledes man har forestillet sig at nå regeringens ambition om en reduktion på 70 pct. Som bekendt bliver det – uanset branche – sværere og sværere at optimere, jo tættere, man kommer på mållinjen. Men det kan godt nås, mener Gitte Krusholm Nielsen:

»Der er blandt andet sket en stor indsats i skiftet fra kul til naturgas, men sådan noget som øget brug af biobrændsel og grøn strøm ligger også i vore optimeringspipeline. Anvendelsen af grøn strøm kan f.eks. være relevant i forbindelse produktionen af mursten«, siger hun. Brændingsmæssigt har branchen bl.a. kigget på nye strømbaserede mikrobølgeteknologier i dele af produktionen.

”Det er ikke uden udfordringer, men vi giver ikke op!” slutter Gitte K. Nielsen af.