Foto: Colourbox.

Velfærdsløsninger til gavn for mennesker og samfund – potentialet ­indfries samspil mellem offentlig og privat

I Danish.Care – Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi arbejder vi målrettet på at sikre udviklingen af nye og innovative velfærdsløsninger, der kan bidrage til at optimere den enkelte borgers liv i et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor borgeres individualitet er i centrum. Branchen udvikler i disse år en mangfoldighed af nye løsninger, understøttet af den stærke teknologiudvikling, som vi oplever generelt – og som giver nye muligheder for både bedre og mere individuelle hjælpemidler og velfærdsteknologier.

Den danske branche for hjælpemidler og velfærdsteknologi arbejder målrettet på at sikre udviklingen af nye og innovative velfærdsløsninger, der kan bidrage til at optimere den enkelte borgers liv i et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor borgeres individualitet er i centrum. Branchen udvikler i disse år en mangfoldighed af nye løsninger, understøttet af den stærke teknologiudvikling, som vi oplever generelt – og som giver nye muligheder for både bedre og mere individuelle hjælpemidler og velfærdsteknologier.

For den enkelte borger betyder teknologiudviklingen, at han eller hun kan få nye velfærdsløsninger, der kan sikre et mere selvstændigt og aktivt liv i situationer, hvor tilværelsen f.eks. er påvirket af funktionsnedsættelse eller et handicap. Det kan eksempelvis betyde, at man ved hjælp af teknologiunderstøttelse i hverdagen (ja nogle kalder det ligefrem teknologiberigelse), får bedre mulighed for varetage et arbejde, tage en uddannelse, have et liv med sport og en meningsfyldt aktiv hverdag. Det handler grundlæggende om individuelle løsninger til individuelle borgere med individuelle behov.

For samfundet betyder teknologiudviklingen og fremkomsten af nye produkter inden for hjælpemiddels- og velfærdsteknologiområdet, at vi står over for et fornyet momentum på sundhedsområdet. De nye teknologier, som vores branche udvikler og markedsfører i disse år, har potentialet til både at bidrage til behandling af lidelser (fx fra bevægeapparatet) og til genoptræning (fx efter operation, brud på ekstremiteter, eller efter apopleksi).

Fælles rammevilkår

I dagens Danmark er forholdet og ansvarsfordelingen mellem netop behandling og genoptræning som bekendt fordelt mellem region og kommune. Desværre ser vi fra vores side, at der er stor forskel på teknologiparathed og bevillingspraksis f.eks. fra kommune til kommune – ja, generelt er der forskel på det kommunale serviceniveau fra by til by. Og mellem region og kommune – mellem hospital og genoptræning. Og deraf følger en ulighed når de nye teknologiske landvindinger ikke kommer alle borgere til gavn, og teknologien når ikke at indfrie hele dets potentiale på sundheds- og plejeområdet.

Der skal være en ensartethed i ­bevillingspraksis, så du ikke er bedre ­stillet i nabokommunen, hvis du har brug for et nyt hjælpemiddel eller en velfærds­teknologi
Morten Rasmussen

I Danish.Care interesserer vi os en del for at sikre rammebetingelserne for borger, samfund og branche. Når teknologiens stade tillader helt nye løsninger, der kan gavne det enkelte menneskes bedring og livsførelse, så skal disse løsninger, som branches virksomheder udvikler og forhandler, i spil – overfor alle borgere uagtet, hvor i landet, de bor. Der skal være en ensartethed i bevillingspraksis, så du ikke er bedre stillet i nabokommunen, hvis du har brug for et nyt hjælpemiddel eller en velfærdsteknologi. Landets kommuner arbejder alle målrettet med at bringe teknologi ’ud til den enkelte borger’, men der er udstrakt forskel på, hvordan implementering af nye teknologiske løsninger virker fra kommune til kommune. Nogle steder er en bestemt teknologi f.eks. i drift i stor-skala, hvor den i nabokommunen samler støv på et depot i ensomhed. Det er ærgerligt, dyrt og ofte helt unødvendigt. Her vil bedre vidensdeling, bedre teknologioverblik og tværkommunalt netværk ofte kunne gøre en stor fordel i forhold til sikre indfrielsen af teknologiens potentiale – og reelt tilbyde vores samfund de nye velfærdsløsninger, der kan gøre rigtig meget gavn.

Teknologisk løft

Vi er i Danmark gode til innovation og produktudvikling, bl.a. gennem fokus på brugeroplevelsen og godt design. Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi har formået i løbet af de sidste 10 år at skabe synlige fremskridt gennem vedholdenhed – specielt med afsæt i teknologier, der fremmer den enkelte borgers muligheder. Samtidig skaber vores branche ny værdi for den offentlige velfærd da vores løsninger kan noget andet og noget mere, end vi så tidligere. Teknologi kan med andre ord give velfærden i både Danmark og i resten af verden er kæmpe løft. Det handler bare om at gribe muligheden. Potentialet og knowhow’en er på plads. Det samme er engagementet fra branchen, der er bygget på et fundament af omsorg og respekt for det enkelte menneske.

For at vi skal lykkes med opgaven, skal dialogen og videndelingen mellem aftager og producent styrkes yderligere. I Danish.Care ser vi det som vores fornemmeste opgave at samle borgere, brugere, kommuner, regioner, forskere og dygtige medarbejdere fra hele branchen og sammen sætte den sundhedspolitiske dagsorden for årene, der kommer. Det er netop midt i denne dialog, ja midt i mangfoldigheden af input, at vi fælles kan udvikle det stærke og sammenhængende sundhedsvæsen, der har borgerens behov, situation og muligheder i centrum. Det er i velfærdssamfundets interesse – og den danske branche for hjælpemidler og velfærdsteknologi står klar. Lad samarbejdet og innovationen blomstre.