”Vi står over for en voksende velfærdsopgave. Det er en bunden opgave at få skabt en arbejdskultur, hvor vi har engagerede og tilfredse medarbejdere, der kan lide at gå på arbejde”, siger Miriam Toft.

Leverandører om samarbejde: Vi skal turde ruske i hinanden

To af Danmarks største velfærdsleverandører efterlyser nysgerrighed på tværs af den offentlige sektor og den private. Hvis vi lærer af hinanden, kan vi styrke medarbejder­trivslen og skabe en bedre velfærd, lyder det.

Velfærd er relation og nærvær. At det er et kendt ansigt, der med tid og i øjenhøjde gør en forskel i eksempelvis ældre­plejen eller landets sociale tilbud.

Der er med andre ord al mulig grund til at anerkende for eksempel landets social- og sundhedsassistenter og medhjælpere. Der er brug for dem, medarbejderne. Midt i en demografisk udvikling med langt flere ældre melder tre ud af fire kommuner åbent om rekrutteringsproblemer. Sygefraværet for kommunalt ansatte omsorgs- og sundhedspersonale var i 2017 over 16 dage pr. årsværk.

To af de største velfærdsleverandører på ældre- og socialområdet, OK-fonden og Altiden er ikke i tvivl om, hvor man med fordel kan tage fat. Vi skal turde være langt mere nysgerrige på tværs af sektorer. Eller sagt på en anden måde: ”Vi kunne godt trænge til at sektorerne rusker hinanden lidt mere”.

Viden fra Vejle til Maribo

Udsagnet er Paul Erik Weidemanns. Mangeårig administrerede direktør i OK-Fonden og i dag bestyrelsesformand samme sted.

”I grunden handler det om at gøre gode erfaringer synlige. Nogle kommuner er sindssygt dygtige til at arbejde med trivsel og med nedbringelse af sygefravær. Andre halter omvendt bagefter. Vi har også gjort os vores erfaringer. Hvis vi kunne sætte os om bordet og lære af hinanden, så kunne vi opnå meget”, siger han.

For OK-fonden har sat bredt ind. Et sted er plejehjemmet Margretecenteret på Lolland. Sygefraværet blandt medarbejderne lå på den forkerte side af 14%. Nyhedsindslag i bedste sendetid på TV2 med vrede pårørende og grådkvalte beboere.

Det var den kedelige cocktail, som førte til, at Lolland Kommune i 2016 valgte at invitere OK-Fonden til at overtage driften af Margretecentret i Maribo. Et halvt år ­senere var sygefraværet reduceret til 2%.

”Lokalpolitikerne på Lolland var på udkig efter en privat operatør, og de havde set, hvordan vi drev et plejehjem i Vejle Kommune. Et fælles visionspapir med kommunen blev en god begyndelse. Vi ville hinanden”, fortæller Paul Erik Weidemann.

En nærværsrejse gør, at glasset altid er halvt fyldt

Samme erfaringer har virksomheden ­Altiden, som med dagcentre, flere plejehjem og genoptræning er en anden af landets største velfærdsleverandører på ældreområdet. På tværs af over 1.000 medarbejdere er et sygefravær på 3% i dag langt under gennemsnittet.

Rejsen dertil har været alt andet end tilfældig

” I Altiden taler vi ikke om sygefravær men om nærvær, og den tid vi rent faktisk er på arbejde. I dag har vi en nærværsprocent på 97. Det har krævet et konstant fokus på at skabe forandringer gennem en sund arbejdskultur og en synlig lokal ledelse, der viser vejen”, fortæller Miriam Toft, administrerende direktør i Altiden.

Opskriften på en nærværsprocent på 97

Miriam Toft forklarer, at arbejdet i høj grad er sket lokalt. Her har der været en stor grad af frihed til at tænke ud af boksen og skrue de initiativer sammen, som der har været behov for. Der er udpeget lokale nærværsambassadører, som har opsamlet ideer til at nedbringe sygefraværet og få initiativerne til at leve lokalt.

”Det har samtidig også været vigtig ikke at skabe en negativ frygtkultur omkring det at blive syg. For det bliver de fleste af os jo af og til. Her har vi haft stor glæde af at samarbejde med FOA, så vi sammen kunne sikre, at medarbejderne fortsat kan føle sig trygge i, at man selvfølgelig kan blive syg”, siger Miriam Toft”

Optimisme virker

Både Paul Erik Weidemann og Miriam Toft peger på tydelig ledelse som afgørende.
”Vi står over for en voksende velfærdsopgave. Det er en bunden opgave at få skabt en arbejdskultur, hvor vi har engagerede og tilfredse medarbejdere, der kan lide at gå på arbejde”, siger Miriam Toft og fortsætter.

”Forskellen starter med en synlig lokal ledelse, som tager medarbejderne og deres faglighed alvorlig, når eksempelvis en medarbejder i hjemmeplejen har forslag til, at noget kan gøres bedre. Det starter en positiv spiral af overskud i hverdagen og i sidste ende nedbringelse af sygefraværet”, siger Miriam Toft.

Samme fokus på kultur havde OK-fonden, da man overtog driften af plejehjemmet Margretecenteret.

”Vi fik lov til at trække medarbejderne ud af vagtplanen til en ’kulturdag’, hvor vi med vores værdigrundlag blev mere tydelige omkring, hvad vi vil have mere af, og hvad vi vil have mindre af. Helt konkret vil vi i OK-Fonden for eksempel have, at vi taler pænt til beboerne”, forklarer Paul Erik Weidemann.

Paul Erik fortæller også, at personalet fik mere frihed til at planlægge både deres opgaver og fridage, og samtidig valgte OK-Fonden at skabe kortere afstand mellem ledelse og ansatte.

Det måske mest afgørende for os har ganske enkelt været at lade medarbejderne bruge deres faglighed. Vi har ansat dygtige mennesker. Til syvende og sidst er det deres faglige vurdering, der flytter trivsel og velfærd fremad, forklarer Paul Erik Weidemann.