”Hvordan skaber vi et regenerativt byggeri, hvordan skaber vi biodiversitet, hvordan skaber vi byer med boliger for alle, hvordan transformerer vi de finansielle strømme, så investorer ikke blot tænker på størst muligt afkast, men er med til at tage et socialt ansvar. I BLOXHUB vil vi meget gerne tappe ind i nogle af fremtidens udfordringer og gøre dem til nutidens udfordringer. Derfor er der brug for innovation, og derfor er der også langt højere grad brug for forskningsmæssig viden, der kan omdannes til praksis og skubbes ud i byggebranchen.” Torben Klitgaard, Adm. direktør i BLOXHUB

Internationale ambitioner er til fordel for den danske byggebranche

En international strategi skal for alvor sætte BLOXHUB netværket i spil uden for landets grænser. På den måde opsuges værdifuld erfaring, der kan komme den danske byggebranche til gode.

Med mere end 350 medlemmer, hvoraf de 150 bor under samme tag i BLOXHUB, repræsenterer BLOXHUB et helt unikt innovationsnetværk for virksomheder med det fælles omdrejningspunkt, at de har rod i byggebranchen. En af de virksomheder er ConTech Lab, som både samarbejder med og delvist har til huse i BLOXHUB. Det gør dermed ConTech Lab til en del af et større netværk, der på flere måder rækker ud over landets grænser. For det første er næsten 30 pct. af medlemmerne udenlandske, og for det andet arbejder BLOXHUB på en onlineplatform, der skal lanceres mod slutningen af 2024.

”Det er en platform, der skal gøre det lige så nemt at blive en del af vores netværk, uanset om man sidder i København eller Kuala Lumpur. Vi vil gerne fungere som et forum, der samler både danske og udenlandske aktører inden for byggebranchen, der kan være med til at skabe et positivt fodaftryk på verden i stedet for at skabe problemerne.” Det forklarer Torben Klitgaard, der er adm. direktør i BLOXHUB, og som ikke lægger skjul på de internationale ambitioner.

Hvordan skaber vi et regenerativt byggeri, hvordan skaber vi biodiversitet, hvordan skaber vi byer med boliger for alle, hvordan transformerer vi de finansielle strømme, så investorer ikke blot tænker på størst muligt afkast, men er med til at tage et socialt ansvar. I BLOXHUB vil vi meget gerne tappe ind i nogle af fremtidens udfordringer og gøre dem til nutidens udfordringer. Derfor er der brug for innovation, og derfor er der også langt højere grad brug for forskningsmæssig viden, der kan omdannes til praksis og skubbes ud i byggebranchen.
Torben Klitgaard, Adm. direktør i BLOXHUB

Vi skal komme udfordringerne i møde

De bygger på Beyond, BLOXHUB’s nye strategi, der blev lanceret i 2023, og som bakker op omkring, hvorledes byggebranchen kan være med til at løse nogle af de store samfundsmæssige udfordringer såsom klimaforandringer, mangel på biodiversitet samt ikke mindst de sociale uligheder i byerne. Selv om byggebranchen i mange henseender er en udskældt branche, er Torben Klitgaard ikke i tvivl om, at den kan være med til at løse i hvert fald en del af udfordringerne. Det er det, der gør byggeriets udvikling så interessant i disse år.

”Vores rolle i BLOXHUB er at samle de aktører, der har denne dagsorden samt at arbejde på, hvorledes vi kan transformere både branchen og det bebyggede miljø på en måde, som gør, at vi kommer disse store udfordringer i møde. Hvordan dette kan ske, er vi i tæt dialog om med vores medlemmer. Vi samler både danske og internationale aktører, der ønsker at være med til at ændre byggeriet, det bebyggede miljø og vores byer til noget, der er bedre, end det vi kender i dag,” siger Torben Klitgaard videre.

Regenerativt byggeri er den nye bølge

Et af indsatspunkterne er at kigge i krystalkuglen for at prøve at identificere nogle af de tendenser, vi måske har hørt om, men ikke helt kan forholde os til endnu. En af disse er det regenerative byggeri, altså byggeri, der i stedet for at tære på vores ressourcer og tage materialer ud af den samfundsmæssige ligning rent faktisk tilfører ressourcer til fællesskabet, blandt andet i form af bygninger, der producerer mere energi, end de forbruger.

”Regenerativt byggeri er stadig et begreb for de forholdsvis få, men der er ingen tvivl om, at det bliver hverdag for byggebranchen. Det er i hvert fald en af de tendenser, vi kan mærke stigende interesse for internationalt,” og det er jo også her, at byggeriet har sin helt store forretningsmulighed; nemlig i at bidrage til at genskabe verden, og ikke bare tage ressourcer fra den,” uddyber Torben Klitgaard.

Eksport giver hjemmemarkedsfordel

”I mange storbyer verden over – særligt i det globale syd – er der et massivt byggebehov, og skal det indfries uden at ’kloden vælter’, er der et massivt behov for dansk viden om hvordan vi kan bygge bæredygtigt med et positivt fodaftryk, så vi ikke tapper jorden for flere ressourcer. Ved at agere internationalt kan virksomhederne i vores netværk opsamle uvurderlig viden, som vi kan drage nytte af herhjemme.

Samtidig er det vigtigt at understrege, at en stor del af virksomhederne i BLOXHUB netværket er opstartsvirksomheder, hvor innovationen blomstrer. Innovation der kan blive guld værd i samspillet med de store, etablerede aktører. Og vi oplever heldigvis en stigende appetit fra de mindre virksomheder til at satse internationalt – gerne med andre større aktører ved deres side i partnerskaber,” slutter Torben Klitgaard.