En rundspørge blandt virksomheder og forbrugere, e-Boks selv har foretaget med 1600 respondenterne, viser, at 74 procent finder det attraktivt at være i stand til at betale en regning direkte i e-Boks og 86 procent finder automatisk betaling via e-Boks attraktivt. 

e-Boks går til kamp mod manglende betalinger

Det kan ikke undgås, at nogle kunder ikke betaler deres faktura til tiden. Det kan skade virksomhedernes likviditet og forholdet til kunderne. En ny service fra e-Boks skal gøre det nemmere for forbrugerne at betale deres faktura.

Det kan få store konsekvenser for virksomheder, hvis kunder ikke betaler til tiden. Det er ikke kun den manglende likviditet, der skaber udfordringer, men virksomheder bruger mange ressourcer og varme hænder på de kunder, der ikke betaler som aftalt.

“Konsekvenserne ved manglende betalinger er store for både dem, der udsteder dem, og dem der skal betale. 30 procent af alle betalinger bliver ikke håndteret til tiden og derfor går mange virksomheder glip af likviditet. Derudover er der også en række følgekonsekvenser ved de manglende betalinger. Mange virksomheder har kun begrænset automatisering af deres rykkerforløb og mange kunder bliver utilfredse under et rykkerforløb og de kunder skal håndteres af varme hænder ved telefonerne,” forklarer Kim Konstantin Sølbeck, der er Nordic Head of e-Boks Solutions hos e-Boks.

Digitale fakturaer letter en stor del af den administrative arbejdsbyrde, men der er stadig mange, der ikke betaler deres faktura til tiden. Gennem e-Boks kan offentlige og private virksomheder nu udstede digitale fakturaer, der gør det let for borgeren eller kunden at betale manuelt eller automatisk direkte i e-Boks uden at skulle skifte platforme.

“Der har været et reelt behov for, at vi gentænker fakturering og gør betalingen nemmere, når den digitale faktura lander i indboksen. Alle brugere på e-Boks har prøvet at modtage en regning i boksen og har prøvet at skulle skifte platform for at kopiere tal fra girokort til netbank. Det er bestemt ikke brugervenligt. Derfor tilbyder vi nu betalinger gennem e-Boks,” siger Kim Konstantin Sølbeck.

Ikke i ond tro

En rundspørge blandt virksomheder og forbrugere, e-Boks selv har foretaget med 1600 respondenterne, viser, at 74 procent finder det attraktivt at være i stand til at betale en regning direkte i e-Boks og 86 procent finder automatisk betaling via e-Boks attraktivt.

 

Kim Konstantin Sølbeck.

Den samme undersøgelse viser, at 54 procent af de adspurgte virksomheder oplever, at det er en stor arbejdsbyrde at fakturere og følge op og sende rykkere.
“e-Boks er formentlig den mest effektive betalingsplatform. Vi har email-adresser på 96 procent af vores brugere, der tæller 5,5 millioner danskere. Derudover har 89 procent af vores brugere opgivet deres mobilnummer, som betyder, at vi kan sende påmindelser ud om betaling også via mobilen. Vores påmindelsesservice er grunden til, at vi kan nå forbrugerne direkte og derved sikre rettidig betaling til glæde og gavn for både forbruger og virksomhed,” siger Kim Konstantin Sølbeck.

e-Boks Betaling sender notifikationer til slutbrugeren om fakturaer i god tid før de skal betales og håbet er, at man kan nedbringe omkostningerne ved udsendelse af rykkere betydeligt. For som Kim Konstantin Sølbeck forklarer, så er det ikke alle, der ikke betaler deres regninger i ond tro – de glemmer det simpelthen i en travl hverdag. Og kommer kunderne først i et rykkerforløb kan det lede til utilfredse slutbrugere og kundeflugt for virksomhederne.

“Det er rigtig dyrt, når kunder kommer i rykkerforløb. Hver tredje kunde, der tager kontakt til en udbyder eller detail skyldes rykkerforløb. Det er utilfredse kunder, der skaber disharmoni i forholdet mellem medarbejdere og kunder, og det er sure kunder, der skaber medarbejderslid, og så er der naturligvis også kundeflugten. Virksomheder melder tilbage til os, at ca.  to procent af deres kunder flygter i forbindelse med et rykkerforløb og det kan skabe negativ omtale,” siger Kim Konstantin Sølbeck.