Udfordrer Covid-19 den bæredygtige udvikling?

Tags: ,

 

Richard Georg Engström, Iværksætter og rådgiver indenfor impact-investeringer

 

 

Hvordan påvirker Covid-19-krisen virksomhedernes agenda i forhold til at bidrage til bæredygtighedsmålene? 

Fintech-industrien er blevet styrket gennem pandemien. Nu forstår vi alle sammen, at der er et endnu større behov for at omstille os til en digital og bæredygtig verden. Nye fintech-løsninger digitaliserer ikke bare vores adgang til nye lånemuligheder, forsikring, pension, investeringer og andre services. De styrker og bæredygtig udvikling. Med crowdlending kan man gå videre og skabe yderligere muligheder end de eksisterende løsninger. For langtidsledige herhjemme såvel som mennesker, der lever i udsatte områder af verden, kan vi nu låne hinanden penge uden om banker og andre låneinstitutioner. Det styrker behovet for vedvarende, inkluderende og bæredygtige økonomisk vækst (SDG 8) og reducerer ulighed (SDG 10)

Covid-19-krisen har sænket farten på udviklingen mod 2030. Hvordan kan fintech-løsningen være en måde at komme tilbage på sporet?

Covid-19 har skabt nye muligheder. Med raketfart har krisen motiveret til øget brug af eksisterende løsninger og accelerere udviklingen af innovationer og teknologier. Her kan fintech-industrien facilitere en bæredygtig udvikling. Danske løsninger gør det allerede – så som Unumed, som gør sundhedspleje mere tilgængeligt, November First og Tradeshift, som forbedrer mulighederne for international handel, og M-Payg, som gør solceller og batterier tilgængelige for lavindkomst husholdninger.

Hvordan påvirker krisen investeringslandskabet i fintech-industrien?

En recession i den globale økonomi vil reducere de fleste investorers formue og dermed deres villighed til at løbe risici i de kommende år. Værdisætningen af startups er allerede begyndt at falde, og investorerne vil tage længere tid om at investere, fordi due diligence-processerne bliver mere rigide. Det er ikke nødvendigvis en dårlig udvikling. Men det er en udfordring for mange små virksomheder, som har brug for ny kapital. Jeg håber, at corona-krisen på en positiv måde hjælper med at vise, at verden er forbundet – at du som investor er nødt til at prioritere investeringer, der bidrager til at skabe resiliens, sammenhængskraft og bæredygtighed. Det er her værdiskabelsen ligger i fremtidens startups, og nye fintech-løsninger gør det allerede på mange forskellige måder.

 

Marianne Haahr, Executive Director hos Green Digital Finance Alliance

 

 

Hvordan påvirker Covid-19-krisen fintech-industriens arbejde med at promovere SGD’erne?

I mange udviklingslande, hvor fintech-løsninger ikke tidligere er blevet brugt til at promovere SGD’erne, er de blevet afgørende i kampen mod fattigdom (SDG1) og sult (SDG2) under corona-krisen. Det er særligt mobile betalingsplatforme, som har mange brugere i afrikanske lande, der er blevet involveret i at udføre handlingsplanerne under Covid-19, fordi de har indsamlet data om borgerne, som regeringerne ikke engang har. De hjælper ved at bruge den data til at generere sociale profiler af brugere og borgere, så hjælpepakkerne kan blive målrettet dem, som har mest brug for dem. Og hjælpepakkerne kan modtages direkte på smartphonen, så det både er hurtigt og sporbart – og risikoen for misbrug dermed reduceres.

Hvordan påvirker Covid-19 virksomhedernes agenda, når det kommer til at bidrage til SDG’erne med fintech-løsninger? 

Covid-19 har fremhævet behovet for at være i stand til at have opsyn med sin værdikæde fra afstand under en mulig lockdown. Det betyder, at fintech-løsninger, som kan sikre operationelle værdikæder i en fremtidig krise, vil opleve stigende efterspørgsel.

I forhold til grøn fintech faldt udstedelsen af grønne værdipapirer i 2019 på grund af Covid-19, mens der blev flere sociale værdipapirer. Stigningen i sociale værdipapirer er en tendens, som vil fortsætte et stykke tid, og her er digitalisering afgørende for at sikre lave transaktionsomkostning og afrapportering af de sociale resultatet for at sikre troværdigheden i instrumentet.

Covid-19-krisen har sænket farten på udviklingen mod 2030. Hvordan kan fintech-løsningen være en måde at komme tilbage på sporet?

Fintech er nøglen til at realisere EU’s Covid-19-plan. Det grønne element kan inddeles i fire kategorier: 1) Energieffektive husholdninger, 2) Naturrestaurering, 3) Accelereret fornyelse af vedvarende energi og 4) Grøn transport. Hver kategori kan bruge en eller flere fintech-værktøjer til at levere de ønskede resultatet, fx kan en bank bruge det til at udstede lån til energieffektivisering. Det er en vej tilbage på det grønne spor, da det reducerer emissioner, skaber job, omsætningen for virksomheder og hjælper med at levere på Paris-aftalen.

 

Ann Rosenberg, Executive Sustainability Tech Advisor og forfatter

 

 

Hvordan påvirker Covid-19-krisen fintech-industriens arbejde med at promovere SGD’erne?

Den globale sundhedskrise har ført til et systemisk skifte for industrier og virksomheder, hvor bæredygtighed og ansvarlighed er i kernen af, hvordan man opererer. Bæredygtige løsninger er ikke længere ‘nice to have’ men i stedet ‘need to have’. Det har påvirket, hvordan man rapporterer, bygger teknologiske løsninger, gør services tilgængelig og meget mere. Som en konsekvens af sundhedskrisen, vil forbrugerne kræve et øget fokus på bæredygtige løsninger i fremtidens fintech-industri. Måden, en virksomhed eller industri innoverer, bliver nødt til at give mening i relation til, hvordan vi mennesker lever.

Hvordan påvirker Covid-19 virksomhedernes agenda, når det kommer til at bidrage til SDG’erne med fintech-løsninger? 

Coronakrisen har ændret den bæredygtige agende fra at være en mulighed til at være en nødvendighed. Det betyder, at det kræver fintech-løsning i relation til ansvarlighed og bæredygtighed – både fra industrien selv, men måske endnu mere fra forbrugerne. Alle fintech-løsninger må være bæredygtige i fremtiden, og vi har allerede set eksempler på det i dag.

Vi har set adskillige eksempler på digitale wallets, som har revolutioneret betalinger rundt omkring i verden. Både med Apple Pay og Mobilepay er digitale wallets designet til at gøre forbrugerens betaling mere bekvem. Det er et tegn på at teknologi har udviklet sig bæredygtigt over tid.

Covid-19-krisen har sænket farten på udviklingen mod 2030. Hvordan kan fintech-løsningen være en måde at komme tilbage på sporet?

Krisen har vist, at vi er gode til at identificere løsningen og handle. Det handler i øjeblikket om sundhed, men i fremtiden kan det lige så vel handle om klimaet, så jeg tror ikke, at krisen har sat et midlertidigt stop på at handle på SDG’erne. Da fintech-løsninger er den økonomiske infrastruktur bag alting, er de nødt til at blive optimeret i retning af at være bæredygtige, tilgængelige og ansvarlige. Hvis det sker, vil det hjælpe med at imødekomme FN’s overordnede mål for 2030. Det gælder også investeringer – vi bliver nødt til at investere bæredygtigt.

 

Rasmus Stuhr Jakobsen, Executive Director i Care

 

 

 

Hvordan påvirker Covid-19-krisen fintech-industriens arbejde med at promovere SGD’erne?

Coronakrisen har skubbet SDG-agendaen i baggrunden. Jeg har nærmest oplevelsen af, at det har været en lettelse for nogle, at de i stedet for al den bæredygtige tænkning – som bestemt kan være kompleks – kan vende tilbage til at koncentrere sig om nationale, konkrete udfordring, som er nemme at oversætte til politik. Men i mine øjne, er det en farlig glidebane. SDG’erne er lige præcis den platform, vi bliver nødt til at fokusere på for at gå fornuftigt fremad og bekæmpe krisen – både økonomisk, socialt og for klimaet.

Hvordan påvirker Covid-19 virksomhedernes agenda, når det kommer til at bidrage til SDG’erne med fintech-løsninger? 

Vores tilgang til fintech handler om inklusion. Vi kan se at Covid-19, ligesom klimakrisen, rammer de svagest hårdest. Covid-19 har illustreret og skabt større ulighed i verden. Hvis fintech ikke kan hjælpe med at adressere det, kan det ikke bidrage med noget spændende i mine øjne. Det er klart, at med øget ulighed står vi overfor en endnu større opgave med at lukke det spænd. Derfor har vi i endnu større grad end før brug for seriøse fintech-løsninger, der arbejder med inklusion.

Covid-19-krisen har sænket farten på udviklingen mod 2030. Hvordan kan fintech-løsningen være en måde at komme tilbage på sporet?

Adskillige markeder lider tungt under Covid-19, men samtidig vokse andre markeder ret markant. Alt det grønne, det digitale, det lokale, det nære. Hvordan kan fintech understøtte den ekstreme udvikling, som i øjeblikket finder sted i den grønne- og bæredygtige økonomi? Hvordan kan fintech hjælpe med at reducere den stigende ulighed mellem mennesker, som vi alle ved er ekstremt destabiliseringen og skaber migration og konflikt? Hvis fintech-løsningen kan spille en rolle på det område, er mulighederne umådeligt store.