Tag Archive for: Does Covid-19 Challenge Sustainable Development?

Udfordrer Covid-19 den bæredygtige udvikling?

I de seneste år er bæredygtig udvikling og impact begyndt at gennemtrænge virksomheders agendaer - særligt takket være FN’s bæredygtighedsmål. Men så ramte corona, og virksomhederne måtte pludselige fokusere på overlevelse. Vi har spurgt fire impact-eksperter, hvad pandemien betyder for den bæredygtige udvikling.

Does Covid-19 Challenge Sustainable Development?

Within the last couple of years, sustainable development and impact have started to permeate companies’ agendas – especially thanks to the UN’s Sustainable Development Goals. But then the Corona crisis hit, and companies suddenly had to focus on survival. We asked four impact experts what the pandemic means for sustainable development.