Lederen

Betina Hagerup, direktør i Dansk Erhverv.

Velfærdsambitionerne står i kø – Lad os indfri dem sammen

Nysgerrighed mellem den private og offentlige sektor. Det er hovedbudskabet i artiklen ”Vi skal turde ruske i hinanden”, hvor to af Danmarks største velfærdsleverandører, OK-fonden og Altiden, fortæller om, hvordan de er lykkedes med at nedbringe sygefraværet.

Det er lig med bedre velfærd. Det er jo den enkelte medarbejder, der i øjenhøjde gør en forskel i dagligdagen.

Hos begge virksomheder leverer medarbejdere dagligt pleje og omsorgsydelser til landets ældre eller står for en række specialiserede ydelser til mennesker med handicap eller med sociale behov.

Det er virksomheder som OK-fonden og Altiden, der forudsætningen for, at borgeren har et frit valg til selv at vælge velfærd efter præferencer og ønsker. Samt at kommunerne, sammen med egne tilbud, har et kvalificeret grundlag at finde det rigtige tilbud til den enkelte borgere på.

Udvikling, ikke afvikling

Jeg tror, at nysgerrighed er, hvad der er brug for. For vi kan godt være enige om, at velfærds-udfordringerne står i kø.

En aldrende befolkning udfordrer til flere plejehjem, mere hjemmepleje, flere sundhedsydelser. På socialområdet oplever kommunerne flere borgere med behov for hjælp og støtte. Dansk Erhvervs egne tal viser, at der er stor forskel på de ønsker, som danskere mellem 60 og 69 år har til fremtidens pleje og så deres forventning til samme.

De politiske ambitioner for at imødekomme dé udfordringer er da også udtalte i en lang række politiske initiativer, aftaler og udspil.

Vi vil som privat sektor gerne bidrage. Ikke alene med mere af det samme, men hvor vi sammen med den offentlige sektor tænker nyt i partnerskaber, innoverer og inddrager alle gode kræfter. Og omfavner en spændende udvikling, som vi kun har set begyndelsen af, hvor pensionskasser nu melder sig på banen med investeringer i friplejehjem, nye former for seniorboliger og måske også nye former ydelser gennem pensionsordninger?

Et sted at starte handler om ledelse, om organisation og mere konkret om at skabe en offentlig sektor, hvor medarbejderne får mulighed for at gøre det, som de er bedst til.
Jeg er i hvert fald nysgerrig