Nana Bule, administrerende direktør i Microsoft Danmark.

Kunstig intelligens er næste bølge for dansk digitalisering

Kunstig intelligens kan ­skabe stor værdi for ­danske ­virksomheder i alle ­størrelser. Men det ­kræver at man ­fordrer tillid gennem ­lovgivning og transparens.

Fra sit kontor i Seattle kan Microsofts CFO, Amy Hood, overvåge hele koncernens finansielle nøgletal og forudse de fremtidige ved hjælp af en algoritme.

Algoritmen er instrueret i at samle alle virksomhedens finansielle tal og er et eksempel på, hvordan man kan træffe ledelsesbeslutninger på baggrund af data, der er analyseret af computerkraft. Og anvendelsen af kunstig intelligens har skabt væsentlig værdi internt i virksomheden – også her i Danmark.

”Vores læring efter de første år med algoritmen var, at den både var mere effektiv og præcis end de ­manuelle processer, vi havde kørt hidtil,” siger Nana Bule, der er ­administrerende direktør i Microsoft Danmark.

”Jeg drøfter de finansielle tal med mit team, ligesom vi også drøfter de beslutninger, vi træffer. Men vi ­understøttes i dag af de analyser, kunstig intelligens viser os. Så når vi træffer investeringsbeslutninger, er det både baseret på kunstig intelligens og vores erfaringer,” siger hun.

Fra data- til AI-drevet

Virksomheder har brug for hjælp til at håndtere de enorme mængder data, der bliver produceret hver dag. Der er sket en eksponentiel udvikling, og ifølge det amerikanske magasin Forbes, så når den samlede datapulje op på 163 trillioner gigabytes data i 2025.

”Der bliver opsamlet enorme datamængder på tværs af alle industrier. Det er essentielt, at man er i stand til at sætte den data i spil. Når det er så store mængder, kommer kunstig intelligens til sin fulde ret, for det er ikke længere muligt for os mennesker at organisere og gennemskue den mængde data,” siger Nana Bule og konkluderer:

Alle virksomheder bør have fokus på at sætte deres data i spil og anvende kunstig intelligens til enten at optimere deres processer eller skabe nye services i markedet
Nana Bule

”Alle virksomheder bør have fokus på at sætte deres data i spil og anvende kunstig intelligens til enten at optimere deres processer eller skabe nye services i markedet,” siger Nana Bule.

Og kunstig intelligens kan meget vel blive det næste skridt i industrier og virksomheder, der indhenter de massive mængder data. Men det er essentielt, at samspillet mellem data og teknologi bliver applikeret i forretningen på ordentlig vis.

”Nye projekter bliver kun succesfulde, hvis de kan løfte forretningen. Det er afgørende, at anvendelsen af kunstig intelligens er drevet af konkrete forretningsmæssige udfordringer og muligheder. Det må ikke bare være teknologi for teknologiens skyld,” siger Nana Bule.

Danske virksomheder er traditionelt set hurtige og gode til at tage ny teknologi til sig og drage nytte af den. Men selvom mange danske virksomheder er gode til at sætte nye projekter i gang, så har de har svært ved at komme videre fra pilotfasen når det kommer til kunstig intelligens. Det viser en rapport, som Microsoft lancerede i oktober sidste år.

Det kan hæmme konkurrenceevnen på sigt. For at komme fra pilot til produkt peger virksomhederne i samme rapport på, at de har brug for kompetencer inden for data management og en tydeligere digital ledelse og retning i virksomhederne.

”Det skal naturligvis gennemføres i tæt samarbejde med IT-afdelingen, men det skal udspringe fra en konkret problemstilling, som skal løses. Det kræver også, at man har styr på sit datagrundlag. Så adgang til den relevante data er en udfordring for mange virksomheder, før de kan accelerere brugen af kunstig intelligens,” siger Nana Bule.

Andre teknologier kan accelerere AI

Man kan meget med data og kunstig intelligens og nogle gange synes muligheder uendelige. Men teknologien har også sine begrænsninger.

Det kræver enorme datamængder at forstå sammenhænge og årsager, når vi studerer nogle af verdens største udfordringer som f.eks. klimaforandringerne

”Det kræver enorme datamængder at forstå sammenhænge og årsager, når vi studerer nogle af verdens største udfordringer som f.eks. klimaforandringerne. Analyserne er i dag næsten umulige at gennemføre og dermed er der også langt til løsningerne,” siger Nana Bule.

Microsoft har investeret et større millionbeløb i et laboratorium, hvor de i samarbejde med Københavns Universitet skal forske i kvantecomputing, som man håber kan skabe et gennembrud på verdensplan.

”Beregninger der i dag ville tage årevis at gennemføre, vil forventeligt kunne gennemføres på få minutter med kvantecomputere. En kombination af kunstig intelligens og kvantefysik vil skabe helt nye muligheder for at bearbejde enorme datamængder og forstå komplekse sammenhænge, som hidtil ikke har været inden for rækkevidde.

Tillid til kunstig intelligens

Vi hører meget om kunstig intelligens og det store potentiale, teknologien besidder. Og sandheden er, at vi formentlig kun er i version 0,1 og teknologien vil for alvor folde sig ud som den bliver fodret med mere data.

”Vi taler i dag primært om beslutningsunderstøttelse. Algoritmer, der kan hjælpe medarbejdere med at træffe vigtige og bedre beslutninger. Vi er stadig kun ved at blive fortrolige med kunstig intelligens. Derfor er det også vigtigt, at vi arbejder med etiske principper i anvendelsen af kunstig intelligens og sikrer, at den data, vi træner algoritmerne med, ikke er biased,” siger Nana Bule.

Det understreger også vigtigheden af at opdrage den kunstige intelligens på ansvarlige principper og det skorter da heller ikke på dystopiske skræmmeeksempler. Nana Bule påpeger vigtigheden af få en lovgivning på området i takt med at teknologien bliver mere tilgængelig.

”Alle virksomheder har stort potentiale i at drage indsigt af deres data. I dag gør cloud-løsninger intelligent teknologi langt mere tilgængelig, så man behøver ikke længere have en ph.d. i datalogi for at arbejde med kunstig intelligens. Det demokratiserer brugen af teknologien, men det stiller også større krav til regulering for brugen af kunstig intelligens,” siger Nana Bule inden hun konkluderer:

”Ansvarlighed og transparens er vigtige dele af et etisk kodeks, og det bliver kun endnu vigtigere i fremtiden. Derfor er vi aktivt i dialog med politikere verden over om regulering af kunstig intelligens,” siger Nana Bule.