Foto: Fiberbinder®

Ægte bæredygtighed kræver større fokus på arbejdsmiljø

I byggebranchen har den grønne omstilling medført, at der i en periode har været markant større fokus på miljø og klima end på arbejdsmiljø. Men der er lys forude.

Den danske byggebranche har et godt og klart fokus på den grønne omstilling. Det er fint, for sådan skal det være. Der er ligeledes et godt og klart fokus på cirkularitet og genbrug af materialer. Det er fint, for sådan skal det også være. Men ifølge Morten Einshøj, der er medstifter af firmaet Fiberbinder, er indsatsen for den bæredygtige, grønne omstilling ikke helt i balance. I hans optik har der været for lidt fokus på arbejdsmiljøet i byggebranchen. Særligt når det kommer til asbest og andet sundhedsskadeligt støv.

”Vi er i en brydningstid, hvor de beslutninger, vi træffer i dag, bliver definerende for, hvordan vi om 20 år ser tilbage på byggeriets grønne omstilling. For mig at se er der to muligheder. Enten vil vi til den tid kunne konstatere, at vi blev gode til at genanvende byggematerialer, men at håndværkerne kom til at betale prisen. Eller også vil vi kunne konstatere, at vi blev gode til at genanvende byggematerialer, uden at det gik ud over arbejdsmiljøet – og jeg håber selvfølgelig på det sidste,” siger Morten Einshøj.

Morten Einshøj medstifter af FiberbinderVi ser byggeriets grønne omstilling som startskuddet til, at der kommer meget stort fokus på håndværkernes arbejdsmiljø. Der er et enormt potentiale for de
virksomheder, som kommer med de rigtige løsninger.
Morten Einshøj, medstifter af Fiberbinder

Er klar til at indgå samarbejde

Byggebranchen gør i forvejen en kæmpe indsats for at levere miljømæssigt bæredygtige løsninger, men Morten Einshøjs forventning er, at der fremover kommer et lige så stort fokus på de sociale elementer af bæredygtighed, herunder på arbejdsmiljø. Lovgivningen i både Danmark og i EU går meget klart i retning af, at håndværkernes arbejdsmiljø hen over de kommende år bliver prioriteret markant højere.

”Vi ser også et større fokus på arbejdsmiljø fra både de ledende rådgivningsvirksomheder og fra de store byggemarkedskæder. Potentialet for Fiberbinder ser ud til at være ret stort både i Danmark og i udlandet, og i øjeblikket overvejer vi, om vi skal have en samarbejdspartner ombord, som kan hjælpe med at få Fiberbinder ud i EU og andre dele af verden”, uddyber Morten Einshøj.

Læs det samlede ConTech 2024 Magasin her

Udfordringerne i praksis

I praksis viser udfordringerne sig f.eks. i forbindelse med renovering af store ejendomme, som har haft asbesttag. Selve asbesttaget bliver nedtaget og bortskaffet som asbestaffald, men den bagvedliggende trækonstruktion bevares, fordi den grønne omstilling tilsiger, at vi bevarer funktionsdygtige bygningsdele i stedet for at rive ned og bygge nyt. Udfordringen er bare, at selv om både asbestsaneringen og asbestrengøringen er foretaget meget grundigt, er der fortsat risiko for, at de efterfølgende håndværkere hvirvler asbestfibre op, når de udfører deres arbejde. I fremtiden kommer vi til at se endnu flere renoveringssager, og udfordringen for de efterfølgende håndværkere bliver derfor bare større og større i årene, der kommer.

”Det samme gælder i forhold til støv generelt. Et øget antal renoveringssager fører til forøget udsættelse for sundhedsskadeligt støv for håndværkerne, og det er vi som samfund nødt til at forholde os til. Ellers kommer en håndværkergeneration til at betale prisen for byggeriets grønne omstilling,” forklarer Morten Einshøj.

En løsning til hele branchen

Sammen med sin forretningspartner, Jesper Haunstoft, har Morten Einshøj udviklet produktet Fiberbinder, som meget effektivt fikserer asbestfibre, mineraluldsfibre og andet historisk støv. Produktet adskiller sig fra andre løsninger ved, at det ikke laver en forsegling, som nedsætter levetiden på trækonstruktionerne. Derudover adskiller produktet sig ved, at det ikke indeholder nogen sundhedsskadelige stoffer, og at det ikke er mærkningspligtigt.

”Løsningen er ovenikøbet meget økonomisk tilgængelig og nem at udføre, og vi får utrolig positive tilbagemeldinger fra vores kunder”, forklarer Morten Einshøj. ”Både bygherrer, rådgivere og entreprenører har fået øjnene op for, at vores løsning kan være med til at sikre både økonomien og tidsplanen i et renoveringsprojekt,” slutter Morten Einshøj.

Læs mere om hvordan FiberbinderMetoden® skaber et mere trygt arbejdsmiljø

Tags: , , , , ,
Digital kvalitetssikring med Fiberbinder

Med til FiberbinderMetoden hører der en app. Appen gør det nemt og hurtigt at lave kvalitetssikringsdokumentation i forlængelse af fiberbindingen. Når arbejdet er udført, kan man direkte i appen tage billeder af området, som sammenføres med sagens faktuelle oplysninger. Den digitale tilgang til dokumentation letter arbejdet for håndværkerne, og i praksis betyder det, at man straks efter arbejdets udførelse kan læse dokumentationen ind i sit
BIM-software.