Sponseret af Plougmann Vingtoft

Foto: Adobe Stock

Plastcon ­forvandler ­plastaffald til brændstof

Anlægget fra MAKEEN Energy, kræver hverken sortering eller rengøring af plasten, og har derfor stort ­potentiale ­vurderer virksomheden, der af samme grund arbejder på at få teknikken patenteret.

Man behøver ikke opholde sig ret længe på en dansk genbrugsplads for at få en ide om hvor meget affaldsplast, der produceres i de danske husholdninger alene. Lægger man dertil de enorme mængder fra industrien, kan der ikke være tvivl om, at Plastcon fra MAKEEN Energy er en rigtig god ide – både miljømæssigt og økonomisk.

Her ses Plastcon testanlægget på MAKEENs adresse i Randers. Foto: MAKEEN Energy

Kort fortalt kan anlægget ved hjælp af såkaldt pyrolyse, omdanne plastik til f.eks. dieselolie – hvilket i sig selv ikke er nogen ny teknologi.
Det nye og bemærkelsesværdige er derimod, at virksomheden har videreudviklet teknikken, så plasten hverken behøver sorteres eller rengøres, før forvandlingsprocessen går i gang.

Og det er afgørende, siger projektdirektør i MAKEEN Energy, Anders Bjørn.

Afgørende barriere ryddet af vejen

”Kravet om sortering, har altid været den store barriere i pyrolyse. Men, den er væk nu,” siger han og tilføjer, at MAKEEN-ingeniørerne er lykkes med yderligere to forbedringer. Den væsentligste er, at udnyttelsesgraden er hævet betragteligt:

”Ud af 1 kg plast udvinder vi cirka 0,8 kg olie, som efterfølgende kan raffineres til dieselolie. Det er et rigtig fint resultat,” siger Anders Bjørn og fortsætter:

”Dertil kommer, at vores teknik er ret kompakt, og derfor også mobil. Målet har været at kunne rumme anlægget i en 40 fods container og dermed kunne flytte det derhen, hvor plasten er. Dermed spares bl.a. transportomkostninger,” siger han og henviser til potentialet i Kina og Afrika, hvor store mængder plast opbevares i deponi.

Vores erfaring er, at alt med et vist ­markeds­potentiale, bliver kopieret, hvis vi ikke beskytter det med ­patenter
Anders Bjørn

Pointen er bl.a. at et anlæg på disse steder vil kunne skabe en forretningsmodel for lokale, der ville kunne tjene penge på at indsamle plasten:

”På den måde vil plasten jo få værdi, og Plastcon kan dermed være med til at gøre op med de store mængder plast på land og i vandet,” siger Anders Bjørn.

Patentering er afgørende

I en tid, hvor CO2 har ryddet dagsordenen verden over, kan de fleste nok hurtigt blive enige om, at Plastcon lyder som en rigtig god ide. Men gode ideer med markedspotentiale har det som bekendt også med at blive kopieret – hvis ikke man gør noget.

Det kan MAKEEN Energy også tale med om:

”Vores erfaring er, at alt med et vist markedspotentiale, bliver kopieret, hvis vi ikke beskytter det med patenter,” siger ­Anders Bjørn og nævner, at man af samme grund gennem mange år har samarbejdet med rådgivningsvirksomheden Plougmann Vingtoft, der er specialiseret indenfor IPR (Intellectual Property Rights, red).

Da patentrådgiver Brian Andersen hørte om Plastcon, var han da heller ikke i tvivl om, at teknikken skulle patenteres. Og hellere i dag end i morgen:

”Det er en teknik med stort potentiale, og forhåbentlig noget, der kan udvikle sig til et helt nyt forretningsområde for MAKEEN Energy. Derfor er det også afgørende vigtigt at få systemet patenteret bedst muligt,” siger han og peger på udfordringen:

”Da pyrolyse som metode er kendt, er vores opgave at definere MAKEENs bidrag – altså det nye og innovative. Det er den del, der efterfølgende kan beskyttes med et patent,” forklarer han og tilføjer, at MAKEEN Energy har grebet processen helt rigtigt an:

”For at minimere risikoen for, at andre kom først med et patent på en lignende teknologi, har man indledt patenteringsprocessen tidligt.

Det er lige efter bogen, ” lyder det fra Brian Andersen.

Tags: ,

Brian Andersen,
European Patent Attorney, Plougmann Vingtoft

Anders Bjørn,
projektdirektør, MAKEEN Energy

Om Plougmann Vingtoft

Plougmann Vingtoft er ét af Skandinaviens førende rådgivningsfirmaer inden for håndtering, beskyttelse, kommercialisering og strategisk anvendelse af IPR (Intellectual Property Rights).

De tilbyder ekspertrådgivning inden for alle aspekter af IPR, herunder udarbejdelse af patentansøgninger, registrering af varemærker og designrettigheder. De hjælper desuden virksomheder med at udarbejde IPR strategier, der kan bidrage til forretnings­udviklingen.

Kontakt Plougmann Vingtoft på 33 63 93 00

Plastcon – kort fortalt

Plasten neddeles og eventuelt organisk materiale sorteres fra. Derefter opvarmes massen til mellem 400 og 700 grader, hvorefter den overgår til gasform. Efter kondense­ring kan produktet raffineres til f.eks. maritim diesel eller fyringsolie.