”Bekæmpelse af identitetstyveri og en styrket indsats mod svindel med betalinger er de to vigtigste områder for danske forbrugere" - Lone Rasmussen, markedschef i Dansk Erhverv.

Tilliden til e-handel er i top i Danmark

Danmark er det land i Europa, hvor flest handler online. Det viser de nyeste tal fra EU Kommissionen, hvor ­danskerne med 84 procent af befolkningen er det land i EU, hvor flest har handlede online i 2018. Og det er ikke kun de yngre, der er flittige til at handle på nettet – det gælder alle aldersgrupper.

Ser man på EU-landene er der i gennemsnit 57 procent, der har prøvet at e-handle og forskellene er meget store. Grunden til at så mange danskere har prøvet kræfter med e-handlen er på den ene side, at danskerne er meget digitale, men også at trygheden og tilliden er høj sammenlignet med andre lande.

”I Danmark har vi siden 2000 haft en ret unik ordning med E-mærket, hvor forbruger- og erhvervsorganisationer er gået sammen om at give forbrugerne en simpel måde til at overskue, hvornår der er tale om sikker nethandel. Det har været til gavn for både forbrugere og virksomheder og e-handlen i Danmark” siger Lone Rasmussen, markedschef i Dansk Erhverv.

Og danskerne har stadig stort fokus på sikkerhed og på, at reglerne overholdes online:

”Bekæmpelse af identitetstyveri og en styrket indsats mod svindel med betalinger er de to vigtigste områder for danske forbrugere” fortsætter hun med henvisning til en undersøgelse fra Dansk Erhverv.

Heldigvis for de danske forbrugere bruger de fleste danske Dankortet, når de betaler for deres køb online. Det gør dem til en vis grad uinteressante for internationale svindlere, da det netop kun kan bruges i danske netbutikker.

Danske netbutikker nyder høj tillid

Danskerne har markant større tillid til danske butikker sammenlignet med udenlandske. Det gælder både når de køber på nettet eller i fysiske butikker. 74 procent af forbrugerne svarer, at de stoler på, at de danske netbutikker overholder forbrugerreglerne. Deres tillid til de udenlandske netbutikker er til gengæld markant lavere, her stoler kun hver fjerde på, at forbrugerreglerne vil blive overholdt.

”Svarene viser, at danskerne har langt højere tiltro til, at de danske netbutikker vil efterleve forbrugerreglerne end de har til, at de udenlandske vil gøre det. I det lys kan det godt virke paradoksalt, at der alligevel er så mange, der vælger at købe fra udenlandske netbutikker og platforme. Det viser desværre også noget om, at forbrugerrettigheder og forbrugersikkerhed ikke betyder helt så meget, hvis prisen bare er tilstrækkelig lav ”, siger Lone Rasmussen. Hun henviser til, at udenlandske netbutikker har taget en stor andel af stigningen i danskernes e-handel de senere år og at hvert 3. netkøb sidste år blev foretaget i en udenlandsk netbutik.

Den fysiske butik giver tillid

Flere og flere har både fysisk butik og netbutik, og det giver tillid fra forbrugerne. Dansk Erhvervs undersøgelse viser, at hele 59 procent svarer ja til, at de har større tillid til en netbutik, hvis den også har en fysisk butik.

Det giver troværdighed at have en fysisk butik, fordi kunderne kan se, at der er et konkret sted de kan henvende sig, hvis de har problemer med en vare eller skal have noget byttet. Den vished betyder noget for de danske forbrugere, også når de handler online
Lone Rasmussen.

Produktsikkerheden er kommet på dagsordenen

En anden ting der er afgørende for forbrugernes tillid online, er at overholde reglerne for produktsikkerhed. Adspurgt om hvad der er vigtigst for dem i valget af en netbutik, kommer overholdelsen af da danske produktsikkerhedsregler ind på en klar førsteplads – hvor 58 procent angiver det som ’meget vigtigt’ og yderligere 28 procent som ’ret vigtigt’.

”Det er overraskende og sandsynligvis udtryk for den store fokus medierne har haft på produktsikkerhed og e-handel de seneste måneder. For med de seneste års voldsomme stigning i antallet af billige pakker fra Kina, har vi ikke kunnet se det i forbrugernes adfærd tidligere.” slutter Lone Rasmussen.