Azets har i dag offentliggjort resultaterne af deres første SMV-barometer.

Fremtiden ser lys ud for små og mellemstore nordiske virksomheder, viser Azets’ første SMV-barometer

Da Europa lukkede ned sidste år, trådte regeringerne til for at støtte virksomhederne under pandemien. De små og mellemstore virksomheders syn på situationen er derfor en væsentlig indikator for den økonomiske tillid, nu hvor vi er på vej ud af den værste del af pandemien og de vidtrækkende begrænsninger.

Det er derfor opmuntrende at se, at SMV-virksomhederne generelt ser positivt på udsigterne til økonomisk bedring i den kommende tid. Der er stor enighed blandt virksomhederne om, at det er vigtigt at omstille sig så hurtigt som muligt for at konkurrere, overleve og udvikle sig yderligere.

Væsentligste fund:

  • Omstillingen til en verden efter coronapandemien er SMV-virksomhedernes største mulighed – og trussel
  • SMV-virksomheder i de nordiske lande fremstår langt mere opmærksomme på både muligheden for, og nødvendigheden af, digitalisering og automatisering end britiske virksomheder
  • Mere end to tredjedele (68 %) af de virksomheder, der svarede på undersøgelsen, siger, at de forventer, at økonomien vil blive bedre i løbet af de næste 12 måneder
  • Mere end halvdelen (56 %) af alle de virksomheder, der deltog i undersøgelsen, oplyser, at de planlægger at investere i virksomheden i de næste 12 måneder

SMV’erne er for det meste optimistiske med hensyn til den økonomiske vækst efter pandemien: Tæt på to tredjedele af virksomhederne forventer øget omsætning i år. Små og mellemstore virksomheder i Finland, Danmark og Sverige er særligt optimistiske; britiske og norske lidt mindre. Hvis man dykker ned i detaljen, ser man, at der er visse forskelle mellem de forskellige brancher. Virksomheder inden for professionelle tjenester og teknologi, som har været relativt modstandsdygtige under pandemien, ser mere positivt på udsigterne end dem, der er beskæftiget indenfor detail-, turist-, fritids- og transportsektorerne, som blev hårdere ramt.

Næsten to tredjedele (64 %) regner med, at omsætningen vil stige til næste år, og over halvdelen (54 %) forventer øget profit. 45 % af virksomhederne forventer at investere mere i løbet af de næste 12 måneder. Endnu en gang er det de små og mellemstore virksomheder i Sverige, Danmark og Finland, der er mest optimistiske. Der er yderligere positive tegn at finde i SMV-virksomhedernes forventninger til vækst og jobs, hvor over halvdelen (60 %) forventer at ansætte mere personale i løbet af det næste år.

June Mejlgaard Jensen, adm. direktør for Azets i Danmark, siger:

“Selvom pandemien stadig anses som en stor trussel, er det en stor glæde for os, at vi i rapporten kan
konstatere en optimisme med hensyn til økonomien og erhvervsklimaet generelt. De seneste år har været hårde for de fleste SMV’er, men nu er udsigterne langt mere positive. Vi mærker en spirende positiv og optimistisk holdning, når vi taler med vores kunder – og det er virkelig dejligt at se, at resultaterne fra SMV-barometeret bekræfter vores erfaringer!”

Chris Horne, koncerndirektør for Azets, konkluderer:

“Vores første SMV-barometer blev udarbejdet på en usædvanlig baggrund. Når vi nu, efter et år med dyb krise og store omvæltninger, ser vaccinationsprogrammet accelerere i hele Europa, mens begrænsningerne fra nedlukningen begynder at lette, føles udsigten til et økonomisk opsving inden for rækkevidde. Samtidig forbliver meget dog usikkert. Vores undersøgelse har fremhævet en stædig optimisme blandt SMV’er, hvad angår udsigterne til genopretning, kombineret med en pragmatisk bevidsthed om behovet for at tilpasse sig den “nye normal” efter coronapandemien.

“For SMV’er er den største mulighed – og trussel – at tilpasse forretningsmodellen ved hjælp af teknologi og fleksibelt arbejde efter pandemien. De, der lykkes med denne overgang, vil være i en bedre position ift. at overleve og blomstre. Da det er vigtigt at sikre, at SMV-segmentet fortsætter med at tilpasse sig og lykkes, når økonomien er tilbage til normalen, peger disse fund på områder, hvor der er brug for yderligere politisk støtte til virksomhederne, også efter pandemien.