"Selvom softwarerobotterne så dagens lys for omkring 20 år siden, så er det først nu, de er ved at blive allemandseje,” siger Casper Guldager," senior management konsulent for New Tech i KPMG.

Jytte fra Nykredit er heldigvis ikke gået for i dag

Pling! Endnu en mail lander i indbakken hos Jytte i Nykredit, og endnu engang er det Nykredits nye utrættelige kollega, der leverer de nødvendige informationer.

Uanset hvornår på dagen Jytte bliver spurgt, får kollegaerne svar inden for 5-10 minutter, hvilket gør hende til en af de mest effektive medarbejdere i organi­sationen.

Misundelse er der dog ingen af fra kollegaerne. For det betyder blot, at de ikke selv skal bruge tid på at indsamle informationerne, men i stedet kan fokusere på at betjene kunderne.

Jytte er dog ikke en helt normal medarbejder. Hun er en kunstig softwarerobot, der hver dag hjælper med indsamle, sortere og sende informationer til kunderne.

Softwarerobotten bliver din nye kollega

Med ansættelsen af Jytte, som én af i alt ca. 30 robotter, er Nykredit blevet en af de mange virksomheder, der i disse år investerer massivt i udvikling af softwarerobotter.

”Selvom softwarerobotterne så dagens lys for omkring 20 år siden, så er det først nu, de er ved at blive allemandseje. De er blevet lettere og billigere at udvikle samtidig med, at behovet for dem er steget i takt med den øgede mængde data, som virksomhederne indsamler,” siger Casper Guldager, senior management konsulent for New Tech i KPMG.

Faktisk forventer man, at markedet for softwarerobotter vil stige fra en global omsætning på 3,6 mia. kr. i 2017 til 14,4 mia. kr. i 2021.

Robotterne udvikles simpelthen til at fungere ovenpå de eksisterende systemer, og tilgår data som enhver anden medarbejder ville gøre det. De behøver blot et login til de forskellige systemer samt nogle ugers god oplæring, før de er kørende.

Nye GDPR-krav fik Jytte ansat

I Nykredit startede behovet for Jyttes kompetencer med indførelsen af Persondataforordningen, der medførte en række krav til, at man som virksomhed skal kunne dokumentere, hvilke informationer man har liggende om den enkelte kunde.

Som finansvirksomhed benytter Nykredit en lang række komplekse it-systemer, hvor det typisk vil tage en normal medarbejder 2-3 timer at finde og sammensætte alle de relevante kundedata, så de efterfølgende kunne sendes som en pdf-fil til kundens e-Boks.

”Da vi ikke på forhånd kunne forudsige, hvor mange sager vi fik på dette område, var det oplagt at kigge på softwarerobotter, da de hurtigt kunne klones og skaleres, hvis der var behov for det. Derfor valgte vi at udvikle Jytte,” siger Susanne Fischer-Rasmussen, seniorkonsulent i Nykredit.

Det tog dem da også blot 12 uger at kode og oplære Jytte, før hun var klar til sin første arbejdsdag på kontoret.

Ikke uden udfordringer at ansætte en robot

Mod forventning var det dog ikke programmeringen og oplæringen af Jytte, der i starten var den største udfordring. Det var det derimod at få ansat hende.

For selvom hun i bund og grund blot er et stykke software, så bevæger hun sig på samme it-brugerflader, som de menneskelige medarbejdere.

Det vil sige, at hun har brug for et medarbejderlogin. Et login som man ofte først kan få, når man er registreret som medarbejder i en virksomheds HR-system.

Men hvad gør man, når den pågældende medarbejder ikke har et CPR-nr. og en bankkonto eller har brug for feriedage og mus-samtaler?

”Det med at få oprettet Jytte med medarbejderadgang i de forskellige systemer kan være en uforudset udfordring. Men heldigvis lykkedes det at få hende ansat, selvom hendes kontrakt nok ender med at se lidt anderledes ud end de andre medarbejderes,” fortæller Susanne Fischer-Rasmussen med et smil.

I dag har Nykredit da også flere softwarerobotter ansat, og der er blevet etableret et decideret robotudviklingskontor, da efterspørgslen på flere af disse kollegaer er stigende fra virksomhedens forskellige afdelinger.

Alle virksomheder vil have en om nogle få år

Brugen af softwarerobotter startede oprindeligt for 3-5 år siden i backoffice i finansverdenen, hvor arbejdet med store datavolumer gjorde det naturligt at få ansat en robot.

I dag er det dog noget, man ser i alle brancher og virksomhedsstørrelser.

”Vi ser flere og flere, der bruger f.eks. chatbots og sagsbehandlerrobotter i deres frontoffice samt softwarerobotter, der nu taler sammen med andre robotter. Jeg er da heller ikke i tvivl om, at softwarerobotter snart vil være ligeså naturlige at bruge som et Excel-ark, og noget som alle virksomheder har i en eller anden form,” udtaler Casper Guldager.

Han forudsiger også, at man ligesom med cloud-løsninger snart vil se Robot-as-a-Service, hvor virksomheder kan leje en skræddersyet softwarerobot til at håndtere diverse dataindsamlinger for dem mod en fast månedlig betaling.

Rune Fick Hansen, IT-Branchen

Tags: ,
Sådan kommer du i gang

Sidder man i en virksomhed, hvor man gerne vil i gang med at benytte softwarerobotter, så er der et par gode råd fra Nykredit og KPMG:

  • Være tydelig om, hvad automatiseringen skal hjælpe med. Er det f.eks. færre fejl, håndtering af peak-perioder, hurtigere opgave­løsning eller?
  • Er systemerne og processerne digitale og regelbaserede nok til, at en softwarerobot ville kunne løse opgaven
  • Få styr på processerne. De skal være klarlagt og skitserede, inden man går i gang. Ellers skal man igennem en masse udviklingsiterationer
  • Træn robotten i, hvad den skal gøre, når den møder afvigelser og data, der ikke er fuldstændigt
  • Husk løbende at sende dine robotmedarbejdere på opkvalificerings­kurser – f.eks. når man indfører nye arbejdsgange eller processer