Sponseret af ROB-EX

Foto: De Danske Gærfabrikker

De Danske Gærfabrikker øger kapaciteten med 15-20 % ved hjælp af produktionsplanlægning

Vi har haft en tilbagebetalingstid på vores investering i ROB-EX på bare tre måneder. Vi har øget vores produktivitet så meget, at hvor vi før var pressede, kan vi nu sagtens nå det, vi skal. Der er tale om 15-20 % kapacitetsstigning pga. ROB-EX,” siger Gert Fogh, logistikchef hos De Danske Gærfabrikker

”Jeg vil gerne rose ROB-EX for at gøre det nemt at se, hvor vi har plads til at producere mere. Vi har fuld transparens og kan se, hvor lang tid, hver eneste proces tager – det kunne vi slet ikke overskue før. Hvis en maskine bryder ned, kan vi komme meget hurtigere op at køre igen, og vi kører simpelthen bare mere produktion igennem med ROB-EX.”

ROB-EX viser den ekstra kapacitet, der faktisk ér til rådighed

De Danske Gærfabrikker er en procesvirksomhed, hvor de forskellige faktorer på fabrikken er afhængige af hinanden fra start til slut.

”Det gør en stor forskel, at vi kan se afhængighederne mellem maskinerne – vi kan se, hvor vi har fri kapacitet og lynhurtigt overskue forholdene og fx svare på, om vi kan tage en ekstra ordre ind. ROB-EX illustrerer afhængighederne visuelt, så vi kan se de kapacitetshuller, vi ikke får udnyttet nu – det kunne vi ikke før,” forklarer Gert Fogh.

En kompleks produktion kræver en fleksibel løsning

Med over 200 forskellige slags gær er produktionen hos De Danske Gærfabrikker præget af høj kompleksitet. ROB-EX indeholder funktioner, der automatisk planlægger og styrer de mange operationer til håndtering af gæren. Ved at oprette regler i ROB-EX tager planlægningsløsningen højde for begrænsninger, muligheder og regler for de forskellige tanke og rørforbindelser, så de mange gærprodukter ikke kommer i forbindelse med hinanden.

Når en leverandør pludselig gerne vil levere før tid eller bliver forsinket, så kan vi lynhurtigt se, om det er muligt
Gert Fogh

”Vi planlægger hele processen i ROB-EX, helt frem til det færdigpakkede produkt, som er tørgær eller gærekstrakt klar til afsendelse. Nogle af processerne varer 4-5 dage og andre helt op til 6 uger.  Den lange planlægningshorisont var en af de afgørende faktorer for beslutningen om at implementere ROB-EX. Løsningen passer 100 % til vores produktion,” siger Gert Fogh.

Vi har fået styr på leveringstider og lagerbeholdning

De Danske Gærfabrikker har mange interne kunder, fx flere søstervirksomheder, der er afhængige af deres produkter. Med ROB-EX kan Gert Fogh helt præcist fastsætte, hvornår produkterne er færdige og estimere, hvornår, der er brug for råvarer og hjælpestoffer. Det giver meget mere ro i huset, siger han:

”Når en leverandør pludselig gerne vil levere før tid eller bliver forsinket, så kan vi lynhurtigt se, om det er muligt. Vi kan bedre styre vores lager og estimere, hvornår vi har behov for råvarer, emballage, enzymer og andre hjælpestoffer.”

Færre fejl og mindre nedetid på ­maskinerne sparer virksomheden for mange penge

Produktionen hos De Danske Gærfabrikker kører 24/7. Det betyder, at operatørerne står alene, hvis noget går galt. Tidligere måtte man afvente eller stoppe produktionen helt, fordi konsekvenserne var uoverskuelige, og det medførte fejl og sene telefonopkald.

Gert Fogh: ”Det havde store konsekvenser, både økonomisk og kapacitetsmæssigt. Hvis vi producerede noget med fejl eller noget, der ikke var plads til i tankene, kostede det rigtig mange penge! Nu har operatørerne et visuelt overblik med Gantt-diagrammet i ROB-EX og kan nemt se konsekvenserne, når de ændrer i planen.”

Tags: ,
ROB-EX A/S

ROB-EX A/S er virksomheden bag ROB-EX, et digitalt og visuelt værktøj til produktionsplanlægning, der anvendes i mange brancher og i mange lande. Vi har stor ekspertise indenfor digitalisering, planlægning og styring af produktion til både medicinal-, fødevare-, plast-, stålindustrien og mange flere.

Med ROB-EX får du en strategisk konkurrencefordel, fordi det både styrker evnen til at producere effektivt og til at skabe bedre tilfredshed hos dine kunder. En del af ROB-EX koncept­et er også at gøre det enkelt og hurtigt at komme i gang med bedre planlægning og skabe værdi for din virksomhed.