Børn er dygtige og velbevandrede i at bruge apps, men ikke så gode til at passe på deres privatliv,” siger Mikael Jensen, adm. direktør i Momio

Cybersikkerhed er gået mainstream

 “Cybersikkerhed er ikke længere bare et værn mod angreb. Hvis kunderne skal stole nok på en virksomhed til at købe produkter og services, er cyber- og datasikkerhed en nødvendighed.”

Det sker ikke kun for store virksomheder eller for brugere med lemfældig omgang med deres NemID. Det er en konstant trussel, der kan ramme hvem som helst, når som helst.

”It-sikkerhed og udfordringer med it-kriminalitet har været der i rigtig mange år. Men i takt med at vi er blevet mere digitaliserede, er udfordringen og truslen blevet større. Så det er gået fra at være noget, der sker lidt i det skjulte og ikke har haft de store konsekvenser, til at være blevet synligt og få større konsekvenser,” siger Morten Rosted Vang, Chefkonsulent i Dansk Industri.

Den voksende, digitale sfære betyder, at der er flere steder at angribe, og at konsekvenser af et angreb kan lægge virksomheder og offentlig infrastruktur ned. Derfor har cybersikkerhed de seneste år også fået plads hos Forsvarets Efterretningstjeneste, der vurderer truslen i samme sætning som terror.

Skal man løfte udfordring med stigende cybertrusler, er det ikke bare samfundet og virksomheder, der skal tage ansvar – det er også os selv som forbrugere, som selv skal noget og efterspørge større sikkerhed
Morten Rosted Vang, chefkonsulent i Dansk Industri

Samtidig er forbrugerne blevet meget mere opmærksomme på, hvordan deres data bliver behandlet. Og det er vigtigt.

”Skal man løfte udfordring med stigende cybertrusler, er det ikke bare samfundet og virksomheder, der skal tage ansvar – det er også os selv som forbrugere, som selv skal noget og efterspørge større sikkerhed,” siger Morten Rosted Vang.

At det bliver et vigtigt fokusområde for danske virksomheder i nær fremtid, slog erhversministeren i starten af november fast, da han roste en kommende mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse, der skal gøre det nemmere at gennemskue, hvilke virksomheder, der behandler brugernes data sikkert og ansvarligt.

Sikkerhed er ny kampplads for data

Momio har siden 2013 udviklet en social platform målrettet børn, som har fået 800.000 brugere i Nordeuropa. Et medie hvor børnene kan være trygge med vennerne og lære god medieskik. Men også et medie, der er et alternativ til de sociale medier til vokse, som eksempelvis Facebook, der er gennemkommercialiserede og har brugerdata som kerneforretning.

”Vi har et Nordisk udgangspunkt, som handler om etisk kunstig intelligens og dataminimering. Børn er dygtige og velbevandrede i at bruge apps, men ikke så gode til at passe på deres privatliv,” siger Mikael Jensen, adm. direktør i Momio.

Fordi det er en app til børn, er data og sikkerhed tænkt på en ny måde. Selvom platformen er reklamefinansieret, får tredjeparter ikke adgang til at målrette reklamer gennem brugerdata. Og senest har Momio lavet en light-version af appen, der slet ikke samler data om brugerne.

Med den indsats virksomheden allerede har lagt i ansvarlig dataanvendelse, hilser den en mærkningsordning velkommen, så de kan bruge indsatsen mere aktiv til at hverve brugere.

”Vi er oppe imod giganter som Facebook, Google og Tiktok, som forældrene kender. De kender måske ikke Momio, men hvis vi har mærket, så kan forældrene i hvert fald være sikre på, at vi lever op til de ting, vi siger, og at nogle eksterne har certificeret det. Og det vil give en styrke til virksomheder af vores størrelse, som kan få brugerne til at vælge os, fordi vi er bygget på ansvarlig databehandling,” siger Mikael Jensen.

Bred konkurrencefordel

Dansk Industri er selv med i konsortiet, der har fået 18 millioner kroner til at gøre mærkningsordningen til virkelighed, og er stolte af, at vi som det første land i verden får en ordning der kombinerer it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse.

”Med mærkningsordningen kommer der forhåbentlig en større gennemsigtig på, hvem der tager cybersikkerhed og dataanvendelse alvorligt, så man både som forbruger og virksomhed kan til- og fravælge virksomheder og samarbejdspartner – alt efter om de tager ansvar og passer på ens data,” siger Morten Rosted Vang.

Organisationen tror nemlig på, at det kombinerede fokus på traditionel it-sikkerhed og anvendelse af persondata kan give danske virksomheder en konkurrencefordel.

”Det er rigtig vigtigt, at man tager stilling – både som virksomhed, men også som individ og forbruger. Ikke fordi vi skal gøre det på samme måde allesammen – man skal bare tage stilling. Det skal være gennemskueligt, og bruger man en service gratis, skal man tage stilling til, om man er villig til at betale med sin persondata i den sammenhæng,” siger han.