Sponseret afDS Staalprofil

Byggeri i to plan med sadeltag beklædt med DS Nordic Klikfals stålplader belagt med GreenCoat®. Mod nord er facaden domineret af en karnap, og mod syd er der åbnet helt op med store vinduespartier ud mod haven og træterrassen. Træbeklædningen er høvlet dansk cedertræ i lister, der er hhv. vandret og lodret orienteret. Læmure i træ i forlængelse af facader mod øst og nord skaber læ og rum til ophold i haven.

Stærk og bæredygtig stålpladebeklædning af tag og facade

DS Nordic Klikfals fra DS Stålprofil giver helt nye kreative og designmæssige muligheder i et gennemtestet, stærkt og miljøvenligt materiale. Med GreenCoat® overfladebehandling har stålprofilerne samtidig en høj farvebestandighed og en finish, der er ekstremt modstandsdygtig overfor korrosion og UV-bestråling samt ridser og snavs. Produktet er testet på adskillige udendørslokaliteter i barske miljøer over hele verden.

 

Arkitekternes foretrukne

DS Nordic Klikfals er vores nyeste og mest eksklusive profil, som giver dig en arkitektonisk stilren tag- og facadeløsning uden synlige skruer. Stålprofilet er arkitekternes foretrukne på grund af dets moderne og tidsløse look og de mange muligheder indenfor materialer og design. Samtidig gør designet på DS Nordic Klikfals den til et økonomisk stærkt alternativ i forhold til langt dyrere beklædningstyper.

Optimal livscyklus – Minimal miljøpåvirkning

Genanvendelighed og en bæredygtig livscyklus er altafgørende parametre i fremtidens byggeri. Også når det gælder byggeri med stål. Derfor tilbyder vi, som den eneste certificerede partner i Danmark overfladebehandlingen GreenCoat®, hvor en betydelig del af den traditionelle fossile olie i farvebelægningen er erstattet af svensk rapsolie. GreenCoat® har en afgørende rolle i mange nye, spændende byggeprojekter, hvor de miljømæssige hensyn spiller en stor rolle. GreenCoat® dokumenterer i deres ”Environmental Product Declaration”, hvorfor denne unikke, patenterede løsning fra SSAB reducerer miljøpåvirkningen betydeligt, så produktet dermed er markedets grønneste tilbud til både tag og facade. Stål er et af de få materialer, der er 100% cirkulært. Det betyder, at materialet kan bruges igen og igen effektivt uden tab af hverken egenskaber eller ydeevne – og uden der skabes farligt affald. Det er let at genbruge og afgiver mindre CO2 under dens produktion end andre almindelige byggematerialer. På ds-staalprofil.dk kan du læse mere om livscyklusfaserne, produktindhold såvel som produktion, og hvordan man bedst kan genanvende materialerne.

En ambitiøs fremtidsvision: HYBRIT – Fossil-fri stål

Det er et overordnet mål, at al produktion af stål skal være fossil-fri inden 2035. Målet er at skabe verdens første fossil-frie teknologi til stålfremstilling, stort set uden CO2-afsæt. Som følge heraf bliver biproduktet ved stålfremstillingen derfor vand i stedet for CO2. Allerede i dag udsender SSAB’s højovne 7% mindre CO2 end EU-gennemsnittet. Gennem teknologi-initiativet HYBRIT er målet praktisk talt at eliminere alle CO2-afledninger i stålfremstilling.

Vi arbejder med ”Vugge til vugge” filosofien

Hovedtanken i vugge til vugge produktionsfilosofien er enkel at beskrive: Alt hvad der bliver produceret skal i alle produktets livsfaser kun forårsage et minimum af spild. DS Stålprofil sikrer gennem samarbejde og partnerskaber i hele værdikæden, at alle materialer er uskadelige og indgår i et teknisk eller biologisk kredsløb. I produktionen anvendes fornybare, brugte eller genbrugelige materialer, og det sikres, at brugte materialer kommer tilbage i kredsløb. Det kan være gennem take-back ordninger eller gennem partnerskaber med andre virksomheder.