Sponsoreret af Columbus

Lars Visbech Sørensen, administrerende direktør i Food & Bio Cluster Denmark

Innovation skal omstille og udvikle fødevareindustrien

Food & Bio Cluster Denmark er en af Danmarks 14 nationale klynger. Her arbejder såvel små som store aktører i fødevareindustrien sammen om at gøre en hel branche klar til den digitale transformation, der er nødvendig for at leve op til fremtidens forbrugerkrav.

Innovation spirer ofte nede fra det lag, der udgøres af små og mellemstore virksomheder samt opstartsvirksomheder. Dermed ikke sagt, at store virksomheder ikke er innovative, men på de bonede direktionsgulve, kan der være en tilbøjelighed til at bøje sig for vanens magt. Til gengæld har store virksomheder de muskler, der skal til, så innovation for alvor kan sparkes ud over rampen.

Derfor er samarbejde og netværk essentielt. For når de små prikker de store på skulderen og siger ”Nu skal I bare se en god idé, vi har fået”, er det lige præcis i det sweetspot, at magien kan ske. I dag har Danmark 14 nationale klynger, og Food & Bio Cluster Denmark er en af dem. Her har man siden efteråret lige præcis arbejdet på at formalisere det netværksbaserede samarbejde, der er så vigtigt.

Skærpede forbrugerkrav

”Det skal danne grundlaget for fornyelse i fødevarebranchen. En fornyelse, der især modnes af forbrugernes skærpede krav til bæredygtig produktion og ikke mindst større forventninger til fleksibel levering efter behov. Det betyder helt nye udfordringer for såvel det lokale supermarked som for webbutikken”, siger Lars Visbech Sørensen, der er administrerende direktør i Food & Bio Cluster Denmark.

Fællesnævneren for at kunne opfylde forbrugernes forventninger hedder data. Data hvis opgave det er både at dokumentere produkternes kvalitet og sørge for sporbarhed hele vejen gennem forsyningskæden. Lige fra landbrug eller gartneri til de ligger i den enkelte forbrugers kurv. Ganske som i så mange andre brancher er kodeordet for fødevarebranchen i den sammenhæng digital transformation.

Hent hele magasinet om teknologi og bæredygtighed i fødevaresektoren.

Teknologi som fællesnævner

”Som branche skal vi nemlig være parat til at imødekomme forbrugernes ønsker om helt nye typer af fødevarer”, siger Lars Visbech Sørensen videre. Samtidig understreger han vigtigheden af at være bevidst om, hvorledes teknologi kan være med til at mindske madspild gennem mere rationel produktion samt effektiv distribution igennem forsyningskæden. Også her spiller data en vigtig rolle.

”Det er i mange sammenhænge helt nyt for fødevarebranchen. Derfor er vi nødt til at kigge mod og lære af andre brancher, f.eks. robotteknologien. Der er nemlig ikke nogen tvivl om, at robotter også kommer til at spille en stor rolle i såvel primærproduktionen som andre steder i forsyningskæden”, uddyber Lars Visbech Sørensen. Derfor er man vågen overfor alle nye og interessante forretningsideer, der dukker op i netværket.

Har også fokus på klimaet

Han påpeger dog, at man ikke er startet helt på bar bund i klyngen, da den er opstået som en fusion af fire eksisterende organisationer, der alle har arbejdet med fødevareteknologi, herunder nye produktionsmetoder. To relativt nye tendenser er således Vertical Farming i væksthuse, som er en ny produktionsmetode med lavere miljøbelastning, og Urban Farming, der kan være med til at skabe lokal produktion, hvilket mange forbrugere efterspørger.

”Det betyder, at vi ligeledes er tæt knyttet til universitets- og forskningsmiljøet”, siger Lars Visbech Sørensen. Selv om Food & Bio Cluster Danmark er et resultat af den nationale klyngestrategi, lægger han vægt på, at den ikke er politisk drevet, men derimod drevet af en hel branche, der er dedikeret til at skabe grøn omstilling, hvor ny teknologi spiller en afgørende rolle.

Hent hele magasinet om teknologi og bæredygtighed i fødevaresektoren.

Tags: , ,
Vidensbaseret innovation og samarbejde

Food & Bio Cluster Danmark er en fusion af Agro Business Park, Danish Food Cluster, Nordjysk FødevareErhverv og Videncenter for Fødevareudvikling. Klyngen så dagens lys i efteråret 2020 i forbindelse med, at regeringen offentliggjorde den nationale klyngestrategi. Medlemslisten tæller ca. 270 virksomheder, der spænder fra små opstartsvirksomheder over fødevaregiganter som Arla til universiteter, kommuner og it-virksomheder som Columbus.

Food & Bio Cluster har fokus både på fødevarer og bioressourcer. Klyngen er skabt for at styrke vidensbaseret innovation og samarbejde på tværs af hele værdikæden såvel nationalt som internationalt. Den er den direkte indgang for danske og internationale virksomheder og videninstitutioner til netværk, forretningsudvikling, innovation og finansiering.