Digitale løsninger kan gøre det nemmere for virksomheder at følge med efterspørgslen og undgå at takke nej til ordrer. Det kan fx være gennem intelligente computere, robotter og overvågning af produktionen. Foto: Colourbox

Opfordring til erhvervslivet: Brug opsvingstiden på digital omstilling

Dansk økonomi vokser med høj hastighed. I opgangstider kan virksomhederne bedre ruste sig til fremtiden. Og ­fremtidens konkurrenceevne handler langt hen ad vejen om, hvordan virksomhederne klarer sig i den digitale o­mstilling. Så der er god grund til at komme i gang eller videre med den digitale omstilling.

Danske virksomheders overskud er mere end fordoblet fra 2010 til 2017. Samtidig er Danmark det mest digitale land i EU. Når virksomhederne er digitale, er de som regel også ret produktive. Således også de danske. Men vi kan ikke hvile på laurbærrene. Vores nabolande rykker stærkt på den digitale dagsorden. Så vi skal følge med.

Det er rettidig omtanke at investere i fremtiden, når der som i dag er rum til det.

Med dette indlæg har jeg derfor ét budskab til danske virksomheder: Brug det økonomiske opsving til at investere i digitalisering. Det er en investering i både nutiden og fremtiden. Det gælder langt de fleste virksomheder i almindelighed, og de små og mellemstore i særdeleshed.
Det er værd at slå et slag for digitalisering af tre grunde. For det første kan digitalisering gøre virksomhederne mere konkurrencedygtige. Det gør i sidste ende vores samfund rigere. For det andet er investering i digitalisering også en investering i medarbejdere. Og for det tredje kan digitalisering forlænge opsvinget og gøre os mere robuste over for økonomiske udsving, hvor vi har brug for at stå stærkt i den internationale konkurrence.

Øget konkurrenceevne gør samfundet rigere

Virksomheder, der øger deres produktivitet gennem digitalisering, kan forøge deres indtjening. Det kommer i sidste ende hele samfundet til gode gennem øget velstand.

Digitale løsninger kan gøre det nemmere for virksomheder at følge med efterspørgslen og undgå at takke nej til ordrer. Det kan fx være gennem intelligente computere, robotter og overvågning af produktionen.

Mange af Danmarks store virksomheder arbejder allerede med at styrke deres førerposition gennem digitalisering. I dag er vi det land i verden med sjette flest industrirobotter pr. medarbejder.

Digitale løsninger er motoren i udviklingen af nye forretningsmodeller, som både herhjemme og i udlandet står for en stor del af væksten.

Det er positivt for dynamikken i dansk økonomi.

Investering i digitalisering er også investering i medarbejdere

Danske virksomheder hungrer efter kvalificeret arbejdskraft. Hvis virksomhederne ikke kan få den kvalificerede arbejdskraft, de har brug for, kan det i sidste ende kortslutte det økonomiske opsving. Det er ingen tjent med.

Det er ledere og medarbejdere, der skal bruge teknologiske og digitale redskaber. Teknologi kan også erstatte nogle arbejdsgange ved fx at automatisere produktionen af en vare. Anvendelse af ny teknologi kan i nogle tilfælde lette presset på arbejdskraft. Men det er afgørende at investere i medarbejderes kompetencer for at få det optimale ud af mulighederne ved ny teknologi.

Når virksomhederne investerer i digitalise­ring er det altså ikke bare ­investeringer i robotter eller comput­ere.
Det er også ­investeringer i ­medarbejdernes ­kompetencer.
Rasmus Jarlov

Når virksomhederne investerer i digitalisering er det altså ikke bare investeringer i robotter eller computere. Det er også investeringer i medarbejdernes kompetencer. Og flere skal uddanne sig inden for de områder, som virksomhederne efterspørger. Det er et fælles ansvar; den enkeltes, virksomhedernes og samfundets.

Digitalisering kan forlænge ­opsvinget og øge dansk økonomis robusthed

I dag vokser dansk økonomi stærkt. Men på et tidspunkt risikerer opsvinget at ebbe ud. Fx hvis virksomhederne ikke kan ansætte de medarbejdere, de har brug for, eller der ikke investeres nok i virksomhederne. Gør vi noget nu, kan vi udskyde det tidspunkt.

I Danmark kan vi glæde os over, at medarbejderne har høje lønninger, fordi virksomhederne er meget effektive. Det gør det samtidigt ekstra vigtigt, at vi har fokus på, hvordan vi kan reducere omkostninger i produktionen. Digitalisering kan øge en virksomheds produktivitet, så den står stærkere i konkurrence mod andre virksomheder på markedet. Det kan være en industrivirksomhed, der investerer i robotter på samlebåndet eller et advokatkontor, der investerer i intelligent software, der kan effektivisere sagsbehandlingen. Gennem digital omstilling kan virksomhederne se deres forretningsgange og koncepter igennem, opgradere, eller udvikle nytænkende måder at drive forretning på. Det ruster virksomhederne til den fremtidige konkurrence.

De næste skridt for Danmarks digitale fremtid

Regeringen arbejder hele tiden på at understøtte virksomhederne, også i den digitale omstilling. Og vi har allerede gjort meget.
For næsten præcist et år siden tog regeringen et vigtigt skridt med lanceringen af Strategi for Danmarks digitale vækst.
Som en mindre virksomhed kan det være svært at overskue digitale muligheder i en travl hverdag. Det kan de have brug for hjælp til. I efteråret har vi fx hjulpet 64 små og mellemstore virksomheder med at komme i gang med digital omstilling og e-handel. Og hjælp til flere er på vej.

Regeringen har også etableret Teknologipagten, som skal bidrage til at styrke danskernes tekniske og digitale kompetencer, så også kommer virksomhederne til gavn. Tilslutningen er meget stor, og der er allerede mere end 70 projekter i gang med mere end 550 deltagende virksomheder, skoler, organisationer mv.

Regeringen præsenterer snart opfølgningen på Disruptionrådets drøftelser. På den baggrund nedsætter vi også et dataetisk råd. Og følger op med at lancere en national strategi for anvendelse af kunstig intelligens.

Den 14. marts holder regeringen Digitalt Topmøde for første gang. For digital omstilling er et fælles ansvar – men kan også være til fælles bedste.

Rasmus Jarlov, erhvervsminister (K)