Sponseret af SAP Danmark

Fokus bør være på at virksomheden får en digital kerne, at alle deres værdiskabende kerneprocesser bliver digitaliseret. Det betyder at du får ­adgang til nye data, og de giver igen nye forretningsmuligheder og et nyt syn på, hvordan din forretning ser ud. Data er en forudsætning for den intelligente virksomhed,” siger Jesper Schleimann.

Den intelligente virksomhed

I takt med at den digitale transformation vinder indpas, så oplever danske virksomheder også en øget kompleksitet i deres forretning. SAP har specialiseret sig i at hjælpe virksomheder godt i gang med digitaliseringen

”Kompleksiteten er blevet enorm, og når vores kunder kigger på de muligheder de har for at drive forretning, så kan de ikke overskue det. Det betyder at den traditionelle måde vi tilgår vores kunder på hele tiden ændrer sig. Standardløsningen er ikke rigtig relevant længere, i stedet fokuserer vi på samarbejde og på løsninger udviklet sammen,” forklarer Gitte Winther Bruhn, Customer Innovation Presales Manager hos SAP Danmark A/S.

For SAP betyder det at når kunder henvender sig for at få hjælpe til at komme videre med deres digitale transformationsrejse, så er en stor del af opgaven at facilitere processen fra oplevet kaos til en ny løsning eller måske en helt ny profitabel forretningsmodel.

”Ud fra kaos får vi sammen skabt en løsning vha Design Thinking metodikken. Men det kræver at både vi og vores kunder stiller med eksperter, så vi både har overblik over løsninger, problemer, forretning og kundens it,” påpeger Gitte Winther Bruhn.

Virksomheder har brugt mange år på at digitalisere sekundære processer, de såkaldte støttefunktioner som f.eks. HR og finans. Men det er ikke der værdiskabelsen for virksomheden ligger, mener Jesper Schleimann, Nordic CTO hos SAP Danmark A/S.

”Fokus bør være på at virksomheden får en digital kerne, at alle deres værdiskabende kerneprocesser bliver digitaliseret. Det betyder at du får ­adgang til nye data, og de giver igen nye forretningsmuligheder og et nyt syn på, hvordan din forretning ser ud. Data er en forudsætning for den intelligente virksomhed,” siger Jesper Schleimann.

Forretningsmodellen skal gentænkes

Ved at få kerneprocesser og –ydelser gennemdigitaliseret, kan forretningsmodellerne ligeledes digitaliseres, og kunderne kan serviceres bedre og langt mere individuelt.
”Der er naturligvis udfordringer, for hvordan løfter man den opgave samtidig med at forretningen skal drives videre, og hvordan skaber man samtidig en innovationskultur? Det er opgaver ledelsen skal have styr på, og en Change Management opgave,” siger Jesper Schleimann og fortsætter:

”Det er nødvendigt at gentænkte hele din forretningsmodel og samtidig have medarbejderne med på rejsen.”

Sammen med kunden skal vi forstå forretningen, så vi kan komme med den optimale løsning, og så sikrer vi rammen for at det hele fungerer. Gitte Winther Bruhn.

Kunden skal dog ikke stå alene med det. SAP hjælper og udfordrer deres kunder i processen med at få afdækket den reelle udfordring, så der sammen kan nås et optimalt produkt.
”Sammen med kunden skal vi forstå forretningen, så vi kan komme med den optimale løsning, og så sikrer vi rammen for at det hele fungerer. På den måde kan kunden få konsensus i virksomheden, så løsningen bliver et stærkt fælles projekt,” forklarer Gitte Winther Bruhn.

Tænk struktureret

Det er også vigtigt at det ikke er IT-afdelingen der tager beslutningen om, hvad der skal digitaliseres hvordan i virksomheden.

”Digitalisering er forretningskritisk og derfor er det noget den administrerende direktør og bestyrelsen skal være dybt involveret i. De ved hvad deres kunder vil have og hvilke processer der driver forretningen. På den måde kan man identificere hvor man skal starte og hvordan man får arbejdet sig henimod at blive en intelligent data drevet virksomhed,” pointerer Jesper Schleimann.
Det er en kompleks rejse, og derfor er det vigtigt at bruge en struktureret metode.

”Digitalisering kræver god viden om virksomhedens processer og kunder,” siger Gitte Winther Bruhn.

”Og så skal der være en forståelse for, at digitalisering ikke er et IT-projekt, som afsluttes, men derimod er et kontinuerligt forandrings hjul, hvor man hele tiden skal kunne tilpasse sig kunder og marked og dermed handler om virksomhedens overlevelse. ,” slutter Jesper Schleimann.