Sponsoreret aftimengo

Alle virksomheder er lige når det gælder it-sikkerhed

Cloudteknologi gør det i dag muligt for alle virksomheder uanset størrelse at opnå samme grad af it-sikkerhed. Processen er så at sige blevet demokratiseret, så alle virksomhedsledere kan sove roligt om natten. Takket være Microsoft 365 og timengo Advisory Service.

God it-sikkerhed handler i høj grad om at sikre sammenhængskraft i virksomheden på tværs af alle funktionsområder. Det betyder således også, at god it-sikkerhed skal være integrereret i hele it-infrastrukturen og ikke blot være klistret på som et appendiks. Men dermed opgiver mange mindre og mellemstore virksomheder på forhånd at følge med i de sikkerhedsmæssige udformninger.

God it-sikkerhed hænger dog ikke sammen med virksomhedens størrelse. Takket være cloudteknologi er det nemlig muligt at tilbyde præcis samme grad af sikkerhed til såvel den lille virksomhed som den globale koncern. Sikkerhedsvirksomheden timengo har lanceret tjenesten Advisory Service, hvor kunderne for et fast, månedligt beløb sikres, at deres Microsoft 365 cloudløsning udgør en komplet sikkerhedsplatform, der løbende opdateres.

Samme it-sikkerhed for alle

”Man kan sige det på den måde, at it-sikkerhed har gennemgået en demokratiseringsproces. Vi har et meget tæt samarbejde med Microsoft og kan derved facilitere alle de opdateringer, vores kunder har brug for uden, at de overhovedet behøver tænke på bits eller bytes. De kan i stedet koncentrere sig om deres forretning”, siger Martin Lundsgaard, der er partner og CTO i timengo.

Han fremhæver en markant mindsket risiko for angreb med tab af data til følge, idet kunderne gennem tjenesten får adgang til et samlet cyberforsvar fra Microsoft, der konstant er opdateret mod de nyeste trusler. Desuden fremhæver han en forudsigelig økonomi, en fast pris for sikkerhed samt vedligehold og ikke mindst mindskede kompetencekrav. Netop mangel på kompetence og mangel på fokus er store udfordringer for virksomhederne.

Download e-bog: De 5 mest oversete sikkerhedsfunktioner i Microsoft 365

Lederne har for lidt indsigt

Toplederne i de danske virksomheder ved nemlig for lidt om, hvilke konsekvenser truslen fra cyberspace potentielt udgør for deres virksomhed. Det viser en undersøgelse fra IT Universitetet og Syddansk Universitet. En af hovedkonklusionerne i rapporten er, at knapt halvdelen – 48 pct.- af de ansvarlige for it-sikkerhed og databeskyttelse erkender, at sikkerhedsprocedurerne i de virksomheder, de arbejder i, langt fra altid overholdes.

Årsagerne hertil kan være mange, men en af de mest bekymrende er, at virksomhedens ledere har for lidt indsigt i cybersikkerhed. Dertil kommer udfordringer som mangel på tid samt ressourcer og, at procedurerne griber ind i organisationens arbejdsgange på en måde, så de ganske enkelt tilsidesættes. Det samlede billede er dermed, at cybersikkerhed er et underprioriteret område i virksomhederne.

Både store og små halter efter

Undersøgelsen – ”Assesment on the Status of CyberSecurity in Denmark” – dokumenterer et nedslående billede af it-sikkerheden blandt danske virksomheder. Ledernes ringe indsigt i området afsløres i rapporten eksempelvis af, at blandt de små og mellemstore virksomheder har kun 26 pct. et dedikeret budget til cybersikkerhed. Samme triste billede gør sig gældende for 68 pct. af de store virksomheder.

Demokratiseringen betyder imidlertid, at netop økonomien ikke længere behøver være en udfordring. Med vores abonnementsordning, som i virkeligheden er Sikkerhed as a Service, der bygger på Microsofts solide og gennemprøvede cloudteknologi, kan alle virksomheder opnå bundsolid sikkerhed på en enkel og brugervenlig måde”, siger Martin Lundsgaard. Et argument, han ikke er alene om at slå på tromme for.

Ledelsens ansvarsområde

I brancheorganisationen Dansk Industri siger fagleder for digital ansvarlighed og cybersikkerhed, Morten Rosted Vang, at it-sikkerhed ikke alene bør placeres hos specialister i virksomheden. Ansvaret bør være en prioriteret del af ledelsens ansvarsområde og en del af almindelige forretningsrisici. Det går ikke at reducere det til en teknisk øvelse hos specialisterne langt fra forretningen.

Ledelsesforankring kan desuden medvirke til, at der i virksomheden skabes en fornuftig balance mellem brugervenlighed og sikkerhed. Har ledelsen ikke taget valget om at sikre balancen, risikerer man i en travl hverdag, at medarbejderne selv gør det, og så er der stor sandsynlighed for, at sikkerhed viger for brugervenlighed i form af, at sikkerhedsprocedurerne tilsidesættes”, siger Morten Rosted Vang.

Download e-bog: De 5 mest oversete sikkerhedsfunktioner i Microsoft 365

Tags: , , , ,
Cybersikkerhed Advisory Service

Gå ikke glip af vigtige nyheder og sikkerhedstiltag

– bliv løbende opdateret og undgå sikkerhedsbrud

Det kan være svært at følge med i de mange ændringer og nye sikkerhedstiltag fra Microsoft.
Med Cybersikkerhed Advisory Service, får du løbende nyheder, anbefalinger og konfigurationer, du kan implementere direkte i dit sikkerhedsmiljø og holde dine brugere, enheder og data beskyttet.

 

Færre bekymringer med løbende nyheder og anbefalinger

Det er en realitet, at trusselsbilledet konstant ændrer sig. Det er derfor særlig vigtigt, løbende at overvåge og holde virksomhedens cybersikkerhedsplatform opdateret. Men det kan være både svært at holde sig opdateret, forstå og ikke mindst prioritere de mange nye og ændrede sikkerhedstiltag, vi konstant bliver mødt af.

Med Cybersikkerhed Advisory Service scanner timengo nyhedsstrømmen for dig og formidler vigtig information som vi anbefaler du handler på, for at opretholde dit sikkerhedsniveau og udnytte og aktivere de mange sikkerhedselementer i Microsoft 365.

Du kan læse mere om Cybersikkerhed Advisory Service her