DLBR og SEGES Innovation indgår i partnerskab med Copenhagen Fintech

Dansk landbrug er allerede godt i gang med at blive digitaliseret, men potentialet er stadig stort. Særligt inden for finansiel teknologi går udviklingen stærkt, og derfor indgår DLBR, SEGES Innovation og Copenhagen Fintech i et nyt partnerskab.

DLBR er et branchesamarbejde, bestående af 19 rådgivningsvirksomheder fordelt over hele landet. DLBR-virksomhederne ejes af de danske landmænd, som også udgør størstedelen af kunderne.

SEGES Innovation udfører forsknings- og innovationsopgaver indenfor landbrugs- og fødevarefaglige områder. SEGES Innovation udvikler og supporterer mange af landmandens vigtigste it-redskaber – også inden for økonomi og finansiel styring.

Mere innovation og hurtigere til markedet

Formålet med partnerskabet er at forbinde dansk landbrug med det blomstrende innovative miljø af fintech start-ups i Danmark og Norden, hvor nye trends og digitale muligheder vokser ud af. Trends og muligheder som kan booste den udvikling af finansielle teknologier i landbruget, som allerede er i gang. Potentialet for nye samarbejder er derfor stort.

Samarbejder med start-ups inden for fintech kan gøre digitale løsninger til landbruget endnu mere innovative og få dem hurtigere til markedet. Vi skal gå fra at udvikle alt selv til at bygge på standardsystemer og integrere med nye innovative løsninger. På den måde håber vi på, igennem samarbejder med start-ups, at kunne skyde nogle genveje. Derfor er partnerskabet med Copenhagen Fintech helt oplagt for os”, siger Sune Aagot Sckerl, formand for digitaliseringsgruppen i DLRB og direktør i Landbosyd.

Det er blandt andet digitale finansielle løsninger som automatisering af bogholderi og fakturaer, compliance og hvidvask, alternativ finansiering og data på bæredygtighed (ESG), der er interessante for landbrugsvirksomhederne at samarbejde om.

I SEGES Innovation udvikler og optimerer vi konstant på vores digitale økonomistyringsværktøjer blandt andet ved at implementere machine learning. Men for at følge med i udviklingen inden for fintech, har vi brug for at være tæt på økosystemet. Det kommer vi med dette partnerskab”, siger Jens Bligaard, director, Digital Solutions i SEGES Innovation.

Gennem partnerskabet får DLBR og SEGES Innovation adgang til viden og indsigt i det Danske og Nordiske fintech økosystem, specifik matchmaking med henblik på konkrete partnerskaber og mulighed for at deltage som partner i mindre forskningsprojekter inden for fintech med danske universiteter.

Landbrugsvirksomheder er som alle andre virksomheder. De har ansatte, de har et budget, de har opgaver der skal automatiseres, de har brug for finansiering, de investerer osv. Derfor får de som alle andre virksomheder brug for at digitalisere, for at få mest muligt ud af deres bedrift”, fortæller Thomas Krogh Jensen, der er administrerende direktør for Copenhagen Fintech.

Danmark og Norden har fordelen af at være stærkt digitaliseret og det gør, at fintech-løsninger kan udbyde en række af tjenester med lave transaktionsomkostninger og mere gennemsigtighed.

Tags: , , ,
Faktaboks

Om SEGES Innovation

  • Privat og uafhængig forsknings- og udviklingsorganisation indenfor landbrugs- og fødevareområdet med omkring 530 medarbejdere
  • Udfører forsknings- og innovationsopgaver indenfor landbrugs- og fødevarefaglige områder som f.eks. planteproduktion, husdyrproduktion, miljø, klima og bioøkonomi/bioenergi, cirkularitet, biodiversitet, økonomi og afsætning.
  • Udvikler, vedligeholder og supporterer mange af landmandens øvrige it-redskaber – for eksempel de programmer, landmanden bruger til at styre driften inden for kvæg, svin eller planteavl.

 

Om DLBR

  • DLBR er et branchesamarbejde, bestående af 19 rådgivningsvirksomheder fordelt over hele landet. DLBR-virksomhederne ejes af de danske landmænd, som også udgør størstedelen af kunderne.
  • Samlet set beskæftiger DLBR-virksomhederne knap 2.500 medarbejdere med rådgivning og formidling af viden til landmænd, gartnere og øvrige kunder i jordbrugssektoren. Derudover betjenes små og mellemstore virksomheder i andre erhverv. Virksomhederne i DLBR-samarbejdet leverer uvildig rådgivning inden for områder som, økonomi, jura, miljø, planteproduktion, husdyrproduktion, strategisk udvikling, virksomhedsledelse og energiproduktion

 

Om Copenhagen FinTech

  • Navn og adresse: Copenhagen Fintech, Applebys Plads 7, 1411 København
  • Grundlagt i 2016 af bl.a. Finans Danmark, Finansforbundet samt en række kommercielle partnere.
  • Non-profit forening som arbejder med innovation og iværksætteri inden for finans og fintech. Bestyrelsen består af Finans Danmark, Finansforbundet, Dansk Industri, Forsikring og Pension, Vækstfonden, Velliv, Jyske Bank, Lendme, Dreamplan, Jamii.one samt Københavns Universitet og Århus Universitet.
  • Copenhagen Fintech arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser i Dansk fintech og for at positionere Danmark og Norden som globalt centrum for teknologisk innovation i den finansielle sektor.