Sponseret af GSV

Foto: GSV

Miljøkrav i udbud er vejen til effektive CO2-reduktioner

En arbejdsgruppe under Københavns Kommune skal komme med forslag til markante CO2-reduktioner i byggeriet. Her er udbudskrav om eldrevet materiel helt oplagt, lyder det fra GSV, der som Danmarks største materieludlejer sidder med i gruppen.

 

Kikker man rundt på de københavnske byggepladser, vil man opleve masser af brølende, dieseldrevet maskineri, som ikke just leder tankerne hen i retning af klimavenligt byggeri.

Men står det til Københavns Kommune vil det billede meget snart ændre sig – ikke mindst fordi kommunen har som erklæret mål at være CO2-neutral i 2025.

Men resultaterne kommer ikke af sig selv. Og af samme grund har kommunen nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med ideer til, hvordan udledningen fra bl.a. entreprenørmaskiner kan reduceres.

Med i gruppen sidder bl.a. entreprenørvirksomhederne NCC, Per Aarsleff, Entreprenørfirmaet Nordkysten og Vejdirektoratet. Og fordi entreprenørvirksomhederne i høj grad lejer deres udstyr fremfor at købe det, er materieludlejeren, GSV, også inviteret med.

 

Et super tiltag

Det er en invitation, man er rigtig glad for i GSV, der er Danmarks største udlejningsvirksomhed indenfor bl.a. entreprenørmateriel, lifte og skurmateriel – og som selv har klimaudfordringen højt på dagsordenen.

-Vi synes, det er et super tiltag, siger adm. direktør Dan O. Vorsholt og peger på, at GSV sidste år selv var vært ved en stor konference om klimavenlige anlægs- og entreprenørmaskiner. Målet var dengang at samle og forberede branchen på de kommende CO2-krav – fra bl.a. Københavns Kommune.

Og det var rettidig omhu, for der er ingen vej udenom, siger Dan O. Vorsholt:

-Kommunen kommer ikke udenom miljøvenligt brændstof og el- og batteri drevne maskiner, hvis den vil nå sit mål, siger han og nævner, at arbejdsgruppens møder da også har handlet om at stille netop den type krav i kommunens fremtidige udbud:

-Anbefalingen fra gruppens side er, at man i udbuddene kræver, at dumpere og gravemaskiner på op til to tons enten skal være eldrevne eller batteridrevne – og at man samtidig gennemfører en effektiv kontrol af, at kravet rent faktisk bliver overholdt, lyder det.

 

Det næste naturlige skridt

Dan O. Vorsholt peger på, at byggebranchen i Danmark står for op mod 40 procent af CO2-udledningen, og at maskinerne er det næste naturlige skridt i udviklingen af en mere klimavenlig byggeproces.

-Først var det bygningens energiforbrug, der var i fokus. Så kom byggematerialernes klimapåvirkning på dagsordenen, og nu er turen så helt naturligt kommet til det maskineri, bygge- og anlægsbranchen benytter, siger han og fortsætter:

-Det er en udvikling, som vi i GSV hilser velkommen og gerne vil være en stor del af – og som sagt også en udvikling, som vi mener er helt nødvendigt, hvis Københavns Kommune skal nå sit mål i 2025 – og hvis samfundet som helhed skal lykkes med at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030.

 

Bedre udnyttelse er vejen frem

Internt i GSV har man for længst taget hul på fremtiden, og investeret massivt i miljøvenlige maskiner. Således råder virksomheden i dag over ikke mindre end 1800 stykker materiel, der drives på el- og batteri og mange, mange flere vil i komme til i nærmeste fremtid:

-Alene i 2021forventer vi, at 75 procent af vores investeringer vil vedrøre miljøvenligt materiel, siger Dan O. Vorsholt og nævner den indlysende udfordring – nemlig den højere pris for miljøvenligt udstyr.

For selvom priserne hastigt er på vej nedad, er en batteridrevet, to-tons gravemaskine i dag omkring 30 procent dyrere at leje – og ca. 20 procent dyrere når man indregner brændstofbesparelsen.

Men det er der råd for, siger direktøren:

-Vores ambition er at hjælpe kunderne med at optimere deres brug af maskinerne. I vores optik er der alt for meget udstyr ude på pladserne, der ikke bliver udnyttet 100 procent effektivt. Det står simpelthen stille for meget af tiden, siger han og fortsætter:

Det vil vi ændre på ved i højere grad at få kunderne til at benytte vores digitale platform, der kan hjælpe dem med en langt bedre flådestyring på byggepladserne og dermed reducere lejedagene. I vores data kan vi se, at det vil kunne reducere deres udgifter betragteligt, og på den måde kompensere for de øgede omkostninger”, slutter Dan O. Vorsholt.