Sponseret af Miljømærkning Danmark

Danmarks første svanemærkede lejligheder stod færdige i 2015 på Krøyers Plads i København. Siden da er antallet af svanemærkede boliger steget markant.

Firedobling i svanemærket byggeri på 3 år

Antallet af svanemærkede byggerier i Norden er firedoblet på bare 3 år. Det betyder, at antallet af færdigbyggede lejligheder, huse og daginstitutioner med Svanemærket nu er ca. 8.000, mens omkring 18.000 er under konstruktion.

En statistik fra primo 2019 fra Nordisk Miljømærkning viser markant vækst i antallet af svanemærkede byggerier. Det betyder, at der i dag findes 8.000 færdig-byggede svanemærkede lejligheder, huse og daginstitutioner i Norden, mens hele 18.000 nye er under konstruktion. Det er fire gange flere end i begyndelsen af 2016. Svanemærket byggeri er kendetegnet ved lavt energiforbrug, skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer, materialekontrol og materiale-logbog samt god kvalitet. Alt sammen noget, der er med til at fremme både FN´s verdensmål og den cirkulære økonomi.

Svanemærket som standard

MT Højgaard-datterselskabet Scandi Byg blev i 2018 den eneste danske entrepre-nør, der kan levere godkendt svanemærket modulbyggeri. I Scandi Byg har man taget en strategisk beslutning om, at miljørigtigt byggeri skal være virksomhedens fokus – en beslutning, der blev kvitteret for, da Scandi Byg i 2018 vandt Miljøprisen ved Building Awards 2018.

Vi oplever i hele Norden en fortsat stigende interesse for svanemærket byggeri fra både bygherrer, entreprenører og arkitekter. Og det tror jeg, at der flere grunde til. Dels er Svanemærket et mærke, som de fleste kender og har stor tillid til. Dels er et svanemærket byggeri meget aktuelt i en tid, hvor cirkulær økonomi og FN´s verdensmål fylder stadigt mere hos de fleste.
Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark

”Scandi Byg vil gerne tage ansvar og være med til at udbrede bæredygtigt byggeri. Som modulbygger har vi allerede mange års tradition for bæredygtigt byggeri. Nu går vi skridtet videre og har truffet en strategisk beslutning om at levere svanemærkede boliger som standard. Svanemærket giver både medarbejdere, kunder og brugere en sikkerhed for, at det færdige byggeri er opført efter alle kunstens regler i forhold til at skåne miljøet,” forklarer administrerende direktør Thomas Raunsbæk fra Scandi Byg.

En kommunal beslutning

Udvikling i antal af svanemærkede lejligheder, huse og daginstitutioner
Kilde: Nordisk Miljømærkning, statistik 2016-2018.

Også i Gladsaxe Kommune er der fokus på svanemærkede byggerier. Kommunen åbnede i 2018 sin første svanemærkede daginstitution, som lever op til krav, der både kommer miljøet og brugerne til gode:

”Vi har i Gladsaxe Kommune – som den første kommune i Danmark – taget beslut-ningen om, at alle nye børneinstitutioner fremadrettet skal bygges, så de opfylder Svanemærkets krav. Denne beslutning har vi truffet i bestræbelserne på at være en bæredygtig kommune og samtidigt bidrage til FN’s verdensmål for bæredygtig udvik-ling. Begge dele er en central del af vores kommunestrategi – Gladsaxestrategien – og hele vores måde at arbejde på, ” fortæller Trine Græse, borgmester i Gladsaxe.

Læs mere om svanemærket her

Byggebranchens stigende fokus på bæ-redygtigt byggeri understreges ligeledes i en nyere rapport fra Byggefakta: Ifølge rapporten udgjorde de certificerede projek-ter 7 procent af den samlede anlægssum i 2017 mod det dobbelte, nemlig 14 procent i 2018. I indeværende år ser dette tal ud til at vokse endnu mere, idet hele 20 procent af det planlagte nybyggeri med et budget på mere end 30 mio. kr. forventes at blive bygget med henblik på en certificering.

Fremmer cirkulær økonomi

Svanemærket er det officielle miljømærke i Norden. Svanemærket er med til at fremme cirkulær økonomi og er et stærkt redskab til at realisere FN’s 12. verdensmål om at sikre bæredygtige forbrugs- og produkti-onsformer. 95 procent af danskerne kender Svanemærket, og 63 procent af danskerne ser efter Svanemærket, når de vælger varer.

Tags: ,
Kort om svanemærket byggeri
  • Lavt energiforbrug inkl. præmiering for brug af vedvarende energi.
  • Godt indeklima vha. krav til bl.a. dagslys, ventilation og fugtsikring.
  • Lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter.
  • Lever op til strenge krav til bæredygtigt certificeret træ.
  • Gennemgang af en uvildig tredjepart af både byggeproces og det færdige byggeri.

Hør mere på Building Green i Forum

Er du nysgerrig efter at høre mere om svanemærkede byggerier, svanemærket renovering eller miljømærkede byggematerialer? Så kig forbi Miljømærkning Danmarks stand #41 på Building Green i Forum den 30. og 31. oktober 2019.