Branchedirektør Dorthe Mathiesen, Dansk Beton i Dansk Industri

Betonbranchen skal holde momentum

For et år siden var der kick-off på Bæredygtig Beton initiativ, og derfor lægger Dansk Beton og medlemsvirksomhederne nu mange kræfter i at få realiseret flere af de 35 konkrete forslag fra kataloget. Vi tager her temperaturen på bæredygtighed i betonbranchen.

I byggebranchen har der i en kort periode været danset limbo, for hvem skal gå forrest? Er det bygherrerne og rådgiverne, der skal fortælle, hvilke ønsker de har til bæredygtige løsninger fra betonbranchen, eller er det producenterne, der skal investere i udvikling og tilbyde produkter, som de endnu ikke kender efterspørgslen på?

– Vi er blevet enige om, at den diskussion ikke skal være årsag til, at vi taber momentum. Vores medlemmer intensiverer nu udviklingen af nye bæredygtige løsninger, som bliver markedsført over for rådgivere og bygherrer, siger branchedirektør Dorthe Mathiesen, Dansk Beton i Dansk Industri

 

Lancerer hybrid betonkanon

I jagten på at halvere CO2-udledningen i 2030 er medlemmerne i Dansk Beton indstillet på at søsætte nye initiativer. Det er Unicon et godt eksempel på. Virksomheden har i august taget de første hybrid-betonkanoner i brug i Danmark. Betonkanonerne kører på HVO, der er 100% biologisk diesel, og tromlen kører alene på batteri, når den læsser af på byggepladsen. Resultatet er mindre CO2 og mindre støj samt bedre arbejdsmiljø.

Det er den slags løsninger, vi har brug for. Andre eksempler er, at betonproducenterne nu udnytter eget spild – en strategi, der er med til at reducere forbruget af jomfrueligt materiale”, pointerer Dorthe Mathiesen.

En anden vej er at automatisere og digitalisere produktionen. Det er adskillige medlemmer i gang med. Resultatet er, at bl.a. armeringerne bliver designet mere præcist, hvorved spildet minimeres.

 

Banebrydende software

Midt i sommerferien så 14 branche-EPD’er dagens lys, dvs. tredjeparts-verificerede miljøvaredeklarationer, som virksomheder kan benytte til at dokumentere forskellige betonmaterialers miljøaftryk. Og i løbet af efteråret bliver betonbranchens software til udregning af projektspecifikke EPD’er taget i brug.

– Med det banebrydende softwareværktøj kan vores medlemsvirksomheder nu udarbejde EPD’er, som rådgivere, arkitekter og bygherrer kan bruge til at beregne miljøaftrykkene i en bygnings eller konstruktions levetid, siger branchedirektøren og tilføjer:

– Vi har netop brug for at kunne dokumentere effekten af vores arbejde og vise, at vi flytter os som forventet.

Ud over EPD’erne har branchen besluttet at øremærke penge til at udvikle vejledninger til rådgiverne. Formålet er at inspirere dem og gøre det lettere at beskrive mere bæredygtige løsninger i udbudsmaterialerne.

 

Vidtrækkende tiltag

Dansk Beton er stolt af, at parterne bag Bæredygtig Beton initiativ var enige om et ambitiøst og også konkret roadmap. Efter ét år er der allerede søsat adskillige af disse skibe, og flere er på vej.

– Aalborg Portland har varslet, at den nye cementtype Futurecem kommer på markedet inden nytår, og det bliver uden sammenligning det mest markante skridt, vi vil se i en periode. Futurecem har nemlig et CO2-aftryk, der er 30% lavere end den cement, den skal erstatte. Det vil rykke markant, men som brugere af cement skal vi også være i stand til at dreje på alle de små håndtag, for beton er et nødvendigt produkt worldwide. Vi skal gå forrest, og vi skal vende hver en sten i jagten på CO2“, fastslår Dorthe Mathiesen.