Tag Archive for: Concept Living A/S by abc udvikler nye løsninger med innovative

Concept Living A/S by abc udvikler nye løsninger med innovative, miljøvenlige boliger

Concept Living by abc i Midtjylland pro-jekterer og opfører seks nye boliger til udlejning. Målet med boligerne er at kombinere nye samt eksisterende løs-ninger, der er med til at give et bedre indeklima, reducerer energiforbruget og ligeledes fungerer godt i praksis.