Sponsoreret af Vertiv

5G er fremtidens bæredygtige teknologi

På trods af et højere energiforbrug er 5G sammenlignet med 4G langt mere bæredygtig. Optimeret teknologi er i sidste ende udslagsgivende for det miljømæssige regnestykke, men hele den bagvedliggende kommunikationsmæssige infrastruktur skal understøtte teknologiskiftet.

Normalt betragter vi ny teknologi som fremskridt. Men ny teknologi kan også være et tveægget sværd, og sådan forholder det sig eksempelvis med de 5G mobilnetværk, der udgør et hastigt voksende fundament for den samfundsmæssige infrastruktur. På den ene side er 5G med til at give vores mobilkommunikation et ordentlig spark bagi, når det gælder hastighed, men højere hastighed er samtidig ensbetydende med højere energiforbrug.

I en tid, hvor grøn omstilling og bæredygtighed for alvor er kommet på dagsordenen, er det derfor relevant for teleoperatørerne at forholde sig til denne problematik. Rapporten ”Why Energy Management Is Critical To 5G Success” viser imidlertid, at 5G som teknologi ikke blot kræver mere energi, men samtidig udnytter den markant bedre end 4G, hvilket i sidste ende giver et bedre forhold mellem energiforbrug og ydelse.

 

Et bæredygtigt regnestykke

Rapporten er udgivet af Vertiv, en af verdens førende leverandører af infrastruktur til blandt andet Telco industrien, og den understøttes af undersøgelser foretaget af den finske telegigant Nokia, som dokumenterer, at sammenholdt med eksempelvis 4G kan de nye 5G-enheder være op til 90 pct. mere energieffektive. Derfor er opfordringen fra Vertiv ikke til at misforstå.

Teleoperatørerne skal sørge for hurtigst muligt at integrere såvel de mest energibesparende processer som det mest energibesparende udstyr i deres netværk samtidig med, at de opfordrer kunderne – såvel virksomheder som forbrugere – til at skifte til 5G enheder og 5G services. Når det endelige energiregnestykke gøres op, er det ifølge Vertiv endog særdeles bæredygtigt og miljøvenligt.

 

Infrastrukturen skal være grøn

Selv om 5G grundlæggende er mere energikrævende, giver den bagved liggende teknologi nemlig mulighed for at spare på strømmen. Ganske enkelt fordi kommunikationen kan optimeres på en lang række punkter. Om eksempel kan nævnes, at hardwaren er mere energieffektiv, lige som kunstig intelligens giver mulighed for langt bedre udnyttelse af ”Sleep Mode”, når udstyret ikke anvendes.

Der skal dog også gennemføres energibesparende foranstaltninger på blandt andet teleoperatørernes basestationer samt i hele 5G infrastrukturen, førend den maksimale energibesparelse opnås. Netop på dette felt har Vertiv den ekspertise, der har gjort virksomheden til en af de førende inden for energioptimering i telco-industrien. Blandt andet i form af energioptimerede ventilations- og kølingssystemer.

 

5G vokser med eksplosiv hast

Nogle vil måske sige, at argumentet om energibesparelse kan være lidt lige meget, fordi vi som forbrugere anvender mobilnettet mere og mere. Men modargumentet må så være, at energiforbruget og dermed CO2 udslippet ville løbe helt og aldeles løbsk, hvis ikke 5G teknologien bliver bragt i anvendelse. Det gør den i høj grad, idet det anslås, at 5G trafikken allerede i 2025 vil overhale trafikken på 3G og 4G teknologierne.

Rapporten fra Vertiv konkluderer endvidere, at når det gælder koblingen mellem anvendelse af ny teknologi og bæredygtighed, vil teleoperatørerne i fremtiden blive kigget over skulderen af ikke blot myndighederne, men også investorer og kunder. Fokus på bæredygtighed og grøn omstilling er i dag så stort, at det er uløseligt forbundet med de teknologier vi anvender, og det må Telco virksomhederne nødvendigvis forholde sig til.

Tags: ,
3 gode råd fra Vertiv

Vertiv rapporten ”Why Energy Management Is Critical To 5G Success” giver 3 gode råd til Telco virksomhederne:

  • Adoptér best-practice i 5G design, både når det gælder teknologi og services gennem et holistisk syn på livscyklus i hele infrastrukturen.
  • Kunderne skal opfordres til hurtigst muligt at skifte til energibesparende 5G enheder og 5G services gennem dokumentation af Best Practises scenarier.
  • Telco virksomhedernes ambitioner om bæredygtighed skal komme til udtryk i praksis gennem bedre emissionsrapportering i relation til Key Performing Indicators.